Kontakt - Zakład w Łaziskach Górnych

PONAR Wadowice S.A.
Zakład w Łaziskach Górnych

ul. Św. Jana Pawła II 10 a
43-170 Łaziska Górne

tel. +48 32 323 34 00
fax +48 32 323 34 01
e-mail: laziska@ponar-wadowice.pl
oferty@ponar-wadowice.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
KRS - 0000279758,
NIP: 551-248-66-69,
REGON: 120453770,
kapitał zakładowy i kapitał wpłacony:
24 640 625,00 ZŁ
konto: Bank Zachodni WBK S.A. nr PL 94 1090 2590 0000 0001 3486 6038

Kontakt

DZIAŁ HANDLOWY
tel. +48 32 323 34 00
fax +48 32 323 34 01
e-mail: systemy@ponar-wadowice.pl

DZIAŁ SERWISU
tel. +48 32 323 34 32
fax +48 32 323 34 01
e-mail: serwis.laziska@ponar-wadowice.pl

   

DZIAŁ LOGISTYKI
tel. +48 32 323 34 11
fax +48 32 323 34 01
e-mail: logistyka@ponar-wadowice.pl

DZIAŁ PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNY
tel. +48 32 323 34 04
fax +48 32 323 34 01
e-mail: projektowanie@ponar-wadowice.pl

   

DZIAŁ PRODUKCJI
tel. +48 32 323 34 45
fax +48 32 323 34 01
e-mail: produkcja.laziska@ponar-wadowice.pl

DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI
tel. +48 32 323 34 23
fax +48 32 323 34 01
e-mail: jakosc.laziska@ponar-wadowice.pl

 

Oddziały

Oddział Wrocław - PONAR Wadowice S.A.
ul. Grabiszyńska 241F
53-234 Wrocław
tel. +48 71 339 06 63-65
fax +48 71 332 90 95
e-mail: oddzial.wroclaw@ponar-wadowice.pl

Oddział Warszawa - PONAR Wadowice S.A.
Ul. Puławska 405
02-801 Warszawa
tel. +48 604 281 984
oddzial.warszawa@ponar-wadowice.pl

Oddział Łódź - PONAR Wadowice S.A.
ul. Pabianicka 119/131
93-490 Łódź
tel. +48 668 008 647
fax +48 42 209 27 07
e-mail: oddzial.lodz@ponar-wadowice.pl

Oddział Rzeszów - PONAR Wadowice S.A.
ul. E. Plater 7
35-079 Rzeszów
tel. +48 728 952 484
e-mail: oddzial.rzeszow@ponar-wadowice.pl