PONAR laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju Data publikacji: 6 września 2017

PONAR Wadowice SA została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za realizację projektu „Rozwój działalności B+R poprzez Budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego systemów i elementów hydraulicznych oraz systemów wysokociśnieniowych firmy PONAR Wadowice SA”

Oficjalne wręczenie nagród laureatom będzie miało miejsce podczas Forum Inteligentnego Rozwoju 2017, któremu towarzyszyć będą także targi goPL2020, dedykowane dawcom i biorcom nowych technologii.