Ikonka nawigacji

Diagnostyka


Służymy naszą wiedzą w zakresie:

 • badań i przeglądów aparatów pod kątem ich zużycia i przydatności do dalszej eksploatacji, zgodnie
  z wymogami jak dla nowych wyrobów.
 • obsługi technicznej i eksploatacji układów w celu ich długiej i niezawodnej pracy;
 • modernizacji przestarzałych układów hydraulicznych i dostosowania ich do aktualnego poziomu techniki, w oparciu o wysokiej klasy aparaturę diagnostyczną, umożliwiającą dynamiczne pomiary
  i rejestrację wielkości: ciśnienia, przepływu, klasy czystości oleju;
 • fachowego montażu, uruchomienia oraz obsługi technicznej kompletnych układów hydraulicznych;
  Posiadamy samochody serwisowe wyposażone w profesjonalne urządzenia umożliwiające diagnostykę
  i montaż układów hydraulicznych, gwarantujemy również fachowe szkolenie z zakresu ich obsługi technicznej.
 • badań i przeglądu akumulatorów hydraulicznych pod kątem ich zużycia i przydatności do dalszej eksploatacji oraz odebrania ich przez Urząd Dozoru Technicznego;

Wykonujemy rewizje wewnętrzne i zewnętrzne zbiorników ciśnieniowych, przeprowadzając badania magnetyczno-proszkowe, ciśnieniowe i pomiar grubości ścianki pod nadzorem pracowników UDT, TÜV, GL, ABS i innych towarzystw klasyfikacyjnych. Sprawdzamy nastawy zaworów bezpieczeństwa produkowanych przez naszą firmę, jak również innych wytwórców. Klient otrzymuje od nas pełną dokumentację rewizyjną potrzebną do zgłoszenia urządzenia w UDT.