Ikonka nawigacji

proporcjonalny rozdzielacz suwakowy sterowany pośrednio typ USAP

Wielkość 16
Przepływ (dm3/min) do 460
Ciśnienie (MPa) do 35

Informacje o produkcie

4-drogowy rozdzielacz proporcjonalny typ USAP16... ze sterowaniem pośrednim za pomocą zaworu wstępnego typ 3WZCDE6… z elektromagnesami proporcjonalnymi jest przeznaczony do sterowania kierunkiem i wielkością natężenia przepływu w układach hydraulicznych. 3-drogowy zawór redukcyjny sterowany elektrycznie, proporcjonalnie typ 3WZCDE6… stosowany jest do redukowania ciśnienia, w sposób ciągły, jako funkcja prądu sterującego cewkę elektromagnesu. Zawór umożliwia kontrolowanie ciśnienia w kanałach A i B, niezależnie od wartości ciśnienia strumienia zasilającego (kanał P), kanał T jest połączony za zbiornikiem.