aktualności


Globalni Liderzy Przyszłości

PONAR Wadowice S.A. finalistą ogólnopolskiego konkursu „Globalni Liderzy Przyszłości”. Konkurs wyłonił liderów
z potencjałem do odniesienia sukcesu na rynkach zagranicznych.

Globalni Liderzy Przyszłości

Kapituła Think Tank POLAND, GO GLOBAL! wzięła pod lupę 200 firm będących przynajmniej w połowie własnością polskiego kapitału oraz prowadzących działalność również
za granicą.

PONAR Wadowice został poddany szczegółowemu audytowi, podczas którego oceniane były obszary strategii i rozwoju, zarządzania, innowacyjności, finansów, analizowane były słabe i mocne strony spółki. Raporty dotyczące finalistów konkursu zostały ponadto ocenione przez specjalne grono ekspertów-praktyków, którzy mogą pochwalić się sukcesem w ekspansji zagranicznej, lub ją wspierają.

W skład kapituły konkursu weszli m.in.: Krzysztof Domarecki - Przewodniczący RN, Selena FM; Zbigniew Jagiełło - Prezes, PKO Bank Polski; prof. Jan Kurzydłowski - Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Solange Olszewska - Prezes Zarządu, Solaris Bus and Coach; Herbert Wirth - Prezes KGHM Polska Miedź.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 18 listopada w Warszawie podczas IV konferencji Think Tanku Poland, Go Global!

Zdaniem ekspertów, PONAR Wadowice to firma z przewagą technologiczną, mogąca z powodzeniem konkurować na zagranicznych rynkach.

back to the list

The other news

The other news

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter