aktualności


Komunikat Zarządu PONAR Wadowice

Zarząd Spółki PONAR Wadowice S.A. z siedzibą w Wadowicach, w związku z pojawiającymi się artykułami prasowymi związanymi z wystosowaniem przez Prokuraturę aktu oskarżenia w sprawie transakcji udziałami w 2008 r. przeciwko osobom fizycznym (managerom) spółki, której w tym czasie (2008 r.) nazwa spółki brzmiała Ponar Wadowice S.A., informuje, że powyższa sprawa nie dotyczy spółki Ponar Wadowice S.A. (nr KRS 0000335453) , lecz spółki KCI S.A. z siedzibą w Krakowie (nr KRS 0000112631).

Komunikat Zarządu PONAR Wadowice

W 2008 r. spółka KCI S.A. (w tym czasie posługująca się nazwą Ponar Wadowice) była właścicielem zakładu w Wadowicach. W 2010 r. KCI S.A. (w dacie umowy: Ponar S.A.) dokonała sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zakładu, całej hydraulicznej działalności łącznie z logo Ponar Wadowice S.A.) na rzecz podmiotu, posługującego się od czerwca 2010 r. nazwą Ponar Wadowice S.A.

KCI S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych i o tejże transakcji (zawartej w dniu 26 kwietnia 2010r.) informowała stosownym raportem bieżącym, podanym do publicznej wiadomości.

Pojawiające się nieścisłe publikacje, wprowadzają w błąd czytelników i narażają dobry wizerunek obecnej firmy PONAR Wadowice S.A., która jest solidnym i zaufanym partnerem biznesowym dla wielu znaczących podmiotów w kraju i na świecie.

back to the list

The other news

The other news

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter