aktualności


Nasze ciekawe rozwiązania

W ramach cyklu „Nasze ciekawe rozwiązania” prezentujemy wykonane w PONAR Silesia S.A. agregaty dla przemysłu samochodowego do linii produkcyjnej półosi samochodowych.

Nasze ciekawe rozwiązania

Dostarczono 7 układów hydraulicznych. Największe z nich, o pojemności 400l, mają zamontowane 2 pompy wydatku 50cm3/obr i 32 cm3/obr i silniki 18,5kW. Układ sterowania oparto na zaworach proporcjonalnych DN 10 produkcji Ponar Wadowice.

Jest to już druga linia przygotowywana przez naszą firmę; poprzednia, bardzo podobna, została dostarczona 2010r. Odbiorcą końcowym jest firma NSK z Wałbrzycha.

back to the list

The other news

The other news

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter