aktualności


PONAR podpisał umowę z Ministerstwem Rozwoju

Wczoraj podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Rozwoju na dofinansowanie projektu pt. „Rozwój działalności B+R poprzez budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego systemów i elementów hydraulicznych oraz systemów wysokociśnieniowych firmy PONAR Wadowice S.A.”

PONAR podpisał umowę z Ministerstwem Rozwoju

Dzięki tej inwestycji będziemy mogli prowadzić innowacyjne badania w dziedzinie elementów i systemów hydraulicznych oraz systemów wysokociśnieniowych.

W ramach tego projektu powstanie m.in.:

  • hamownia hydrauliczna z odzyskiem energii umożliwiająca testowania napędów hydraulicznych i kompletnych agregatów dużych mocy
  • stanowisko do testowania siłowników z wymuszonym obciążeniem od strony tłoka
  • komora klimatyczna do testowania zaworów hydraulicznych
  • stanowisko do symulowania drgań
  • laboratorium oleju

Całkowita wartość projektu wynosi 4 300 000 PLN.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Działanie 2.1.

back to the list

The other news

The other news

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter