aktualności


Pro Publico Bono dla PONAR Wadowice

Spółka PONAR Wadowice S.A. została uhonorowana prestiżowym medalem i dyplomem Pro Publico Bono za działalność na rzecz rynku pracy.

Pro Publico Bono dla PONAR Wadowice

W dniu uroczystego otwarcia Strefy Historii (19.03.15), w imieniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej, Pana Władysława Kosiniaka – Kamysza, medal i dyplom na ręce Pana Prezesa Mariana Chrzanowskiego, przekazała Podsekretarz Stanu Pani Małgorzata Marcińska.

Odznaczenia Pro Publico Bono (Dla Dobra Publicznego) przyznawane są podmiotom i instytucjom, które w wymierny sposób działają na rzecz ogółu. PONAR Wadowice S.A. jako prężny partner biznesowy, od 50 lat obecny zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej został wyróżniony za aktywne wspieranie i działalność na rzecz rynku pracy. 

back to the list

The other news

The other news

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter