latest news


Satellite motors in PONAR offer

11 września 2019 r. podczas Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach podpisaliśmy umowę licencyjną oraz umowę współpracy z Grupą SM HYDRO dotyczącą silników hydraulicznych satelitowych.

Satellite motors in PONAR offer

Silniki hydrauliczne są jednostkami napędowymi do bardzo wielu maszyn i urządzeń. Napędy wykorzystujące energię hydrauliczną zajmują istotne miejsce w wielu dziedzinach przemysłu. Silniki hydrauliczne satelitowe znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle maszyn budowlanych, w maszynach górniczych, w przemyśle obronnym.

Zalety silników satelitowych:

  • mniejsze gabaryty i waga (możliwość zabudowy w trudnodostępnych miejscach)
  • mała wrażliwość na zanieczyszczenie cieczy,
  • możliwość stosowania ekologicznych cieczy roboczych innych niż olej hydrauliczny, tj.: woda, emulsja wodno-olejowa, oleje roślinne,
  • brak zewnętrznej linii przeciekowej,
  • możliwość pracy w trudnych warunkach i przy dynamicznych obciążeniach.

Już niedługo silniki hydrauliczne satelitowe zostaną wdrożone do naszej oferty elementów produkowanych przez PONAR Wadowice, a dzięki pracom badawczo-rozwojowym zostanie rozszerzony zakres ich produkcji i możliwości zastosowania w różnych aplikacjach przemysłowych.

 

Gallery

 
 

back to the list

Other solutions

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter