przemysł lotniczy


Stanowisko do badań uszczelnień węglowych silników lotniczych

Wieloletnie doświadczenie, znajomość branży, kompleksowe podejście to realizowanego projektu pozwala nam być obecnym w przemyśle lotniczym i aerospace.

Stanowisko do badań uszczelnień węglowych silników lotniczych

PONAR Wadowice uczestniczył w projekcie „Dostawa i uruchomienie instalacji technologicznych (olejowej, powietrznej) nadrzędnego systemu sterowania i akwizycji danych stoiska do badań uszczelnień węglowych silników lotniczych” realizowanym przez Politechnikę Rzeszowską oraz firmę Pratt & Whitney, który został współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zrealizowany projekt jest unikalny w skali światowej, takiego stanowiska badawczego wcześniej nie opracowano.

PONAR Wadowice wykonał systemy olejowe i powietrzne, które wraz z elektrycznym systemem sterowania oraz akwizycją danych pozwala testować w specjalnej komorze różne uszczelnienia odrzutowych silników samolotowych.

Nasze układy będą symulować prace uszczelnień w warunkach startu, przelotu i lądowania dla otoczenia: Alaska, Syberia, Europa czy Sahara. Olej podawany na uszczelnienie będzie miał temperaturę od -7°C do +215°C, a powietrze od -40°C do +315°C - czynniki te naraz będą oddziaływać na testowane uszczelnienie.

Dodatkowo, PONAR Wadowice dostarczył System FCS (Factory Control System) pełniący rolę układu nadrzędnego, realizującego dwie funkcje:

- sterowania wg określonych scenariuszy badawczych (zdefiniowanych w prezentacjach: wytyczne techniczne instalacja olejowa; wytyczne techniczne instalacja powietrzna)

- kontroli realizującej zabezpieczenie sekcji badawczej. Zadaniem układu kontroli jest monitorowanie (określone progami alarmowymi) parametrów i reagowanie (wg określonych scenariuszy). System akwizycji danych (DAS) ma za zadanie w bardzo szczegółowy sposób pokazać operatorowi, co dzieje się podczas testowania uszczelnień ze wszystkimi elementami stanowiska (temperatura, ciśnienie, przemieszczenie, drgania, i inne).

Gallery

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

back to the list

Other solutions

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter