systemy wodne


Testy hydrourabiania węgla brunatnego

W ramach międzynarodowego projektu HydroCoal Plus PONAR Wadowice zrealizował we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa badania możliwości i skuteczności urabiania węgla brunatnego przy wykorzystaniu wysokociśnieniowych strumieni cieczy.

Testy hydrourabiania węgla brunatnego

HydroCoal Plus to projekt polegający na opracowaniu i demonstracji technologii hydro-otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko.

Na potrzeby badań zostały zaprojektowane i wykonane stanowiska badawcze wraz z pancernymi osłonami bezpieczeństwa. Szereg badań zrealizowano przy zastosowaniu wody o parametrach do 3600 litrów na minutę oraz ciśnieniu do 2500 bar. Testy zostały przeprowodzone w Zakładzie PONAR Wadowice w Łaziskach Górnych, wzieli w nich udział m.in. pracownicy naukowi GIG, inżynierowie CBR PONAR Wadowice oraz pracownicy Działu Wysokich Ciśnień. Efekty oraz wyniki prac przyczynią się do istotnego rozwoju tej innowacyjnej technologii.

Gallery

 
 
 
 
 
 
 

back to the list

Other solutions

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter