energetyka


Układ sterujący zaworami dopływu pary w elektrowni

PONAR Wadowice opracował i wykonał układ napędu i sterowania hydraulicznego zaworów regulacjii i odcinania dopływu pary na rurociągach w elektrowni.

Układ sterujący zaworami dopływu pary w elektrowni

Dostawa obejmowała zasilacz hydrauliczny, 2 szt. bloków sterowniczych z rozdzielaczami proporcjonalnymi oraz 2 szt. siłowników z ciągłym pomiarem położenia. Na zasilaczu zabudowano zespół pompowy napędzany elektrycznie, pompę ręczną do awaryjnego zasilania bloków, akumulator hydrauliczny do awaryjnego zasilania układów sterujących oraz osprzęt (filtry, czujniki ciśnienia itp.).

Do sterowania układem zaworu regulacyjnego wykorzystano rozdzielacze proporcjonalne typu USEB6 produkcji PONAR Wadowice. Układ zasilania i sterowania hydraulicznego zapewnia ciągłą pracę zaworu regulacyjnego oraz awaryjne zamknięcie zaworu w przypadku zaniku zasilania.

Gallery

 
 

back to the list

Other solutions

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter