aktualności


Umowa z NCBR na realizację prac B+R

W grudniu PONAR Wadowice S.A. podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na dofinansowanie projektu o nazwie "Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, wysokowydajnym i proekologicznym systemem do czyszczenia kadłubów jednostek pływających".

Umowa z NCBR na realizację prac B+R

Projekt zakłada przeprowadzenie pełnego procesu badawczo-rozwojowego w celu stworzenia innowacyjnego zintegrowanego zespołu urządzeń do zrobotyzowanego i proekologicznego czyszczenia kadłubów jednostek pływających. Planowany do opracowania zespół urządzeń będzie pierwszym takim produktem polskiej produkcji, łączącym zestaw cech i funkcjonalności.

Planujemy opracowanie innowacyjnego produktu charakteryzującego się przede wszystkim:

  • wyższą wydajnością procesu czyszczenia,
  • budowie modułowej ułatwiającej montaż/demontaż kolejnych podzespołów
  • zdolność do obsługi urządzenia z odległości nawet 100 metrów od czyszczonej powierzchni
  • adaptację urządzenia do danego zadania.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOship-II.

 


back to the list

The other news

The other news

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter