Ikonka nawigacji

Mamy ISO 14001

Mamy ISO 14001

Mając na uwadze dobro otaczającego nas środowiska oraz wychodząc naprzeciw wymaganiom klienta, Zarząd PONAR Wadowice podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO14001 oraz Europejskiego systemu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Wdrożenie normy środowiskowej ISO 14001 pozwala nam uzyskać:

  • Oszczędności związane z redukcją zużycia narzędzi materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów używanych w procesie produkcji i montażu.
  • Oszczędności wynikające z ograniczenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska, co jest równoznaczne z redukcją kosztów związanych z korzystaniem ze środowiska i ewentualnych kar za przekroczenie dopuszczalnych emisji.
  • Narzędzie pozwalające nam jako zakładowi na kontrolę swojego wpływu na środowisko naturalne.
  • Zwiększenie prestiżu firmy oraz poprawa jej wizerunku wśród klientów i kontrahentów, szczególnie tych z Europy Zachodniej, gdzie kładzie się duży nacisk na politykę środowiskową.

Natomiast wdrożenie wspólnotowego systemu eko-zarządzania i audytu (EMAS) stawia naszą firmę w elitarnej grupie instytucji i przedsiębiorstw rozpoznawalnych nie tylko w Europie ale i na całym świecie jako organizacja pro-ekologiczna.

Audyt główny odbył się w dniach 21-22 września. PONAR Wadowice przeszedł pozytywnie weryfikację pod kątem certyfikacji na zgodność z norma ISO 14001. Zakład przeszedł również pozytywnie weryfikację wymaganej przez rozporządzenie EMAS deklaracji środowiskowej. Końcowym etapem jest przeprowadzenie postępowania sprawdzającego przez właściwe organy oraz rejestracja na stronie EMAS.