Ikonka nawigacji

Rosja-Jakucja z PONAR Wadowice

Rosja-Jakucja z PONAR Wadowice

Jakucja to najbogatszy w surowce mineralne region Rosji.  Wydobywa się tam diamenty ( to ¼ światowej produkcji) złoto, srebro, miedź, wolfram, ropę naftową, gaz ziemny czy węgiel.

W dniach 13-17 października delegacja PONAR Wadowice uczestniczyła w misji polskich przedsiębiorców związanych z branżą wydobywczą, której jednym z celów były spotkania z przedsiębiorcami Jakucji oraz władzami tego rejonu.  

W misji uczestniczyli przedstawiciele 10 polskich firm produkujących dla branży wydobywczej. Wsparciem dla uczestników rozmów była obecność przedstawiciela Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, I sekretarza Zbigniewa Ekierta. Koordynatorem przedsięwzięcia była Polska Technika Górnicza.

Misja do Rosji to kolejne z wydarzeń organizowanych przez Grupę PONAR w ramach unijnego projektu "Promocja Polskiej Gospodarki na Rynkach Międzynarodowych" Poddziałanie 6.5.2