pl | en
aktualności


2014 rokiem produktów PONARu

W naszej firmie stawiamy na rozwój. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z prac Działu Badań i Rozwoju nad produktami PONAR, jakie miały miejsce w 2014 roku.

2014 rokiem produktów PONARu

Do produkcji seryjnej wprowadzone zostały czterodrogowe rozdzielacze sekcyjne dla techniki mobilnej typu 4/3UREM6 oraz ich wersje proporcjonalne 4/3WREM6. Dla tego typu rozdzielaczy, a także pozostałych typów (WE6, WE10, USAB6 itd.) opracowano zunifikowane odmiany (z dodatkową dźwignią montowaną warstwowo między korpusem i elektromagnesem) i akcesoria (nastawy skoku, przełączniki z blokadą i przyciski ręcznego przesterowania).

Wszystkie te rozwiązania w połączeniu z nowego typu przyłączami elektrycznymi  (AMP Junior i DEUTSCH) spowodowały zwiększenie zainteresowania oferowanymi już typami rozdzielaczy. Warto w tym miejscu wspomnieć o wdrożeniu do produkcji rozdzielaczy WE6 i WE10 z elektromagnesami zasilanymi prądem przemiennym 230V-50Hz, które zostały przebadane na zgodność z dyrektywą niskonapięciową (LVD), co zostało potwierdzone w certyfikacie WE.

W tym roku jednym z wiodących tematów rozwojowych była rewitalizacja aparatury nabojowej dla wielkości 6 i 10, w ramach której dokonano unifikacji detali i nastaw, wprowadzono wersje na gniazda zgodne ze standardem UNF i, co bardzo istotne, podniesiono zakres ciśnienia roboczego z 31,5 do 35 MPa (dla elektromagnesów odpowiednio - z 21 do 25 MPa). Uzupełniono 
tę grupę wyrobów o kolejne typy zaworów:

 • zawór akumulatora UZOD10
 • zawór dławiąco-zwrotny UDZD10
 • zawór redukcyjny UZRS10
 • zawór hamujący UZPHD4

W zakresie hydrauliki standardowej podjęto modernizacje zaworów dławiąco-zwrotnych typu Z2FS16 i Z2FS22 mające na celu poprawę parametrów i obniżkę kosztów produkcji. Zakończono wprowadzanie do produkcji rozdzielacza gniazdowego typu UREZ6 w wersjach 3- i 4-drogowych. Opracowano nowe wersje rozdzielaczy sterowanych hydraulicznie WHG6 (przyłącza X,Y gwintowe) i WHP6 (przyłącza X,Y płytowe) o znacznie niższych kosztach produkcji niż dotychczasowy standardowy rozdzielacz WH6.

W grupie rozdzielaczy zaworowych (tzw. zaworów logicznych) systematycznie wprowadzane są nowe odmiany samych zaworów, jak również płyt sterujących (np. wersje do sterowania ciśnieniem, wersje z monitorowaniem stanu tłoczka). Przystąpiono do modernizacji wielkości 32, która zakłada obniżenie kosztów produkcji oraz daje możliwości wprowadzenia nowych wersji (np. normalnie otwartej).

W zakresie elementów elektronicznych wprowadzono do oferty kartę ECI9D w formacie DIN do obsługi czujnika położenia suwaka w rozdzielaczach proporcjonalnych typu USEB6,10. w najbliższym czasie można się spodziewać w ofercie regulatora elektronicznego 30RE21D, który wraz z wymienioną wcześniej kartą, będzie w stanie sterować rozdzielaczami typu USEB realizując pętlę sprzężenia zwrotnego poprzez czujnika położenia suwaka.

Jednym z istotnych kroków w rozwoju standardowej jak i proporcjonalnej aparatury hydraulicznej jest uruchomienie produkcji nowego rozwiązania korpusu do rozdzielaczy WE10 i USAB/USEB10, przewidzianego na ciśnienia robocze do 35 MPa. Korpus ten został zaprojektowany przy wykorzystaniu opracowanej wspólnie z Politechniką Krakowską metodyki i z użyciem nowoczesnych narzędzi informatycznych. 

W ramach projektu unijnego promocji maszyn górniczych, w którym uczestniczył Ponar Wadowice, dział DBR przeprowadził proces certyfikacji wyrobów iskrobezpiecznych dotychczas produkowanych, a także nowo zaprojektowanych, na zgodność z normami :

 • ukraińskimi MakNII (rozdzielacze 3IREH2, IWE6 oraz zawór proporcjonalny IWZCDE4)
 • GOST-R dotyczącymi krajów Unii Celnej: Rosji, Białorusi i Kazachstanu (rozdzielacze 3IREH2, IWE6)
 • ATEX : kraje Unii Europejskiej (rozdzielacza 2IRES10 oraz zaworu proporcjonalnego IWZCDE4)

Za nowo wdrożone produkty Ponar Wadowice otrzymał nagrody i wyróżnienia:

 • Produkt Roku NiS za 6/2UREM6, dedykowany dla rynku maszyn mobilnych
 • dwa medale na Targach HaPeS za:
  •  rozdzielacze z monitorowaniem położenia suwaka: WE6,10/WEH16,22...M, zaprojektowane z myślą o poprawie bezpieczeństwa urządzeń produkcyjnych
  • oraz IWZCDE4 z przeznaczeniem do sterowania pośredniego rozdzielaczy iskrobezpiecznych proporcjonalnych dla stref zagrożenia wybuchem. 

powrót do listy

Pozostałe aktualności

Pozostałe aktualności

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera