pl | en
aktualności


EMAS w PONAR Wadowice S.A.

PONAR Wadowice S.A. wykazując szczególną dbałość o środowisko naturalne wdrożył wymagania rozporządzenia 1221/2008 (EMAS – Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu),tym samym został zarejestrowany w krajowym systemie EMAS.

EMAS w PONAR Wadowice S.A.

Wprowadzenie wspólnotowego systemu eko-zarządzania stawia naszą firmę w elitarnej grupie instytucji i przedsiębiorstw rozpoznawalnych nie tylko w Europie ale i na całym świecie jako organizacja pro-ekologiczna.

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, mającym na celu zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej koncentrującego się na:

- identyfikowaniu obszarów, dla których należy opracować, poprawić i podnieść skuteczność systemu zarządzania środowiskowego,

- systematycznym poszukiwaniu możliwości praktycznego ograniczenia oddziaływania na środowisko i przyjmowaniu nowych celów w zakresie ochrony środowiska,

- systematycznym identyfikowaniu i eliminowaniu niezgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami,

- systematycznym identyfikowaniu aspektów środowiskowych wymagających nadzoru lub poprawy,

- szkoleniu personelu, aby zwiększyć efektywność prac środowiskowych,

- porównywaniu się z innymi firmami czy instytucjami działającymi w tej samej branży.


EMAS jest rodzajem posiadania znaku firmowego, określającego dążenie organizacji do doskonałości. Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest dostrzeżenie i wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów określonych przepisami prawa i w sposób stały dążą do osiągania jak najlepszych wyników prowadzonych działań prośrodowiskowych. Tak więc, przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do "elitarnego klubu" tych organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko.

Organizacja, która chce zarejestrować się w systemie EMAS musi wdrożyć system zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001, opublikować deklarację środowiskową zweryfikowaną przez niezależnego, akredytowanego weryfikatora środowiskowego, aktywnie włączyć pracowników w proces zarządzania środowiskowego oraz postępować zgodnie z prawem.

Uroczystość wręczenia certyfikatów EMAS odbyła się 19 listopada, podczas gali inaugurującej Targi POLEKO 2012 w Poznaniu.

Certyfikat ISO 14001 PONAR Wadowice S.A. otrzymał pod koniec września br.

powrót do listy

Pozostałe aktualności

Zobacz również

Media o nas aktualności
Media o nas

Jesteśmy wiodącym polskim producentem systemów hydraulicznych oraz komponentów do maszyn przemysłowych, z blisko 60-letnim doświadczeniem na rynku. 

» czytaj dalej

Pozostałe aktualności