pl | en
aktualności


Komunikat Zarządu

Szanowni Państwo,

informujemy, że spółka PONAR Wadowice S.A. (z siedzibą w 34-100 Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 29) na podstawie Umowy sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 30 marca 2018 r. nabyła od Ponar Pressure Systems S.A. (z siedzibą w 43-170 Łaziskach Górnych, ul. Św. Jana Pawła II 10a) jej przedsiębiorstwo stanowiące zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, na który składają się również prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych.

Komunikat Zarządu

Szanowni Państwo,

informujemy, że spółka PONAR Wadowice S.A. (z siedzibą w 34-100 Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 29) na podstawie Umowy sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 30 marca 2018 r. nabyła od Ponar Pressure Systems S.A. (z siedzibą w 43-170 Łaziskach Górnych, ul. Św. Jana Pawła II 10a) jej przedsiębiorstwo stanowiące zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, na który składają się również prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z ww. Umową z dnia 30.03.2018, PONAR Wadowice S.A. nabyło całe przedsiębiorstwo Ponar Pressure Systems S.A. i na spółkę PONAR Wadowice S.A. zostały przeniesione także prawa własności wszystkich rzeczy i prawa majątkowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa i służące do jego prowadzenia.

powrót do listy

Pozostałe aktualności

Pozostałe aktualności