pl | en
aktualności


Nasz nowy zawór - Twoje możliwości. Zawory przelewowe typu DBD

Zawory przelewowe typu DBD

PONAR Wadowice S.A. poszerza rodzinę dostępnych zaworów bezpieczeństwa. W grupie zaworów przelewowych DBD S Klienci mają teraz do dyspozycji produkt o wielkości nominalnej 20 z max. dopuszczalnym przepływem do220 l/min. Uprawnienia na jego wytwarzanie są zgodne z dyrektywą ciśnieniową 97/23/CE. Zawory przelewowe typ DBDS…/…C stosowane są jako końcowe urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w chronionym układzie (najczęściej w akumulatorze hydraulicznym).

Nasz nowy zawór - Twoje możliwości. Zawory przelewowe typu DBD

Parametry DBDS20  
wielkość  20
ciśnienie  max. 40 MPa;
przepływ  max. 220 l/min.

Zasada działania i przegląd konstrukcji zaworu przelewowego DBDS20…CE

rys. 1 Przekrój poprzeczny zaworu DBDS20...

Głównym elementem zaworu przelewowego typu DBD… jest: korpus z gniazdem zaworu (1), sprężyna (2), nastawa ciśnienia z elementem nastawczym – śruba z gniazdem sześciokątnym (3), element roboczy – grzybek (5). Nastawa zaworu jest ustawiona na określone ciśnienie i zaplombowana.

Zasada działania zaworów przelewowych DBD jest bardzo prosta. Nastawianie ciśnienia otwarcia zaworu realizowane jest poprzez zmianę napięcia sprężyny (2) za pomocą nastawy ciśnieniowej (klucz imbusowy). Zawór bezpieczeństwa powinien zadziałać przy określonym i z góry założonym ciśnieniu oraz przepuszczać określoną ilość cieczy w jednostce czasu. Aby uchronić się przed zjawiskiem drgania zaworu, stosowane są elementy tłumiące (6). Zawór występuje w 3 wersjach montażowych: nabojowa K; płytowa P; gwintowa G.

Zawór typu DBDS… w wersji jako zawór bezpieczeństwa posiada ustawioną i zaplombowaną na wymagane ciśnienie nastawę i takie maksymalne ciśnienie jest utrzymywane przez zawór w chronionym układzie na zasadzie odprowadzenia nadmiaru cieczy hydraulicznej. Zawór DBD20 spełnia wymogi DYREKTYWY 97/23/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych.

Według postanowień tej Dyrektywy zawór jest kwalifikowany do max. przepływu, przy którym zwyżka ciśnienia jest nie większa niż 10% od ciśnienia otwarcia. Przepis ten jest mocno związany z przeznaczeniem zaworów bezpieczeństwa. Mianowicie są one dedykowane głównie do zabezpieczania zbiorników ciśnieniowych (akumulatorów hydraulicznych) przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jako końcowe urządzenie zabezpieczające. Oznacza to, iż zawór bezpieczeństwa nie służy do ustawiania ciśnienia w układzie hydraulicznym, tylko czuwa, aby nie zostało przekroczone max. dopuszczalne ciśnienie pracy akumulatora hydraulicznego. Spływ z zaworu bezpieczeństwa musi być poprowadzony bezpośrednio do zbiornika, tzn. nie może on być połączony z innymi gałęziami układu, w których mogłoby pojawić się ciśnienie.

rys. 2 przedstawia typowy przykład zastosowania zaworu bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym.

W praktyce połączenie akumulatora hydraulicznego zaworu bezpieczeństwa oraz zaworu spustowego realizowane jest za pośrednistwem bloków zabezpieczania akumulatora typu UZAE10, B20 lub BS25 i BS32 produkcji Ponar Wadowice S.A. wg kart katalogowych nr WK 493 120, WK 491 810, WK 491 820.

Zasady doboru zaworów bezpieczeństwa

Jak już opisano wcześniej, max. przepływ, na jaki jest dedykowany zawór bezpieczeństwa, związany jest z wymogiem Dyrektywy 97/23/CE, aby w całym jego zakresie wzrost ciśnienia związany z wielkością przepływu nie przekraczał zwyżki 10% od ciśnienia nastawy.

Po przebadaniu zaworu w całym zakresie ciśnienia, czyli od 0 do 40 MPa, otrzymujemy wykresy limitów dla poszczególnych przedziałów ciśnieniowych, co obrazuje rys. 4.

I tak dla zaworu DBDS20…CE, np. dla ciśnienia początku otwarcia 15 MPa, zawór jest zdolny przepuścić 180 dm3/min.

Czyli całkowita wydajność wszystkich zainstalowanych w układzie pomp oddziałujących na akumulator hydrauliczny musi mieć wydajność mniejszą od 180 dm3/min. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dział techniczny PONAR Wadowice S.A. służy radą i pomocą.

więcej informacji na www.ponar-wadowice.pl w zakładce oferta zaworów ciśnieniowych

Typowy przebieg zależności zmian ciśnienia w funkcji wydajności dla ciśnienia otwarcia 150 barów ilustruje rys 3.

powrót do listy

Pozostałe aktualności

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera