pl | en
aktualności


Nasze rozwiązania dla hutnictwa

Elementy hydrauliki siłowej produkcji PONARu znajdują się w urządzeniach wchodzących w skład wyposażenia hut i stalowni. Są to m.in. układy smarownicze, systemy hydrauliczne wentylatorów spalin czy komponenty podnośników.

Nasze rozwiązania dla hutnictwa

Zadanie: wykonanie projektu modernizacji układu sterowania elektrodami piecokadzi.

Rozwiązanie: W pierwszej kolejności zastąpiono stary układ sterowania mechaniczno-pneumatyczno-hydraulicznego. Zmiana podyktowana została brakiem możliwości pozyskania części zamiennych do istniejących elementów, które ze względu na wiek zużyły się mechanicznie. W efekcie analiz technicznych przeprowadzonych z użytkownikiem, który optował za rozwiązaniem prostym na standardowym układzie sterowania – rozdzielacze suwakowe, dławiki i zamki – zdecydowano o zastosowaniu innego systemu sterowania elektrodami. Po analizie pracy elektrod stwierdzono, że przy tak małym zakresie ruchu siłowników hydraulicznych, których zadaniem jest stałe utrzymanie wartości prądu między elektrodą a surówką wygrzewaną w piecokadzi, konieczne jest zastosowanie innego sterowania. PONAR Silesia zaproponował układ sterowania w oparciu o zawory proporcjonalne typu USAB6 produkcji PONAR Wadowice. Każda elektroda sterowana jest indywidulanym zaworem proporcjonalnym pozwalającym utrzymać stałą wartość prądu, czyli tzw. łuku elektrycznego, niezależnie od zmieniającej się długości elektrody w wyniku jej topienia. W układzie tym możliwe jest płynne sterowanie w funkcji wartości prądu elektrycznego - przetworzonego na ruch suwaka zaworu proporcjonalnego, a tym samym regulacja wielkości otwarcia w celu uzyskania odpowiedniego ciśnienia utrzymującego elektrodę oraz strumienia oleju pozwalającego na nadążanie siłownika za zmianą odległości elektrody od powierzchni surówki w miarę jej topienia. Taki system sterowania pozwala na ciągłą pracę i nie przerywanie łuku elektrycznego w czasie przygotowania surówki do dalszej produkcji, czyli przed wysłaniem kadzi na COS.

Dodatkowo zabudowane zostały dwa rozdzielacze do sterowania manualnego elektrodą:

  • „„rozdzielacz elektryczny – mający zastosowanie do wykonywania ruchów elektrodą w celach remontowych
  • rozdzielacz ręcznie sterowany – mający zastosowanie w przypadku awarii, np. braku zasilania sterowania – podniesienie elektrod.

Dzięki wykonanej modernizacji układu sterowania elektrodami piecokadzi uzyskaliśmy:

  • „„stabilną i kontrolowaną pracę elektrodą,
  • „„ zmniejszenie zużycia elektrod wynikające z niekontrolowanego ruchu i częstego zatapiania w surówce,
  • „„ kontrolowaną pracę w trakcie serwisowania i remontu,
  • „„ możliwość szybkiego odsunięcia elektrod w wyniku awarii systemu sterowania – manualny system rozdzielaczy.

powrót do listy

Pozostałe aktualności

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera