pl | en
aktualności


PONAR w „Dolinie Lotniczej”

Spółka PONAR Silesia dołączyła do grona firm działających na rzecz przemysłu lotniczego.  Nasza firma została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego  DOLINA LOTNICZA".

PONAR w „Dolinie Lotniczej”

Dr inż. Janusz Rajda, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju PONAR:  „Zarówno PONAR Silesia S.A., jak i PONAR Wadowice S.A. przed przystąpieniem do Stowarzyszenia realizowały już projekty techniczne dla branży lotniczej, również za granicą. Nawiązywane przez lata kontakty i bliska współpraca z wieloma firmami DOLINY LOTNICZEJ otrzymają teraz szansę na znaczne ożywienie. DOLINA LOTNICZA bierze aktywny udział w konkursach finansowanych ze środków publicznych, pochodzących w znacznej mierze z Unii Europejskiej. Stanowi to dla grupy PONAR dużą szansę na wspólne w nich uczestnictwo.”

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „DOLINA LOTNICZA” zostało powołane do życia 11 kwietnia 2003 r. przez 18 Członków Założycieli. Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzi ponad 100 podmiotów.

Celami Stowarzyszenia „DOLINA LOTNICZA” są m.in.:

  • Organizacja i rozwijanie efektywnego kosztowo łańcucha dostawców
  • Dalszy rozwój badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie lotnictwa
  • Wspieranie przedsiębiorstw z przemysłu lotniczego
  • Wpływanie na politykę gospodarczą polskiego rządu w kwestiach związanych z przemysłem lotniczym

A ponadto:

  • Polepszanie istniejącej bazy produkcyjnej
  • Przyciąganie inwestorów zagranicznych
  • Rozwijanie współpracy z innymi europejskimi ośrodkami przemysłu lotniczego
  • Promowanie współpracy przemysłu lotniczego z uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi i jednostkami badawczym

powrót do listy

Pozostałe aktualności

Pozostałe aktualności