pl | en
aktualności


Unijne dotacje? Dlaczego nie!

244 euro rocznie z budżetu unijnego - tyle w ciągu ostatnich 6 lat przypadało na jednego Polaka. Nikt z nas oczywiście nie dostał tych pieniędzy przelewem na konto, ale możemy odczuć ich obecność poprzez inwestycje na drogi, kanalizacje, modernizacje budynków, zakup sprzętu naukowego do szkół czy uczelni lub poprzez dotacje dla firm - przeznaczone na ich rozwój.

Unijne dotacje? Dlaczego nie!

Nasza firma również postanowiła skorzystać z możliwości i pozyskać eurodotacje.

Grupa PONAR Silesia nie jest niestety w uprzywilejowanej sytuacji na rynku. Najwięcej szans na unijne wsparcie mają firmy z grupy małych i średnich przedsiębiorstw. To dla nich przeznaczona jest większość projektów UE. Dla dużych firm, w których gronie jest Ponar, pozostaje bardzo niewiele możliwości.

Jedną z nich była dotacja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki. Projekt zakłada dofinansowanie min. udziału w branżowych targach i misjach, działań promocyjnych, certyfikacje produktów na wybrany rynek czy recertyfikacje takie jak ATEX.

Ministerstwo Gospodarki, które nadzoruje POIG, w wytycznych wskazało konkretne kraje, których potencjał na inżynierskim rynku jest obiecujący. Projekt przygotowany w Grupie PONAR Silesia przeszedł pozytywną weryfikację merytoryczną i formalną w MG i tym sposobem pozyskaliśmy ponad pół miliona złotych na ekspansję na rynkach międzynarodowych. Projekt realizowany jest do końca 2014 roku. Dofinansowanie jakie uzyskaliśmy z UE jest maksymalne i wynosi 75%.

powrót do listy

Pozostałe aktualności

Pozostałe aktualności