pl | en
aktualności


Wyroby iskrobezpieczne z szerszą możliwością zastosowań

PONAR WADOWICE S.A. uzyskał certyfikaty II 2G Ex ia IIB T4 Gb dla wyrobów iskrobezpiecznych: 3IREH2, 2IRED6, 2IRES6, 3IREH6.

Wyroby iskrobezpieczne z szerszą możliwością zastosowań

Nowe certyfikaty umożliwiają stosowanie wyrobów w atmosferze zagrożenia wybuchem w grupie II - dla gazów, par i mgieł (zastosowanie np. w przemyśle chemicznym).

W/w wyroby posiadają już certyfikaty do pracy w grupie I (podziemne wyrobiska kopalń).


Rozdzielacze sterowane elektrycznie iskrobezpieczne są przeznaczone do sterowania kierunkiem przepływu cieczy hydraulicznej (oleju) w układach hydraulicznych wymagających zasilania obwodami iskrobezpiecznymi, które są niezdolne do spowodowania zapłonu w środowisku z atmosferą wybuchową dla grupy I lub II przez powstanie iskry lub zjawiska cieplnego.

Dla odróżnienia od standardowej aparatury hydraulicznej w oznaczeniu na pierwszym miejscu wprowadzono literę „I”.

Rozdzielacze te posiadają certyfikaty ATEX dla wykonań iskrobezpiecznych i  mogą współpracować z obwodem iskrobezpiecznym „ia” lub „ib” dopuszczonego zasilacza dla odpowiedniej grupy wybuchowości gazu o parametrach maksymalnych Ui = 15 V, Ii = 1,6 A.

Dla niektórych aparatów (dla II grupy urządzeń) zasilacz iskrobezpieczny powinien mieć ograniczenie mocy Pi, zgodnie z tabelą danych technicznych.

Rozdzielacze iskrobezpieczne przeznaczone są m.in. do pracy w układach hydraulicznych wymagających zasilania obwodami iskrobezpiecznymi:

  • w podziemiach kopalń i w częściach ich instalacji powierzchniowych (certyfikat I M1 Ex ia I Ma), w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia wybuchem głównie metanu i/lub pyłu węglowego,

  • w urządzeniach pracujących w pobliżu substancji łatwopalnych w postaci gazu, pary, mgły  wg odpowiedniego wykazu zawartego w przedmiotowej normie ATEX (certyfikaty II 2G Ex ia IIB T4 Gb lub II 2G Ex ia IIC T6/T5 Gb).

Sprawdź naszą ofertę: zawory i rozdzielacze iskrobezpieczne

powrót do listy

Pozostałe aktualności

Pozostałe aktualności

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera