Ikonka nawigacji

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 Data publikacji: 20 czerwca 2017

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017

PONAR Wadowice S.A. został nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za projekt "Rozwój działalności B+R poprzez Budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego systemów i elementów hydraulicznych oraz systemów wysokociśnieniowych firmy PONAR Wadowice S.A."

Celem Programu jest docenienie i promowanie podmiotów realizujących m.in. innowacyjne projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych oraz dbających o rozwój sfery badawczo-rozwojowej

Inicjatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Oficjalne wręczenie nagród laureatom będzie miało miejsce podczas Forum Inteligentnego Rozwoju 2017, któremu towarzyszyć będą także targi goPL2020, dedykowane dawcom i biorcom nowych technologii.