Ikonka nawigacji

PONAR Wadowice na Konferencji Naukowej w Skandynawii

PONAR Wadowice na Konferencji Naukowej w Skandynawii

Z przyjemnością informujemy, że artykuł naukowy pt.
"The use of logic valve in construction of hydraulic subplate mounted four-port directional control valves" po pozytywnych recenzjach został zakwalifikowany do zaprezentowania
i opublikowania w materiałach 14 Międzynarodowej Skandynawskiej Konferencji Naukowej Hydrauliki Siłowej (The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power), która odbędzie się w dniach 20-22 maja 2015r.
w Tampere (Finlandia).

Konferencja ta zalicza się do trzech najważniejszych
w świecie z branży napędów i sterowań hydraulicznych.

Tematyka artykułu obejmuje metodykę projektowania rozdzielaczy czterodrogowych ze standardowymi przyłączami płytowymi przy wykorzystaniu zaworów logicznych. Główny cel skupia się na wyznaczeniu charakterystyk oporów przepływu przez poszczególne drogi zaprojektowanego rozdzielacza o wielkości nominalnej NG52 i maksymalnym zakresie przepływu do 2000 l/min. Zastosowano narzędzia obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) oparte na równaniach Navier’a-Stokes’a i modelu turbulencji k-ε. Autorami artykułu są: prof. dr hab. inż. Edward Lisowski ze współpracującej z PONAR Wadowice Politechniki Krakowskiej oraz dr inż. Janusz Rajda i mgr inż. Elżbieta Rajda z PONAR Wadowice.