Ikonka nawigacji

Nowe certyfikaty iskrobezpieczności

Nowe certyfikaty iskrobezpieczności

ONAR Wadowice otrzymał certyfikaty zgodności GOST-R  na wyroby iskrobezpieczneIWE6… , 3IREH2… . 

Certyfikaty obowiązują na terenie Federacji Rosyjskiej (oraz pozostałych krajów Unii celnej: Republiki Białorusi, Republiki Kazachstanu) dla w/w urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem:

PO Ex ia I Ma dla podziemnych wyrobisk kopalń (tzw. grupa I – „górnictwo”), oraz 1Ex ia IIC T5/T6 Gb dla IWE6… i 1Ex ia IIB T4 Gb dla 3IREH2… dla pozostałych zastosowań w pobliżu łatwopalnych substancji w postaci gazów, par i mgieł (tzw. grupa II – „chemia”).

Finansowanie certyfikacji odbyło się dzięki pozyskanym funduszom unijnym w ramach POIG poddziałanie 6.5.2. Projekt pt.: PONAR Wadowice na rynkach międzynarodowych -  wsparcie eksportu.