Część 1 - Proces projektowania układów

autor:   mgr inż. Tobiasz Gola - inżynier ds. badań i rozwoju  |  dr inż. Piotr Rosikowski - dyrektor centrum badań i rozwoju

Na początku procesu projektowego zadaniem konstruktora jest zebranie wszystkich danych niezbędnych do zaprojektowania układu hydraulicznego, które następnie poddawane są szczegółowej analizie. Kolejnym krokiem jest wykonanie schematu hydraulicznego projektowanego układu zgodnie z wymaganiami ISO-1219-1. Zaprojektowany schemat powinien przedstawiać m.in.:

  • przepływ energii cieczy hydraulicznej;
  • ciśnienia podlegające nastawieniu;
  • wymiarowanie przewodów rurowych;

Na rys. 3 przedstawiono przykładowy schemat hydrauliczny  prototypowego agregatu służącego do zasilania Systemu Wycinająco-Gaszącego.

Na podstawie wcześniej wykonanego schematu sporządzana jest specyfikacja wstępna elementów. Wykaz elementów powinien zawierać wszystkie elementy i urządzenia podane w hydraulicznym schemacie połączeń wraz z dokładnym oznaczeniem typu oraz nazwą dostawcy lub producenta. Następnie specyfikacja trafia do działu logistyki, gdzie realizowane są zamówienia.

Kolejnym etapem procesu projektowania jest wykonanie rysunku gabarytowego dla klienta. Konstruktor umieszcza na nim najważniejsze wymiary gabarytowe, transportowe i przyłączeniowe. Osoba techniczna wyznaczona do kontaktu z klientem wysyła schemat wraz z rysunkiem gabarytowym do akceptacji.

Przy wykorzystaniu narzędzi CAD-owskich do modelowania przestrzennego, w przypadku firmy PONAR Wadowice jest to Solid Edge, wykonywany jest model 3D projektowanego agregatu hydraulicznego. Wielu przedstawicieli firm zajmujących się produkcją i/lub dystrybucją elementów hydraulicznych udostępnia na swoich stronach internetowych lub nośnikach CD gotowe modele, które łatwo dają się zaimportować do projektowanego zespołu elementów hydraulicznych co przyczynia się do przyśpieszenia całego procesu projektowego.

Po wykonaniu modelu konstruktor przechodzi do sporządzania dokumentacji technicznej. Wykonywane są rysunki m.in. elementów wymagających obróbki czy też rysunki spawalnicze konstrukcji stalowych. Dobierane są odpowiednie chropowatości powierzchni, wykonywane są obliczenia połączeń spawanych jak i również obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji – MES.

W końcowym etapie sporządzana jest pełna specyfikacja części, która zostaje rozszerzona o elementy, których zastosowanie jest wynikiem modelowania 3D np. śruby, złączki, przewody sztywne, profile stalowe. Pełen wykaz części przekazywany jest do działu logistycznego w celu ich zamówienia.

Sporządzenie dokumentacji montażowej w postaci rysunków to kolejna czynność jaką należy wykonać. W ostatnim etapie procesu konstruktor odpowiedzialny jest za nadzór nad przebiegiem produkcji a w międzyczasie dokonywana jest weryfikacja modelu 3D w celu wyeliminowania ewentualnym błędów.

Warto również pamiętać o presji czasu z jaką musi się zmagać konstruktor w procesie projektowania. Dla poszczególnych czynności przypisany jest czas realizacji i należy go przestrzegać, aby nie doszło do wydłużenia czasu procesu projektowo-konstrukcyjnego.

Rys.3 Przykładowy schemat hydrauliczny

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi artykułami dotyczącymi projektowania układów hydraulicznych:

Projektowanie układów hydraulicznych »

Część 2 - Elementy składowe agregatów hydraulicznych »

Część 3 - Obliczenia »

Pełną ofertę układów hydraulicznych znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

Kontakt z naszym Zespołem:

mgr inż. Tobiasz Gola
Inżynier ds. Badań i Rozwoju
Działu Badań i Rozwoju Układów Hydraulicznych
tel. 32 323 34 00 | e-mail: tobiasz.gola@ponar-wadowice.pl

dr inż. Piotr Rosikowski
Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju
Centrum Badań i Rozwoju
tel. 32 323 34 00 | e-mail: piotr.rosikowski@ponar-wadowice.pl

DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydrauliczne
tel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy@ponar-wadowice.pl

DZIAŁ HANDLOWY - elementy hydrauliki siłowej
tel. +48 33 488 26 00 | e-mail: dok@ponar-wadowice.pl

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera