Rozdzielacze hydrauliczne cz. 1

autor:   dr inż. Janusz Rajda - dyrektor działu badań i rozwoju elementów hydraulicznych

Rozdzielacze hydrauliczne

Zadaniem rozdzielaczy hydraulicznych jest sterowanie kierunkiem przepływu cieczy roboczej. Rozdzielacze hydrauliczne ze względu na konstrukcję (sposób odcinania przepływu) można podzielić na: suwakowe, obrotowe i zaworowe.

Rozdzielacze suwakowe

Do najbardziej rozpowszechnionych typów rozdzielaczy w napędach i sterowaniach hydraulicznych należą rozdzielacze suwakowe. Podstawową zaletą tych rozdzielaczy jest prosta zasada działania i prosta konstrukcja wyrażająca się małą liczbą elementów składowych.

 

Można je łatwo przystosować do sterowania elektrycznego za pomocą elektromagnesów (rysunek poniżej).

      

Do głównych wad rozdzielaczy suwakowych zaliczyć można przecieki wewnętrzne, które występują w wyniku istnienia niezbędnego luzu pomiędzy suwakiem i otworem w korpusie, z którym suwak współpracuje. Dążenie do ograniczania przecieków wewnętrznych, proporcjonalnych do trzeciej potęgi grubości szczeliny, prowadzi do zmniejszania luzu pomiędzy suwakiem i otworem w korpusie. Granicą zmniejszania tej wartości są możliwości technologiczne obróbki obu elementów. Obecne możliwości pozwalają na utrzymywanie luzu na poziomie od kilku do kilkunastu μm (w zależności od wielkości rozdzielacza), gdyż dopuszczalne błędy kształtu otworu i suwaka łącznie muszą być istotnie mniejsze od wielkości tego luzu. Tak małe luzy pomiędzy tymi elementami rozdzielacza skutkują wysokimi wymaganiami dla cieczy roboczej, a w szczególności jej filtracji, gdyż w przeciwnym przypadku będzie dochodzić do zakleszczeń suwaka rozdzielacza. Wyższe wymagania dla cieczy roboczej jednak wydatnie podnoszą koszty eksploatacji układów hydraulicznych.

Stosowanie rozdzielaczy suwakowych do cieczy hydraulicznych o niskiej lepkości, takich jak woda czy emulsje wodno-olejowe, prowadzi do wzrostu przecieków wewnętrznych nawet do kilkudziesięciu razy w porównaniu do standardowych olejów hydraulicznych. Wyższe ciśnienia robocze powodują proporcjonalnie większe przecieki wewnętrzne. Dlatego też unika się stosowania rozdzielaczy suwakowych w warunkach wysokich ciśnień roboczych przy niskiej lepkości cieczy roboczej.

Rozdzielacze suwakowe buduje się zazwyczaj jako dwu- lub trzypołożeniowe, co umożliwia realizację dwóch lub trzech konfiguracji połączeń. Połączenia realizowane są wg ustalonej kolejności, wynikającej z budowy suwaka. Wśród rozdzielaczy suwakowych najbardziej rozpowszechnione, szczególnie w przemyśle, są rozdzielacze czterodrogowe o przyłączu płytowym, których średnice i rozstawy otworów komunikacyjnych, mocujących i bazowych jest znormalizowany wg PN-ISO 4401 (rysunek poniżej oraz rysunki powyżej). Rysunek poniżej przedstawia rozdzielacz o przyłączu płytowym, sterowany pośrednio. Sterownie pośrednie (często nazywane „elektrohydrauliczne”) stosuje się dla rozdzielaczy przeznaczonych na duże natężenia przepływu cieczy roboczej, w celu uniknięcia budowania elektromagnesów o bardzo dużych gabarytach z uwagi na konieczność użycia dużych sił potrzebnych do przesterowania suwaka. Sterowanie pośrednie realizuje się za pomocą tzw. zaworu pilotującego, który zazwyczaj jest rozdzielaczem bezpośredniego działania, najczęściej sterowanym elektromagnetycznie.

W technice mobilnej najchętniej stosuje się rozdzielacze suwakowe z przyłączem rurowym o budowie sekcyjnej lub monoblokowej.

Oferujemy szeroki wybór rozdzielaczy przeznaczonych do zastosowań w wielu gałęziach przemysłu. Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne, odmiany sterowania, różnorodność schematów hydraulicznych i szeroki zakres parametrów pracy to główne zalety oferowanych produktów. 

Pełną ofertę rozdzielaczy hydraulicznych możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej. 

Kontakt z naszym Zespołem:

dr inż. Janusz Rajda
Dyrektor Działu Badań i Rozwoju Elementów Hydraulicznych
tel. 33 488 23 72 | e-mail: janusz.rajda@ponar-wadowice.pl

DZIAŁ HANDLOWY - elementy hydrauliki siłowej
tel. +48 33 488 26 00 | e-mail: dok@ponar-wadowice.pl

DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydrauliczne
tel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy@ponar-wadowice.pl

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera