Ikonka nawigacji

Rozdzielacze i zawory iskrobezpieczne

Rozdzielacze i zawory sterowane elektrycznie iskrobezpieczne są przeznaczone do sterowania kierunkiem przepływu cieczy hydraulicznej (oleju) w układach hydraulicznych wymagających zasilania obwodami iskrobezpiecznymi, które są niezdolne do spowodowania zapłonu w środowisku z atmosferą wybuchową dla grupy I lub II przez powstanie iskry lub zjawiska cieplnego. Dla odróżnienia od standardowej aparatury hydraulicznej w oznaczeniu na pierwszym miejscu wprowadzono literę „I”.

Rozdzielacze i zawory iskrobezpieczne posiadają certyfikaty ATEX dla wykonań iskrobezpiecznych i mogą współpracować z obwodem iskrobezpiecznym „ia” lub „ib” dopuszczonego zasilacza dla odpowiedniej grupy wybuchowości gazu o parametrach maksymalnych Ui = 15 V, Ii = 1,6 A. Dla niektórych aparatów (dla II grupy urządzeń) zasilacz iskrobezpieczny powinien mieć ograniczenie mocy Pi, zgodnie z tabelą danych technicznych.

Rozdzielacze i zawory iskrobezpieczne przeznaczone są m.in. do pracy w układach hydraulicznych wymagających zasilania obwodami iskrobezpiecznymi:

  • w podziemiach kopalń i w częściach ich instalacji powierzchniowych (certyfikat I M1 Ex ia I Ma), w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia wybuchem głównie metanu i/lub pyłu węglowego,
  • w urządzeniach pracujących w pobliżu substancji łatwopalnych w postaci gazu, pary, mgły wg odpowiedniego wykazu zawartego w przedmiotowej normie ATEX (certyfikaty II 2G Ex ia IIB T4 Gb lub II 2G Ex ia IIC T6/T5 Gb).

Produkty te posiadają również certyfikaty na zgodność z GOST-R i MakNII.

Typ Opis Wielkość Ciśnienie
(MPa)
Przepływ
(dm3/min)
Karta Katalogowa Szczegóły
rozdzielacze płytowe iskrobezpieczne (IWE6) IWE6

rozdzielacze płytowe iskrobezpieczne

6 do 31,5 do 20 WK 499 775 Szczegóły
rozdzielacze płytowe, iskrobezpieczne - wykonanie specjalne (IWE6-SO495) IWE6-SO495

rozdzielacze płytowe, iskrobezpieczne - wykonanie specjalne

6 do 31,5 do 20 WK 499 775 Szczegóły
rozdzielacze dwudrogowe nabojowe szczelne iskrobezpieczne (2IRED6) 2IRED6

rozdzielacze dwudrogowe nabojowe szczelne iskrobezpieczne

6 do 31,5 do 20 WK 499 424 Szczegóły
rozdzielacze dwudrogowe nabojowe jednostronnie szczelne iskrobezpieczne (2IRES) 2IRES

rozdzielacze dwudrogowe nabojowe jednostronnie szczelne iskrobezpieczne

6 do 31,5 do 30 WK 499 425 Szczegóły
10 do 31,5 do 60 WK 425 280 Szczegóły
rozdzielacze trójdrogowe nabojowe, iskrobezpieczne (3IREH2) 3IREH2

rozdzielacze trójdrogowe nabojowe, iskrobezpieczne

2 do 31,5 do 1,3 WK 499 415 Szczegóły
rozdzielacze trójdrogowe nabojowe szczelne iskrobezpieczne (3IREH6) 3IREH6

rozdzielacze trójdrogowe nabojowe szczelne iskrobezpieczne

6 do 31,5 do 20 WK 499 296 Szczegóły
zawory redukcyjno-przelewowe do zabudowy nabojowej, sterowane elektrycznie, proporcjonalnie, iskrobezpieczne (IWZCDE4) IWZCDE4

zawory redukcyjno-przelewowe do zabudowy nabojowej, sterowane elektrycznie, proporcjonalnie, iskrobezpieczne

4 do 21 do 3 WK 423 580 Szczegóły
iskrobezpieczne zawory proporcjonalne przelewowe (IWZP(P, S, G)E10) IWZP(P, S, G)E10

iskrobezpieczne zawory proporcjonalne przelewowe

10 do 30 do 200 WK 425 640 Szczegóły