pl | en
Znaleziono Produkty (9), Podstrony (218)
Rozwiazania dla przemysłu
...rozwiązania dla górnictwa: od elementów hydraulicznych, wykorzystywanych m.in. w kombajna... ...h i ściennych do kompletnytnych układów hydraulicznych. Posiadamy również w ofercie rozdz... ... i zrealizował wiele układów i systemów hydraulicznych dla sektora energetycznego, jak np... ...adowice zaprojektował i wykonał systemy hydrauliczne, sterujące ruchem odbiorników w prze... ...a dla lotnictwa obejmują głównie układy hydrauliczne stosowane na stanowiskach testowych.... ...otechnicznej, wykonaliśmy m.in. systemy hydrauliczne sterujące pracą komory śluzy, mechan... ...automotive)   Nasze systemy hydrauliczne zasilają również maszyny produkujące... ... stoczniowym i off-shore, nasze systemy hydrauliczne, siłowniki i rozdzielacze pracują m....
Rozdzielacze hydrauliczne cz. 2
...rektor działu badań i rozwoju elementów hydraulicznych Rozdzielacze hydrauliczne - cz. 2... ... elementów hydraulicznych Rozdzielacze hydrauliczne - cz. 2 Zadaniem rozdzielaczy hydra... ...auliczne - cz. 2 Zadaniem rozdzielaczy hydraulicznych jest sterowanie przepływem cieczy ... ...sterowanie przepływem cieczy w układach hydraulicznych. W artukule przedstawimy grupę roz... ...acze obrotowe w napędach i sterowaniach hydraulicznych występują głównie jako sterowane r... ...elektrycznie, w napędach i sterowaniach hydraulicznych stosowane są one głównie do funkcj... ...się rozwiązań w napędach i sterowaniach hydraulicznych. Wynika to z faktu, że umożliwiają... ...h. Ich zalety są wykorzystywane m.in. w hydraulice wysokociśnieniowej oraz hydraulice kor... ...n. w hydraulice wysokociśnieniowej oraz hydraulice korzystającej z cieczy o niskiej lepko... ...ielaczy przystosowana jest do sterowana hydraulicznego i dlatego natężenia przepływu mogą... ...pierwszą częścią artykułu "Rozdzielacze hydrauliczne".  Część 1 - Rozdzielacze hydraulic... ...hydrauliczne".  Część 1 - Rozdzielacze hydrauliczne Rozdzielacze hydrauliczne, w zale... ...zdzielacze hydrauliczne Rozdzielacze hydrauliczne, w zależności od typu, znajdują zast... ... posiadamy szeroką ofertę  rozdzielaczy hydraulicznych.  Kontakt z naszym Zespołem: d... ...rektor Działu Badań i Rozwoju Elementów Hydraulicznychtel. 33 488 23 72 | e-mail: janusz.... ...r-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: syste...
aktualne oferty pracy
... ds. logistykiserwisant, monter układów hydraulicznychreferent ds. eksportuspecjalista ds...
Rozdzielacze hydrauliczne cz. 1
...rektor działu badań i rozwoju elementów hydraulicznych Rozdzielacze hydrauliczne Zadani... ... elementów hydraulicznych Rozdzielacze hydrauliczne Zadaniem rozdzielaczy hydraulicznyc... ...cze hydrauliczne Zadaniem rozdzielaczy hydraulicznych jest sterowanie kierunkiem przepły... ...przepływu cieczy roboczej. Rozdzielacze hydrauliczne ze względu na konstrukcję (sposób od... ... rozdzielaczy w napędach i sterowaniach hydraulicznych należą rozdzielacze suwakowe. Pods... ...ie podnoszą koszty eksploatacji układów hydraulicznych. Stosowanie rozdzielaczy suwakowy... ...wanie rozdzielaczy suwakowych do cieczy hydraulicznych o niskiej lepkości, takich jak wod... ...zy w porównaniu do standardowych olejów hydraulicznych. Wyższe ciśnienia robocze powodują... ...wnie pośrednie (często nazywane „elektrohydrauliczne”) stosuje się dla rozdzielaczy przez... ...iany sterowania, różnorodność schematów hydraulicznych i szeroki zakres parametrów pracy ... ... produktów.  Pełną ofertę rozdzielaczy hydraulicznych możecie Państwo znaleźć na naszej ... ...rektor Działu Badań i Rozwoju Elementów Hydraulicznychtel. 33 488 23 72 | e-mail: janusz.... ...r-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: syste...
Badania symulacyjne elementów i systemów hydraulicznych
...dań i rozwoju Elementy jak i systemy hydrauliczne ciągle się zmieniają i rozwijają. Dl... ...g przepływowych rozpatrywanego elementu hydraulicznego. W tym celu można użyć kreatorów p... ...e charakterystyki przepływowe elementów hydraulicznych bardzo zbliżone do charakterystyk ... ...r-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: syste...
Zawory ciśnieniowe
...rektor działu badań i rozwoju elementów hydraulicznych Zawory ciśnieniowe, najogólniej... ...ciśnienia. Najczęściej zadaniem zaworów hydraulicznych ciśnieniowych jest ograniczanie lu... ...ci ciśnienia cieczy roboczej w układzie hydraulicznym. Ze względu na pełnioną funkcję w ... ... względu na pełnioną funkcję w układzie hydraulicznym możemy wyróżnić m.in. zawory przele... ...ograniczania ciśnienia w całym układzie hydraulicznym, lub w jego części, poprzez upuszcz... ...nacza, że do jego instalacji w układzie hydraulicznym potrzebny jest dedykowany korpus z ... ... układzie, a instalacja jego w układzie hydraulicznym polega na przykręceniu śrubami do i... ...śnienia cieczy roboczej w gałęzi układu hydraulicznego po jego stronie wylotowej, podczas... ...ę przelewową i zabezpiecza gałąź układu hydraulicznego przed wzrostem ciśnienia od strony... ...rzepływowej do określonej gałęzi układu hydraulicznego, po osiągnięciu na wejściu do zawo... .... bezpiecznie podłączenie gałęzi układu hydraulicznego, sterującego funkcjami obróbkowymi... ...y te stosuje się najczęściej w układach hydraulicznych, w których okresowo ładowany jest ... ...órych okresowo ładowany jest akumulator hydrauliczny do określonej wartości ciśnienia, ró... ...onownie umożliwia ładowanie akumulatora hydraulicznego. Wartość histerezy działania tego ... ...rukcji) i przy doborze zaworu do układu hydraulicznego trzeba z góry określić jej wartość... ...rektor Działu Badań i Rozwoju Elementów Hydraulicznychtel. 33 488 23 72 | e-mail: janusz.... ...r-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: syste...
Kontakt
...551-248-66-69 DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydrauliczne tel. +48 32 323 34 00fax +48 32 323...
Zawory sterujące natężeniem przepływu
... sterowanie prędkością ruchu odbiornika hydraulicznego. Występuje kilka odmian zaworów st... ...śnień w gałęzi układu i lepkości cieczy hydraulicznej, która maleje wraz ze wzrostem temp... ... być z powodzeniem stosowane w układach hydraulicznych, w których występuje stały opór ro... ...częściej tłoczyska cylindra lub silnika hydraulicznego, niezależne od ciśnienia na zasila... ...ie) i niezależne od oporu na odbiorniku hydraulicznym. Zasada działania regulatora polega... ...r-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: syste...
Cześć 3 - Obliczenia projektowe
...adań i rozwoju Projektowanie układów hydraulicznych jest skomplikowanym oraz czasochło... ...$- całkowita sprawnośc pompy $η_{hm}$ - hydrauliczno-mechaniczna sprawnośc pompy Dobór ... ... cieczy roboczej dla konkretnego układu hydraulicznego zależy od wielu czynników, których... ...ją wzrost kosztów eksploatacji urządzeń hydraulicznych. Na wstępie należy obliczyć ciepł... ...  przypadku, gdzie przy pomocy agregatu hydraulicznego zasilany będzie siłownik to sprawn... ...zie składała się z: sprawności pompy hydraulicznej, sprawności siłownika, sprawności... ...kW]$$η_{ouh}$ - sprawność ogólna układu hydraulicznego W przypadku wielu układów stacjon... ...ułami dotyczącymi projektowania układów hydraulicznych: Projektowanie układów hydraulicz... ... hydraulicznych: Projektowanie układów hydraulicznych » Część 1 - Proces projektowania ... ... Część 1 - Proces projektowania układów hydraulicznych » Część 2 - Elementy składowe agr... ... Część 2 - Elementy składowe agregatów hydraulicznych » Pełną ofertę układów hydrau... ...raulicznych » Pełną ofertę układów hydraulicznych znajdziecie Państwo na naszej stro... ...i RozwojuDziału Badań i Rozwoju Układów Hydraulicznychtel. 32 323 34 00 | e-mail: tobiasz... ...r-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: syste...
O firmie
... elementy hydrauliki siłowej systemy hydrauliczne systemy wysokociśnieniowe pozostał...
Część 2 - Elementy składowe agregatów hydraulicznych
... centrum badań i rozwoju Każdy układ hydrauliczny zbudowany jest z elementów składowyc... ...układ. W większości przypadków agregaty hydrauliczne składają się z elementów, które prze... ...składowym każdej maszyny lub urządzenia hydraulicznego jest zbiornik medium roboczego (ol... ...o jest zbiornik medium roboczego (oleju hydraulicznego). Jego podstawowym zadaniem jest g... ...est gromadzenie niezbędnej ilości oleju hydraulicznego z uwzględnieniem zmiennej objętośc... ...iem zbiornika jest: chłodzenie oleju hydraulicznego, wytrącanie powietrza z medium ro... ...konstrukcji nośnej dla innych elementów hydraulicznych. Na rys. 4 przedstawiono przykł... ...iono przykładowy zespół zbiornika oleju hydraulicznego wraz z wyposażeniem. W skład stand... ...j mogą być montowane dodatkowe elementy hydrauliczne 10 oraz szafę sterowniczą 11. W wię... ...połu pompa-silnik oraz elementów układu hydraulicznego, krawędzie boczne ścian tworzą wa... ...wym.  Rys. 4. Zespół zbiornika oleju hydraulicznego wraz z wyposażeniem: 1 – zbiornik ... ...nstrukcja wsporcza pod montaż elementów hydraulicznych, 9 – dodatkowe elementy hydraulicz... ... hydraulicznych, 9 – dodatkowe elementy hydrauliczne W oleju hydraulicznym znajduje się ... ...odatkowe elementy hydrauliczne W oleju hydraulicznym znajduje się powietrze w postaci ro... ...zoną ilość miejsca w maszynie, zbiornik hydrauliczny jest mały, a wyżej wymienione miejsc... ...ylko właściwości funkcjonalne elementów hydraulicznych, w tym wypadku rzecz dotyczy stało... ...z tablice czołowe do mocowaniaelementów hydraulicznych Każdy z agregatów posiada zabudow... ...ów posiada zabudowane na sobie elementy hydrauliczne (omówione szczegółowo w innych artyk... ...o mocowania zaworów Rys. 11. Agregat hydrauliczny z zespołem pompowym zabudowanym na z... ...wietrzno-olejową i baterią akumulatorów hydraulicznych Zapraszamy do zapoznania się z ... ...ułami dotyczącymi projektowania układów hydraulicznych: Projektowanie układów hydraulicz... ... hydraulicznych: Projektowanie układów hydraulicznych » Część 1 - Proces projektowania ... ... Część 1 - Proces projektowania układów hydraulicznych » Część 3 - Obliczenia » Pełną... ... - Obliczenia » Pełną ofertę układów hydraulicznych znajdziecie Państwo na naszej stro... ...i RozwojuDziału Badań i Rozwoju Układów Hydraulicznychtel. 32 323 34 00 | e-mail: tobiasz... ...i RozwojuDziału Badań i Rozwoju Układów Hydraulicznychtel. 32 323 34 00 | e-mail: piotr.r... ...r-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: syste...
B+R
...ce badawcze dotyczące zarówno elementów hydraulicznych (rozdzielaczy, zaworów, pomp, itp.... ...w, pomp, itp.) jak również nad układami hydraulicznymi (zasilacze, agregaty, urządzenia m...
Część 1 - Proces projektowania układów
...h niezbędnych do zaprojektowania układu hydraulicznego, które następnie poddawane są szcz... ...olejnym krokiem jest wykonanie schematu hydraulicznego projektowanego układu zgodnie z wy... ...awiać m.in.: przepływ energii cieczy hydraulicznej; ciśnienia podlegające nastawieniu... ...ys. 3 przedstawiono przykładowy schemat hydrauliczny  prototypowego agregatu służącego do... ...szystkie elementy i urządzenia podane w hydraulicznym schemacie połączeń wraz z dokładnym... ...y jest model 3D projektowanego agregatu hydraulicznego. Wielu przedstawicieli firm zajmuj... ...ę produkcją i/lub dystrybucją elementów hydraulicznych udostępnia na swoich stronach inte... ...wać do projektowanego zespołu elementów hydraulicznych co przyczynia się do przyśpieszeni... ...ukcyjnego. Rys.3 Przykładowy schemat hydrauliczny Zapraszamy do zapoznania się z kole... ...ułami dotyczącymi projektowania układów hydraulicznych: Projektowanie układów hydraulicz... ... hydraulicznych: Projektowanie układów hydraulicznych » Część 2 - Elementy składowe agr... ... Część 2 - Elementy składowe agregatów hydraulicznych » Część 3 - Obliczenia » Pełną... ... - Obliczenia » Pełną ofertę układów hydraulicznych znajdziecie Państwo na naszej stro... ...i RozwojuDziału Badań i Rozwoju Układów Hydraulicznychtel. 32 323 34 00 | e-mail: tobiasz... ...r-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: syste...
Usługi
...wis: naprawa i diagnostyka elementów hydraulicznych wsparcie na etapie montażu i uruc... ...technicznego wynajem urządzeń (układów hydraulicznych i UHP) Badania i rozwój: Ce... ...wości technologiczne produkcji systemów hydraulicznych możliwości technologiczne produkc...
wynajem agregatów
... testów ciśnieniowych. Sercem agregatu hydraulicznego jest pompa wielotłoczkowa o maksym... ...nieniu do 350 bar, płukanie instalacji hydraulicznych o średnicach przepływu do DN100. ... ...jące do sprawdzenia działania elementów hydraulicznych w danej instalacji umożliwia pracę... ...ektach offshore). Prezentowany agregat hydrauliczny znajduje zastosowanie w końcowych et...
Projektowanie układów hydraulicznych
...or centrum badań i rozwoju Systemy hydrauliczne służą do przekazywania energii mecha... ...em cieczy roboczej. Najczęściej systemy hydrauliczne budowane są w postaci agregatów hydr... ...uliczne budowane są w postaci agregatów hydraulicznych, które służą do przekazywania ener... ...e służą do przekazywania energii cieczy hydraulicznej do odbiorników takich jak silniki c... ...ch jak silniki czy siłowniki. Agregaty hydrauliczne składają się z bezciśnieniowego zbio... ...pa, sterowania, osprzętu oraz przewodów hydraulicznych. Zespół silnik-pompa, sterowanie ... ...zęt (tj. chłodnice, filtry, akumulatory hydrauliczne) są najczęściej montowane na pokrywi... ...regat wodny wysokociśnieniowy z napędem hydraulicznym został przedstawiony na rysunku 1. ... ...śnieniowy Przy konstruowaniu agregatów hydraulicznych niezwykle ważne jest uwzględnienie... ...ułami dotyczącymi projektowania układów hydraulicznych: Część 1 - Proces projektowania u... ... Część 1 - Proces projektowania układów hydraulicznych » Część 2 - Elementy składowe agr... ... Część 2 - Elementy składowe agregatów hydraulicznych » Część 3 - Obliczenia » Pełną... ... - Obliczenia » Pełną ofertę układów hydraulicznych znajdziecie Państwo na naszej stro... ...i RozwojuDziału Badań i Rozwoju Układów Hydraulicznychtel. 32 323 34 00 | e-mail: tobiasz... ...r-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: syste...
Hydraulika siłowa – największy polski producent elementów i układów hydraulicznych
Jesteśmy kompleksowym i wszechstronnym partnerem w projektowaniu, produkcji, serwisowaniu...
Materiały/Katalogi
... elementy hydrauliki siłowej systemy hydrauliczne systemy wysokociśnieniowe pozostał...
aktualne oferty pracy
...żynier serwisuserwisant, monter układów hydraulicznychfrezer specjalista ds. kontrolingum...
doradztwo techniczne
...dowy, działania i zastosowania aparatów hydraulicznych produkowanych przez PONAR Wadowice... ... praktycznej obsługi aparatów i układów hydraulicznych sposobów zastępowania aparatów in...
Pozostałe komponenty
...i Oferujemy duży wybór pomp i silników hydraulicznych o szerokim zakresie parametrów pra... ... remontów i regeneracji pomp i silników hydraulicznych. Filtracja Posiadamy w of... ...ie rodzaje filtrów stosowane w układach hydraulicznych: liniowe, ssawne i powrotne. Gamę ... ...łym lub zmiennym a także poprzez silnik hydrauliczny. Akumulatory i bloki W ofer... ...astosowanie w różnych rodzajach układów hydraulicznych. Hydroakumulatory dostępne są w sz... ...iłowniki Oerujemy wykonanie siłowników hydraulicznych standardowych, produkowanych na po... ...niki przystosowane są do pracy z olejem hydraulicznym lub innymi mediami. produkty przech...
systemy predykcji i monitoringu
...hnicznie system monitorowania agregatów hydraulicznych i wysokociśnieniowych przy pomocy ... ...MY W KONTAKCIE!DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: syste...
Produkcja
...atyki dla przemysłu: zasilacze i układy hydrauliczne wraz ze sterowaniem: od prostych sza... ...d prostych szaf sterowanych zasilaczami hydraulicznymi, po kompletne systemy sterowania c... ...łowniki Oferujemy wykonanie siłowników hydraulicznych standardowych, produkowanych na po...
CBR w Łaziskach Górnych
...badań siłowników oraz hamownia systemów hydraulicznych, umożliwiająca odzysk energii pobi... ...etrów pracy różnych rodzajów siłowników hydraulicznych. Możliwości technologiczne stanowi... ...nych elementów filtracyjnych w układach hydraulicznych. Badany jest m.in. stopień zaniecz... ...ie sterujące pracą agregatów i systemów hydraulicznych, umożliwiające efektywne sterowani...
możliwości produkcyjne - siłowniki
Oferujemy wykonanie siłowników hydraulicznych standardowych, produkowanych na po... ...niki przystosowane są do pracy z olejem hydraulicznym lub innymi mediami. Produkty przech...
Kontakt w stopce
...r-wadowice.pl Dział Handlowy - Systemy Hydraulicznetel. +48 32 323 34 00e-mail: systemy@...
Kariera
...aniem systemów olejowych, w tym układów hydraulicznych napędu i sterowania, systemu filtr...
historia PONAR Wadowice
...kowej, cylindrów, elementów elektryczno-hydraulicznych, układów elektrycznych sterowania ... ...elektrycznych sterowania oraz zasilaczy hydraulicznych. Od roku 1976 fabryka inwesto... ...specjalizującą się w produkcji systemów hydraulicznych. Firma zajmowała się projektowanie... ...owaniem i produkcją zasilaczy i układów hydraulicznych dla różnych branż i gałęzi przemys... ... stosowanych wówczas układów i systemów hydraulicznych, zarówno wałsnych, jak i tych wyko... ...rmę PONAR Lubań – producenta siłowników hydraulicznych. Firma powstała w 2005 roku, produ... ...tała w 2005 roku, produkowała siłowniki hydrauliczne tłokowe i nurnikowe. PONAR Lubań świ... ...da bardzo bogate doświadczenie w branży hydraulicznej głównie dzięki wysoko wyspecjalizow... ...im doświadczeniem w produkcji cylindrów hydraulicznych.     Połącz... ...ch. Od tej pory, elementy i układy hydrauliczne produkowane są pod jedną, rozpoznawa...
szkolenia techniczne
...iki load sensing projektowania układów hydraulicznych hydrauliki mobilnej hydrauliki w... ...go, m.in. na hamowni napędów i systemów hydraulicznych, na stanowisku do badania siłownik... ...enia podstawowego - Napędy i sterowania hydrauliczne   wodne systemy wysokociśn...
montaż i uruchomienie
...y montaż aparatów i kompletnych układów hydraulicznych, ze szczególnym uwzględnieniem czy... ...kładów, uruchomienia, maszyn i urządzeń hydraulicznych oraz pielęgnacja cieczy hydraulicz... ... hydraulicznych oraz pielęgnacja cieczy hydraulicznej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, z... ...uchomieniem nowych układów i instalacji hydraulicznych obsługą i eksploatacją układów w ... ...racy modernizacją istniejących układów hydraulicznych i dostosowaniem ich do aktualnych ... ... doborem zamienników elementów układów hydraulicznych, badaniem parametrów, filtracją i... ... parametrów, filtracją i wymianą cieczy hydraulicznej oraz filtrów napełnianiem i napraw... ...zakresu montażu i uruchomienia aparatów hydraulicznych. Nasze samochody serwisowe wyposaż... ...ończeniu montażu i uruchomieniu układów hydraulicznych gwarantujemy fachowe szkolenie dla...
Zawory
..., realizujących różne funkcje wukładzie hydraulicznym. Oferta obejmuje zawory: przelewowe...
aplikacje przemysłowe
...rozwiązania dla górnictwa: od elementów hydraulicznych, wykorzystywanych m.in. w kombajna... ...h i ściennych do kompletnytnych układów hydraulicznych. Posiadamy również w ofercie rozdz... ... i zrealizował wiele układów i systemów hydraulicznych dla sektora energetycznego, jak np... ...adowice zaprojektował i wykonał systemy hydrauliczne, sterujące ruchem odbiorników w prze... ...a dla lotnictwa obejmują głównie układy hydrauliczne stosowane na stanowiskach testowych.... ...otechnicznej, wykonaliśmy m.in. systemy hydrauliczne sterujące pracą komory śluzy, mechan... ...automotive)   Nasze systemy hydrauliczne zasilają również maszyny produkujące... ... stoczniowym i off-shore, nasze systemy hydrauliczne, siłowniki i rozdzielacze pracują m....
stanowiska badawcze
... Wadowice sprawdzonym dostawcą systemów hydraulicznych.  Rozwiązania, które oferujemy na... ...b do przeprowadzania testów podzespołów hydraulicznych – dla laboratorium hydrauliki siło... ...dzanie kompleksowych testów podzespołów hydraulicznych stanowisko testowe do badania prz... ...ładni w przemyśle lotniczym stanowisko hydrauliczne do płukania FLUSH-RIG, przeznaczone ... ...ajami mediów roboczych: olejów i cieczy hydraulicznych. Współpraca z nami to kompleksowe... ...wiadczeniu inżynierów oferujemy systemy hydrauliczne wysokiej jakości, spełniające wymaga... ...W KONTAKCIE!  DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: syste...
Badania i rozwój
...iki load sensing, projektowania układów hydraulicznych, hydrauliki mobilnej, hydrauliki w...
możliwości produkcyjne - systemy
...d prostych szaf sterowanych zasilaczami hydraulicznymi, po kompletne systemy sterowania c... ...stemami sterowania nadrzędnego. Układy hydrauliczne mogą być również wykonane zgodnie z ... ...rozruchu „zimnym” lub „gorącym” systemu hydraulicznego. Projektujemy systemy i aparaturę ... ...ajami mediów roboczych: olejów i cieczy hydraulicznych. podstawowe parametry ukł... .... podstawowe parametry układów hydraulicznych podstawowe dane technicznetypowyc... ...stawowe dane technicznetypowych układów hydraulicznych pozostałe układy hydrauliczne(max... ...kładów hydraulicznych pozostałe układy hydrauliczne(max. parametry wg uzgodnień) z ...
zrealizowane
...dawczo-Rozwojowego systemów i elementów hydraulicznych oraz systemów wysokociśnieniowych ... ...h badań w zakresie elementów i systemów hydraulicznych a także systemów wysokociśniowych.... ...worzenie Działu Badań i Rozwoju Napędów Hydraulicznych PONAR Wadowice S.A. zrealizował p... ...worzenie Działu Badań i Rozwoju Napędów Hydraulicznych" współfinansowany przez Unię Europ... ...badań badawczo-rozwojowych nad napędami hydraulicznymi oraz na opracowanie innowacyjnych ... ... systemy cumowniczo-kotwiczne z napędem hydraulicznym dostosowanym do zakresu temperatur ...
zakres prac CBR
... zakresu technologii wykorzystywanych w hydraulice siłowej. Dzięki nowoczesnemu zapleczu ... ...acji hałasu generowanego przez agregaty hydrauliczne Zaawansowane stanowiska do badań ... ... testów Badania systemów antykolizji hydraulicznej Systemy hydrauliczne dużych mocy... ...ów antykolizji hydraulicznej Systemy hydrauliczne dużych mocy Wysokociśnieniowe s...
CBR w Wadowicach
...m uwzględnieniem rozdzielaczy i zaworów hydraulicznych. W poszczególnych działach DBR opr... ...wadzania prób i do testowania elementów hydraulicznych. CBR posiada m.in. stanowisko do ... ...ada m.in. stanowisko do testowania pomp hydraulicznych, specjalną komorę do testowania el... ...wanych symulacji przepływu w elementach hydraulicznych. W pracy CBR wykorzystywane jest ... ...stom poddawane są rozdzielacze i zawory hydrauliczne. ...
Technika proporcjonalna
...j maszyn stawia coraz większe wymagania hydraulicznym układom napędowym, zarówno ze wzglę... ...ry proporcjonalne to przyszłość napędów hydraulicznych, łączą zalety hydraulicznego napęd... ...ść napędów hydraulicznych, łączą zalety hydraulicznego napędu (duża siła przy małych gaba... ...r-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: syste...
informacje o firmie
... rozwiązań z zakresu napędów i sterowań hydraulicznych. Dzięki temu, nasza oferta jest ci... ... oraz serwisowaniu kompletnych systemów hydraulicznych. Naszą kadrę inżynieryjno-technicz... ...t CATERPILLAR dla dostawców komponentów hydraulicznych. Jesteśmy w każdej branży PONAR ...
Centrum Badawczo - Rozwojowe
...ozwiązań z zakresu elementów i systemów hydraulicznych. Dzięki temu nasza oferta jest ci... ...liki siłowej oraz kompletnymi systemami hydraulicznymi odznaczającymi się innowacyjnym i ... ...re wyposażone jest m.in. w: hamownię hydrauliczną z odzyskiem energii do testowania na... ...nergii do testowania napędów i systemów hydraulicznych dużych mocy stanowisko do testowa... ...dania przekładni planetarnych z napędem hydraulicznym komorę klimatyczną do testowania z... ... stanowisko do badania pomp i silników hydraulicznych laboratorium oleju. Centrum Ba... ...adni planetarnych napędzanych silnikiem hydraulicznych pod pełnym 130 kNm obciążeniem te... ...nym 130 kNm obciążeniem testy silników hydraulicznych pod ciągłym obciążeniem od strony ... ... i ciśnieniu 400 bar badania elementów hydraulicznych w ekstremalnych warunkach -70 / +8... ... / +800 C badania odporności elementów hydraulicznych na drgania do 100 Hz Centrum Ba... ...kich realiom pracy elementu lub systemu hydraulicznego możliwość testów długotrwałych o...
praca w PONAR Wadowice
...aniem systemów olejowych, w tym układów hydraulicznych napędu i sterowania, systemu filtr... ..., projektowania i serwisowania urządzeń hydraulicznych. ...
naprawa i diagnostyka
...iki siłowej, a także testów podzespołów hydraulicznych zarówno własnej  produkcji jak i i... ...g serwisu obejmuje: regenerację pomp hydraulicznych (zębatych, tłoczkowych, łopatkowyc... ...h, tłoczkowych, łopatkowych) i silników hydraulicznych regenerację zaworów i rozdzielacz... ...ych regenerację zaworów i rozdzielaczy hydraulicznych naprawę siłowników hydraulicznych... ...aczy hydraulicznych naprawę siłowników hydraulicznych naprawę i modernizację układów hy... ...icznych naprawę i modernizację układów hydraulicznych serwisu olejowego (badanie czysto... ...wy czy regeneracji elementów i urządzeń hydraulicznych używamy części sprawdzonych zgodni... ...liki siłowej, w tym siłowniki czy pompy hydrauliczne, po naprawie i regeneracji podlegają... ...em na przedłużenie żywotności elementów hydraulicznych. W zakresie diagnostyki i moderni... ...esie diagnostyki i modernizacji układów hydraulicznych nasz serwis hydrauliki siłowej ofe... ...zację przestarzałych układów i systemów hydraulicznych oraz dostosowanie ich do aktualneg... ...ch, łopatkowych, zębatych oraz silników hydraulicznych. Jesteśmy także producentem pomp ł... ... Caproni, Metaris, Berarma, Yoeshe, M+S Hydraulic, Linde. Wykonując naprawę i regenerację... ...e. Wykonując naprawę i regenerację pomp hydraulicznych i silników hydraulicznych, wykonuj... ...enerację pomp hydraulicznych i silników hydraulicznych, wykonujemy diagnozę usterki a zak... ...ny z Klientem.  Serwis pomp i silników hydraulicznych obejmuje diagnostykę, naprawę i/lu... ...serwisu jest również naprawa siłowników hydraulicznych. Posiadamy kompleksowo wyposażone ... ...rozdzielaczy, zaworów i pomp i sliników hydraulicznych)tel. +48 33 488 25 56 | e-mail: se... ...ar-wadowice.pl DZIAŁ SERWISU - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: syste...
Serwis
...w zakresie napraw iregeneracji aparatów hydraulicznych Stanowią one podstawową działalnoś... ...y montaż aparatów i kompletnych układów hydraulicznych, ze szczególnym uwzględnieniem czy... ...dzenia do diagnostyki i montażu układów hydraulicznych. Po zakończeniu montażu iuruchomie... ...kończeniu montażu iuruchomieniu układów hydraulicznych gwarantujemy fachowe szkolenie dla... ...udowy, działania izastosowania aparatów hydraulicznych produkowanych przez pOnArwadowice ... ... praktycznej obsługi aparatów i układów hydraulicznych oraz sposobów zastępowania aparató...
B+R w PONAR Wadowice
...ce badawcze dotyczące zarówno elementów hydraulicznych (rozdzielaczy, zaworów, pomp, itp.... ...w, pomp, itp.) jak również nad układami hydraulicznymi (zasilacze, agregaty, urządzenia m...
informacje ogólne
...liki siłowej oraz kompletnymi systemami hydraulicznymi odznaczającymi się innowacyjnym i ... ...re wyposażone jest m.in. w: hamownię hydrauliczną z odzyskiem energii do testowania na... ...nergii do testowania napędów i systemów hydraulicznych dużych mocy stanowisko do testowa... ...dania przekładni planetarnych z napędem hydraulicznym komorę klimatyczną do testowania z... ...adni planetarnych napędzanych silnikiem hydraulicznych pod pełnym 130 kNm obciążeniem dł... ... i ciśnieniu 400 bar badania elementów hydraulicznych w ekstremalnych warunkach -70 / +8... ... / +800 C badania odporności elementów hydraulicznych na drgania do 100 Hz Centrum Ba... ...kich realiom pracy elementu lub systemu hydraulicznego możliwość testów długotrwałych o... ...worzenie Działu Badań i Rozwoju Napędów Hydraulicznych" współfinansowany przez Unię Europ... ...dawczo-Rozwojowego systemów i elementów hydraulicznych oraz systemów wysokociśnieniowych ...
struktura CBR
...w hydrauliki siłowej, systemów, układów hydraulicznych oraz wysokociśnieniowych systemów ... ...gólnych zakładach firmy. DBR elementów hydraulicznych Zakład w Wadowicach specjalizuje ... ...ę również stanowiska do testowania pomp hydraulicznych, bloków i sekcji rozdzielaczy, a t... ...ratury na pracę urządzeń. DBR systemów hydraulicznych W Łaziskach Górnych znajduje się ... ...specjalizujący się w produkcji systemów hydraulicznych o różnym stopniu skomplikowania i ... ...ań i Rozwoju wyposażone jest w hamownię hydrauliczną oraz stanowiska do testowania siłown... ...acją procesów dotyczących pracy układów hydraulicznych, opracowuje nowoczesne technologie... ...sza firma, poza standardowymi systemami hydraulicznymi, oferuje modułowe, wyspecjalizowan... ... różnych gałęzi przemysłu. DBR napędów hydraulicznych Dział napędów hydraulicznych przy... ...R napędów hydraulicznych Dział napędów hydraulicznych przy Centrum Badań i Rozwoju PONAR...
Zespół tłumika hydraulicznego dla górnictwa
...la kamiennego, wykonaliśmy zespół tłumika hydraulicznego, odpowiadający za tłumienie drgań ta... Siłowniki hydrauliczne są kluczowymi komponentami w wielu zas... ...ch. Parametry techniczne zespołu tłumika hydraulicznego: średnica tłoka - 250 mm średnic... ... Możliwości produkcyjne siłowników hydraulicznych  Wyposażenie parku maszynowego umoż... ...aszynowego umożliwia produkcję siłowników hydraulicznych różnych typów. Siłowniki nurnikowe i... ...lientów przeznaczone są do pracy z olejem hydraulicznym lub innymi mediami. Zajmujemy się pro... ...wymi czynnikami eksploatacyjnymi są oleje hydrauliczne. Na życzenie Klienta produkujemy siłow...
Nowość w ofercie - proporcjonalny zawór redukcyjno-przelewowy, nabojowy WZCDEN4
... wielkością przepływu i ciśnieniem układu hydraulicznego.... ...czony do redukowania ciśnienia w układzie hydraulicznym. Redukcja ta następuje w sposób ciągł... ...u, w gniazdach przyłączeniowych w blokach hydraulicznych. Może być również stosowany w układa... ...az realizujących różne funkcje w układzie hydraulicznym (rozdzielacze, zawory ciśnieniowe, re...
Urządzenia hydrauliczne stosowane przy produkcji koksu
PONAR Wadowice S.A. wykonał urządzenia hydrauliczne sterujące wsadnicą i wozem przelotowym... Stacja hydrauliczna wraz z zespołami sterującymi służy do ... ...nym za odbiór wypalonego koksu. Zasilacz hydrauliczny zbudowany jest ze zbiornika oleju oraz... ...orcjonalnych prędkością ruchu odbiorników hydraulicznych. Na płytach, zabudowano także zawor... ...a wsadnica, dla której wykonaliśmy system hydrauliczny składający się z: zasilacza hydraul... ...drauliczny składający się z: zasilacza hydraulicznego zespołu akumulatorów zespołów ster... ...społów sterujących. Zadaniem zasilacza hydraulicznego jest dostarczenie oleju o odpowiedni... ... przepływu do pozostałych urządzeń układu hydraulicznego i odbiorników (siłowników hydraulicz... ... hydraulicznego i odbiorników (siłowników hydraulicznych). Zasilacz odpowiada również za utrz... ...wymaganego stanu naładowania akumulatorów hydraulicznych oraz zasilanie ruchów manewrowych od... ...e nośnej, składają się m.in. z: bloków hydraulicznych zaworów zwrotnych – umożliwiających... ...ania przepływu cieczy roboczej w układzie hydraulicznym, zaworów przelewowych – służących do... ...maksymalnego ciśnienia.   Obie stacje hydrauliczne sterują pracą odbiorników – siłowników... ...cą odbiorników – siłowników oraz silników hydraulicznych, które funkcjonalnie odpowiadają za ... ...MY W KONTAKCIE! DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Komponenty hydrauliki siłowej
Jesteśmy kompleksowym i rzetelnym partnerem w zakresie projektowania, produkcji, serwisowania i... ...ujących pełen zakres elementów i urządzeń hydraulicznych. Zespół Wsparcia Technicznego propo... ...chniczne. Nasi Partnerzy: pompy hydrauliczne łopatkowe, zębate, wielotłoczkowe, śr... ...we, ręczne       silniki hydrauliczne gerotorowe, orbitrole, łopatkowe, zęb... ...radialne, radialne      filtry hydrauliczne wysokociśnieniowe, niskociśnieniowe, ...
Zapraszamy do oddziału w Sopocie!
Zapraszamy Klientów z terenu województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego do Sopotu.  Od 1 lutego zmieniliśmy lokalizację oddziału Gdynia na Sopot. Zachęcamy serdeczie do kontaktu...
Stanowisko testowe do prób ciśnieniowych
Zajmujemy się zarówno produkcją zasilaczy hydraulicznych, jak i produkcją specjalistycznych s... ...owe składa się z: komory testowej, układu hydraulicznego olejowego, układu wodnego, układu pn... ...rywy komory testowej za pomocą siłowników hydraulicznych oraz podawanie oleju pod odpowiednim... ...DŹMY W KONTAKCIE!DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Rozdzielacz proporcjonalny ze zintegrowaną elektroniką USAEB6 - nowość w ofercie!
Zaawansowane układy sterowania urządzeń hydraulicznych stosowane są gdy wymagana jest więks... ...ną elektroniką to połączenie zalet napędu hydraulicznego z możliwościami jakie daje automatyk... ...wielkością natężenia przepływu w układach hydraulicznych, co pozwalana na zmianę kierunku i s...
Dziękujemy za spotkania podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego!
Wszystkim naszym Gościom, Klientom i Partnerom biznesowym serdecznie dziękujemy za spotkania i... ...u obronnego to m.in: zespoły zasilania hydraulicznego układ hydrauliczny dla samobieżnej ... ... zespoły zasilania hydraulicznego układ hydrauliczny dla samobieżnej haubicy 155 mm ukady ... ...zny dla samobieżnej haubicy 155 mm ukady hydrauliczne pojazdów obrony przeciwlotnicznej ukł... ... pojazdów obrony przeciwlotnicznej układ hydrauliczny zamykania burty desantowej wraz z siło... ...urty desantowej wraz z siłownikami układ hydrauliczny napędu pływania. Do zobaczenia na... ...ponar-wadowice.plDZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Odwiedź nas na targach MSPO Kielce 5-8 września 2023
Już 5 września 2023 roku rozpoczyna się XXXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO.  ...nar-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Żegluga śródlądowa na Odrze
Uczestniczymy w projekcie modernizacji śluz pociągowych wraz z ich awanportami i sterowaniami na... ...(wraz z montażem i uruchomieniem) napędów hydraulicznych wrót i zamknięć kanałów. Kanały te z... ... W ramach projektu wykonaliśmy siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania (z uchem na tło... ... linowych). Wykonaliśmy również zasilacze hydrauliczne oraz zespół rurociągów łączących zasil... ...napędzane jest za pomocą jednego cylindra hydraulicznego i posiada własny, niezależny napęd h... ...cznego i posiada własny, niezależny napęd hydrauliczny. Napędy skrzydeł wrót uruchamiane są r... ...ót uruchamiane są równocześnie. Zasilacz hydrauliczny napędza każdą zasuwę jednego kanału, b... ...uchomiane są w tym samym czasie. Zasilacz hydrauliczny służy zarówno do napędzania każdego sk... ...ach. Wykonany w ramach projektu zasilacz hydrauliczny składa się ze zbiornika oleju z zabudo... ...za sterowanie kierunkiem ruchu siłowników hydraulicznych wrót i zasuwy. Wydatki pomp zostały ... ...o ograniczenia prędkości suwów siłowników hydraulicznych, oraz zawory hamujące, które umożliw... ...cjonowania układu. Zastosowana aparatura hydrauliczna pozwala na otwieranie i zamykanie wrót... ... 20 MPa rodzaj czynnika roboczego olej hydraulicznyHLP 32 Zobacz inne ciekawe... ...DŹMY W KONTAKCIE!DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Modernizacja napędów mechanicznych na Stopniu Wodnym Rzeszów
Firma PONAR Wadowice uczestniczyła w projekcie modernizacji napędów mechanicznych na Stopniu... ...jmowała dostawę zautomatyzowanych układów hydraulicznych odpowiedzialnych za podnoszenie zasu... ... klap lodowych. Zaprojektowaliśmy układy hydrauliczne pozwalające na pracę automatyczną i wy... ... na wieżach sterowniczych, każdy zasilacz hydrauliczny składa się z 3 części. Całość musiała ... ...usiała być składana na miejscu – zbiornik hydrauliczny (400 l wraz z osprzętem), rama agregat... ... 400 dm3 rodzaj czynnika roboczego olej hydrauliczny20÷400 mm2/s optymalna lepkość czynnik... ...ju 40÷55 °C Dostarczone siłowniki hydrauliczne wyposażone zostały w elektroniczny pom... ...DŹMY W KONTAKCIE!DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Układy hydrauliczne zasilające stanowiska testowe do badania zaworów sterujących przepływem CO
Zaprojektowane zasilacze hydrauliczne przeznaczone są do zasilania zespołów ... ...uszczelniającymi. Zaprojektowane agregaty hydrauliczne napędzają siłowniki hydrauliczne, któr... ...agregaty hydrauliczne napędzają siłowniki hydrauliczne, które odpowiadają za zamknięcie i dos... ...ności. Jeden z dostarczonych agregatów hydraulicznych wraz z rozdzielaczami obsługuje 3 st... ... zaciskowa wyposażona została w siłowniki hydrauliczne, gdzie prędkość ruchu siłownika wynosi... ...s. Istnieje możliwość regulacji ciśnienia hydraulicznego w celu zmiany siły nacisku siłownika... ...DŹMY W KONTAKCIE!DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Szkolenia techniczne z dostawcami
Jesteśmy kompleksowym dostawcą i producentem hydrauliki siłowej. ...u) oraz firmę Linde producenta m.in. pomp hydraulicznych. Szkolenia dają nam możliwość zapoz...
Sterownik cyfrowy ARPWM V1.1
... kontrolę nad wielkością przepływu układu hydraulicznego. ... ...żywane jest do kontroli szybkości silnika hydraulicznego (przenośnika). Może być stosowany m.... ... odbiornika lub w posypywarkach z napędem hydraulicznym. Sterownik jest kompatybilny z zawor...
MARIUSZ - życie w biegu
Prezentujemy kolejny artykuł przybliżający pasje i zainteresowania naszych Pracowników.... ...najdując również zastosowanie w systemach hydraulicznych (agregatach, zasilaczach, układach s...
Zawór znacznika UIKE6
Dostarczamy hydraulikę siłową do maszyn i pojazdów rolniczych. Sprawne działania układów hydraulicznych zapewnia wydajną pracę poszczególnyc... ...nych typów maszyn.  Zawór UIKE6 służy do hydraulicznego sterowania siłownikami znaczników w ... ...n Przykład zastosowania: w układzie hydraulicznym z siłownikami dwustronnego działania ... ...nego działania typ UIKE6-02 w układzie hydraulicznym z siłownikami dwustronnego działania ...
Mobilny zasilacz hydrauliczny
...cznych zaprojektowaliśmy mobilny zasilacz hydrauliczny. Agregat przeznaczony jest do prac ser... ...awy.  Do budowy agregatu użyto elementów hydraulicznych PONAR Wadowice m.in.: rozdzielacza h... ...cznych PONAR Wadowice m.in.: rozdzielacza hydraulicznego typu 4WE6, zaworu zwrotnego typu S, ... ... po gotowy produkt. Projektujemy agregaty hydrauliczne według indywidualnych wymagań Klienta ... ...DŹMY W KONTAKCIE!DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
MICHAŁ – logistyką zajmuje się koncertowo
W Nowym Roku rozpoczynamy cykl artykułów przybliżający sylwetki naszych pracowników. Pragniemy... ...ędne na każdym etapie produkcji agregatów hydraulicznych. Zakład w Łaziskach Górnych, w który... ...ie projektowaniem i wykonawstwem systemów hydraulicznych, w tym również zasilaczy, mini-zasil... ...zykładu, zasada działania każdego systemu hydraulicznego opiera się na obiegu cieczy roboczej... ...elementami układu, takimi jak akumulatory hydrauliczne, zawory zwrotne, czy rozdzielacze ster...
Kompletny system do zasilania, sterowania i zdalnego monitorowania stanowisk testowych
Oferowane przez nas agregaty hydrauliczne oparte są na najnowszych rozwiązaniach... Systemy hydrauliczne od samego początku muszą być projektow... ...montażem oraz serwisem układów i systemów hydraulicznych. Dzięki kompleksowemu podejściu zrea... ...u podejściu zrealizowaliśmy wiele układów hydraulicznych oraz stanowisk testowych dla różnych... ...ozwiązań przemysłowych, wykonaliśmy układ hydrauliczny zasilający stanowiska testowe. Zaproj... ... o mocach odpowiednio 110 i 55 kW. Układ hydrauliczny służy do zasilania trzech linii stanow... ...owa agregatu została oparta na elementach hydraulicznych produkcji PONAR Wadowice, m.in. na: ... ...ch zabezpieczenia i odcinania akumulatora hydraulicznego typu BS, zaworach logicznych rozdzie... .... System zasilania opiera się również na hydraulicznych blokach bezpieczeństwa, składających... ...jmował również wykonanie sieci rurociągów hydraulicznych o łącznej długości tras 315 m, a tak... ...akresie 46°C ± 3°C. Cały centralny układ hydrauliczny objęty został dedykowanym systemem mon... ...cyjne projektowania i produkcji agregatów hydraulicznych oraz ich serwisu.    BĄDŹMY W KONT... ...DŹMY W KONTAKCIE!DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Rozdzielacze proporcjonalne sekcyjne LS w wersji iskrobezpiecznej
W niektórych środowiskach przemysłowych może występować atmosfera wybuchowa oznacza to, że... ...nar-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Podsumowanie roku 2022
Pragniemy podziękować Państwu za zaufanie, którym nas obdarzyliście oraz za możliwość... ...upełniają nasze rozwiązania. Systemy hydrauliczne, które oferujemy Klientom oparte są na... ...ozliwosci-projektowania-i-budowy-systemow-hydraulicznych-1  Stale modernizowany park mas... ...wości technologiczne produkcji siłowników hydraulicznych. Posiadane maszyny umożliwiają produ... ...nika, w którym obrót osi realizowany jest hydraulicznie, przez podanie płynu roboczego pod od... ...R Wadowice S.A. włączył do oferty silniki hydrauliczne firmy Rotary Power. Urządzenia znane r... ...C, który zwiększa bezpieczeństwo systemów hydraulicznych umożliwiając operatorowi podjęcie od... ...u. Wskaźnik UWPC-G12 montowany w obwodzie hydraulicznym jest swoistym "bezpiecznikiem", bez m... ...nar-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Rozwiązanie dla przemysłu maszynowego
Trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez choinki, dlatego cieszymy się, że dzięki... ... wiercenia wynoszącym 2,5 sekundy. Układ hydrauliczny wraz z rozwiązaniami PONAR Wadowice zo... ...iłowej jak i kompleksowe układy i systemy hydrauliczne, zaprojektowane i wykonane według wyma...
Aplikacja dla producenta profili stalowych, kształtowników i wzmocnień okiennych
...rojektowaniu, montażu i serwisie systemów hydraulicznych.... Produkujemy agregaty hydrauliczne według założeń Klienta. Nasza oferta o... ...zarówno standardowe i kompaktowe agregaty hydrauliczne jak i systemy hydrauliczne i stanowisk... ...ktowe agregaty hydrauliczne jak i systemy hydrauliczne i stanowiska testowe. Zaprojektowany ... ...stanowiska testowe. Zaprojektowany układ hydrauliczny zainstalowany został w maszynie formuj... ... uciętych profili. W skład budowy układu hydraulicznego wchodzą mi.in.: aluminiowy blok zesp... ...24V - DC rodzaj czynnika roboczego olej hydrauliczny typ pompy zębata wydajność pomp... ...Y W KONTAKCIE!  DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
PONAR Wadowice dystrybutorem ROTARY POWER
...adowice S.A. wprowadził do oferty silniki hydrauliczne firmy Rotary Power, producenta z ponad... ...produkcji i projektowaniu pomp i silników hydraulicznych.... Rotary Power dostarcza rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, rozwiązania te znajdują...
Konferencja: Hydraulika siłowa dla przemysłu 2022
Hydraulika siłowa dla przemysłu 2022– pod tym tytułem dniach 29 - 30 września 2022 r. odbyła... ...ch rozwiązań z zakresu napędów i sterowań hydraulicznych oraz zaawansowanych systemów hydraul... ...draulicznych oraz zaawansowanych systemów hydraulicznych.  Uczestnicy mieli możliwość zapozn...
Siłownik wielkogabarytowy dla przemysłu tworzyw sztucznych
PONAR Wadowice S.A., jako producent hydrauliki siłowej, zajmuje się także produkcją... ...h, wykładzin itp.   Parametry siłownika hydraulicznego: średnica tłoka 450 mm średnica ... ...na ok. 3,8 tony   Oferujemy siłowniki hydrauliczne jednostronnego i dwustronnego działani... ... teleskopowe i wielkogabarytowe siłowniki hydrauliczne. Zajmujemy się produkcją seryjną siłow...
Dni Studyjne PONAR - Zakład w Wadowicach
Tym razem studenci kierunku Mechatronika Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach odwiedzili... ...pami kontroli jakości, montażem elementów hydraulicznych, zwiedzili również magazyn wyrobów g...
Wizyta studentów WST Katowice podczas Dni Studyjnych PONAR
W naszej firmie gościliśmy grupę studentów kierunku Mechatronika Wyższej Szkoły Technicznej w... ...d w Łaziskach Górnych produkujący systemy hydrauliczne i wysokociśnieniowe systemy wodne. Stu...
Rozwiązania dla przemysłu stoczniowego
...le stoczniowym i off-shore, nasze systemy hydrauliczne, siłowniki i rozdzielacze pracują m. i... ...             Opracowaliśmy i wykonaliśmy hydrauliczny zespół napędowy, którego zadaniem jest... ...st zasilanie dwóch niezależnych cylindrów hydraulicznych hamulców kotwicznych. Układ hydrauli... ...ydraulicznych hamulców kotwicznych. Układ hydrauliczny zamontowany jest na statku pod pokłade... ...mulców wyciągarek realizowane jest elektrohydraulicznie. Zespół napędowy składa się ze zbior... ... pracy wymagały zastosowania w instalacji hydraulicznej elementów złącznych ze stali nierdzew... ...4 V - DC rodzaj czynnika roboczego olej hydrauliczny typ pompy zębata wydajność pom... ...Y W KONTAKCIE!  DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Szkolenia z hydrauliki proporcjonalnej
... proporcjonalną w napędach i sterowaniach hydraulicznych.... Szkolenia obejmują część teoretyczną i praktyczną i prowadzone są w laboratoriach Centrum...
Filtry hydrauliczne – ich rola w układzie układzie znym
Filtry hydrauliczne dbają o czystość cieczy roboczej (olej... ...płynąć na zużycie innych elementów układu hydraulicznego.... Nasza oferta filtrów hydraulicznych jest bardzo szeroka i obejmuje opróc... ...ści wkłady filtracyjne bez których filtry hydrauliczne nie są wstanie poprawnie dokonywać fil... ...anieczyszczeń. Dzięki stosowaniu filtrów hydraulicznych: zapobiegamy zakłóceniom w pracy ... ...nieczyszczeniu oleju roboczego w układzie hydraulicznym należy stosować: okresowe płukanie... ...z cenionymi na rynku producentami filtórw hydraulicznych. Pełną ofertę filtrów hydraulicznych... ...tórw hydraulicznych. Pełną ofertę filtrów hydraulicznych znajdziecie Państwo na naszej stroni...
Od ponad 55 lat budujemy zaufanie!
Najwyższa jakość produktów od zawsze jest dla nas priorytetem, co zostało wielokrotnie... ... funkcjonalnych gotowych wyrobów testery hydrauliczne typu PPC-08 do dokładnego pomiaru prze... ...nar-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Współpraca z Politechniką Śląską
Cieszymy się, że możemy Państwa poinformować o nawiązaniu współpracy z Politechniką... ...nar-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Specjalistyczne szkolenia z zakresu hydrauliki siłowej
Organizujemy szkolenia techniczne oraz warsztaty praktyczne dostosowywane do indywidualnych potrzeb... ...hydrauliki siłowej, projektowania układów hydraulicznych, filtracji itp. Uczestnicy poznają r... ...ziałania, analizy i diagnostyki elementów hydraulicznych (rozdzielacze suwakowe, zawory ciśni... ...ności m.in. na hamowni napędów i systemów hydraulicznych, na stanowisku do badania siłowników... ...leju. Uczestnicy poznają budowę systemów hydraulicznych na specjalnie przygotowanym szkoleni... ...alnie przygotowanym szkoleniowym układzie hydraulicznym. Elementy agregatu hydraulicznego tak... ...układzie hydraulicznym. Elementy agregatu hydraulicznego takie jak: siłownik, zawór sterujący... ...ać uczestnikom budowę i działanie układów hydraulicznych. Szkoleniowy układ hydrauliczny wypo... ...układów hydraulicznych. Szkoleniowy układ hydrauliczny wyposażony jest również w panel steruj...
Stanowisko do badań ciśnieniowych
...kresie projektowania i produkcji systemów hydraulicznych. ... ...ny 200 dm3 z oprzyrządowaniem, instalacje hydrauliczną i pneumatyczną do zasilania komory tes... ...MY W KONTAKCIE! DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Układ hydrauliczny do zasilania i sterowania pracą docisków
...ysłu maszynowego zrealizowaliśmy zasilacz hydrauliczny zaprojektowany do zasilania i sterowan... Zasilacz hydrauliczny służy do zasilania i sterowania pracą ... ...ŹMY W KONTAKCIE! DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Czy znasz nasze możliwości projektowania i budowy systemów hydraulicznych?
Systemy hydrauliczne są niezwykle istotną częścią maszyn i ... ...warzania do miejsca użytkowania. Agregaty hydrauliczne służą do przekazywania energii cieczy ... ...zne służą do przekazywania energii cieczy hydraulicznej do odbiorników takich jak silniki czy... ...rodukowane w PONAR Wadowice: rozdzielacze hydrauliczne, zawory różnego zastosowania, pompy, a... ...ecznych i proporcjonalnych. Nasze systemy hydrauliczne pracują w największych elektrowniach, ... ...isko 60 lat na rynku!) realizujemy układy hydrauliczne dostosowane do potrzeb Państwa inwesty... ...o oferujemy:•            kompletne układy hydrauliczne ze sterowaniem elektrycznym wg uzgodni... ...ska testowe•            kompaktowe układy hydrauliczne•            zespoły pompowe•          ... ...j zakres możliwości produkcyjnych układów hydraulicznych na www.ponar-wadowice.pl.  BĄDŹMY W ... ...ŹMY W KONTAKCIE! DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Bloki hydrauliczne - możliwości produkcyjne
Jako producent elementów i układów hydraulicznych wykonujemy produkty dedykowane do ok... ...lub nawet konkretnych typów maszyn. Bloki hydrauliczne znajdują zastosowanie w wielu układach... ...ierów PONAR Wadowice.   Oferujemy bloki hydrauliczne: przyłączeniowe zaworów i rozdziela... ...kcyjnego, na stanowiskach kontroli, bloki hydrauliczne testowane są i sprawdzana jest zgodnoś... ...nar-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Konfigurator produktów PONAR - prosty i szybki sposób na skonfigurowanie produktów
Dla usprawnienia kodowania elementów hydrauliki siłowej PONAR Wadowice i ułatwienia doboru... ...wiedniego wariantu zaworów i rozdzielaczy hydraulicznych, hydrauliki nabojowej, proporcjonaln... ... proporcjonalnej i mobilnej, a także pomp hydraulicznych. Dzięki wyszukiwaniu produktów za p...
NOWOŚĆ - silniki satelitowe
Nasza oferta wzbogaciła się o silniki satelitowe P+SM w zakresie objętości od 300 cm3/obr. do...Silniki hydrauliczne są jednostkami napędowymi do bardzo wi... ...i urządzeń. Napędy wykorzystujące energię hydrauliczną zajmują istotne miejsce w wielu dziedz... ...m na opracowanie nowej generacji silników hydraulicznych, które poza zastosowaniem w górnictw... ...szona odporność na zanieczyszczenie płynu hydraulicznego. Posiadamy w ofercie całą gamę siln...
Wzmacniamy naszą obecność w mediach społecznościowych!
Bądź na bieżąco i dołącz do nas w Mediach Społecznościowych! ...ie znajdziecie Państwo m.in. rozdzielacze hydrauliczne, zawory sterujące ciśnieniem i przepły... ...raz ATEX, hydraulikę nabojową oraz układy hydrauliczne. Działamy niemal w każdej gałęzi prze...
Systemy hydrauliczne - projektowanie, produkcja, montaż
...ie oraz serwisowaniu kompletnych systemów hydraulicznych.... ...rmą. Zajmujemy się budową nowych systemów hydraulicznych, remontami i modernizacjami a także ... ...rzemysłu. Oferujemy: kompletne układy hydrauliczne ze sterowaniem elektrycznym wg uzgodni... ...ne stanowiska testowe kompaktowe układy hydrauliczne zespoły pompowe zespoły chłodząco-fi... ...j zakres możliwości produkcyjnych układów hydraulicznych.  BĄDŹMY W KONTAKCIE! DZIAŁ HAND... ...MY W KONTAKCIE! DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail:systemy@...
Rozdzielacze hydrauliczne część 2 - kompendium hydrauliki siłowej
...tujemy drugą część artykułu "Rozdzielacze hydrauliczne" w której dr inż. Janusz Rajda, dyrekt... ...dyrektor Działu Badań i Rozwoju Elementów Hydraulicznych, wyjaśnia działanie rozdzielaczy obr... ...arametrów pracy i różnorodnych schematach hydraulicznych.  Zobacz artykuł "Rozdzielacze hydr... ...ulicznych.  Zobacz artykuł "Rozdzielacze hydrauliczne - cz.2" oraz pozostałe publikacje z se...
Stacja prób do przeprowadzania testów podzespołów hydraulicznych
...wadzanie kompleksowych testów podzespołów hydraulicznych.... ...; } Projektujemy i wykonujemy systemy hydrauliczne wg indywidualnych wymagań Klienta. Nas... ...elementów wykonawczych, temperatura oleju hydraulicznego, moc oraz ocena szczelności wewnętrz... ...estowanie, nastawy, regulacje podzespołów hydraulicznych, wyznaczanie ich charakterystyk hydr... ...ulicznych, wyznaczanie ich charakterystyk hydraulicznych, prowadzenie prób ciśnieniowych, szc... ...rób ciśnieniowych, szczelności w układach hydraulicznych. Stacja prób składa się ze stołów t... ...owego do 2800 bar),  zespołu akumulatorów hydraulicznych, szafy sterowniczej, aparatury kontr... ...na prowadzenie testów dla grup parametrów hydraulicznych: ciśnienie do 600 bar, przepływ 1... ...MY W KONTAKCIE! DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail:systemy@...
Serwis i remonty pomp hydraulicznych
Posiadane stanowiska testowe w zakresach mocy: 30 kW, 100 kW, 160 kW pozwalają nam na... ...kompleksową naprawą oraz regeneracją pomp hydraulicznych, gwarantując najwyższą jakość usług ... ...MY W KONTAKCIE! DZIAŁ SERWISU - elementy hydrauliczne tel. +48 33 488 25 56 | 33 488 26 00e...
PONAR Wadowice rozwija sieć dystrybutorów
Do grona dystrybutorów PONAR Wadowice dołączyła firma HYMAX z Gryfic. ...nar-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Wzmacniamy swoją obecność na lokalnych rynkach
Jesteśmy producentem elementów i układów hydrauliki silowej, który od ponad 50 lat jest obecny... ...nar-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Nowe produkty z certyfikatem ATEX!
W naszej ofercie dostępne są nowe typy rozdzielaczy i zaworów proporcjonalnych... ...aawansowanych układów sterowania urządzeń hydraulicznych, wymagających o wiele większej precy... ...nar-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Rozdzielacze proporcjonalne USAP25 i USHB25 - nowe produkty
... wielkością przepływu i ciśnieniem układu hydraulicznego. W odpowiedzi na potrzeby Klientów, ... ...e w każdej gałęzi przemysłu, łączą zalety hydraulicznego napędu (duża siła przy małych gabary... ...nar-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Dofinansowanie z NCBiR
... systemu cumowniczo-kotwicznego z napędem hydraulicznym dostosowanego do zakresu temperatur o... ...utworzenie Działu Badań i Rozwoju Napędów Hydraulicznych Projekt będzie realizowany w konsor...
Realizujemy projekt rozbudowy Centrum Badań i Rozwoju
...utworzenie Działu Badań i Rozwoju Napędów Hydraulicznych.... ...Wadowicach Działu Badań i Rozwoju Napędów Hydraulicznych. Dzięki wsparciu z Ministerstwa Fun... ...ijanych obecnie w PONAR Wadowice, napędów hydraulicznych. Po zakończeniu etapu inwestycyjneg... ...towy nowe rozwiązania z dziedziny napędów hydraulicznych. W ramach projektu zaplanowano pona...
Rozdzielacze hydrauliczne - kompendium hydrauliki siłowej
...namy od publikacji artykułu "Rozdzielacze hydrauliczne - część 1" dr inż. Janusza Rajdy, dyre... ...yrektora Działu Badań i Rozwoju Elementów Hydraulicznych.... ...parametrów pracy oraz różnorodne schematy hydrauliczne, oferujemy również rozdzielacze w wers... ...emperatur.  Zobacz artykuł "Rozdzielacze hydrauliczne - cz.1" oraz pozostałe artykuły z seri...
PONAR Wadowice rozszerzył współpracę z VOSS Fluid GmbH
...nty złączne cenionego na rynku producenta hydraulicznej techniki połączeniowej firmy VOSS Flu... ...czne w produkowanych systemach i układach hydraulicznych, które pracują w przemyśle górniczym... ...obilnych. Pełną ofertę techniki połączeń hydraulicznych znajdziecie Państwo na naszej stroni...
Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego PONAR Wadowice
...utworzenie Działu Badań i Rozwoju Napędów Hydraulicznych.... ...ozwoju tego obszaru działalności o napędy hydrauliczne. Za pozyskane środki Centrum Badawczo-... ...e badań badawczo-rozwojowych nad napędami hydraulicznymi oraz na opracowanie innowacyjnych si...
Remonty pomp i silników hydraulicznych
...wych, łopatkowych, zębatych oraz silników hydraulicznych. Dysponując odpowiednimi urządzeniam... ...a, Caproni, Metaris, Berarma, Yeoshe, M+S Hydraulic, Linde. Prowadzimy serwis wszystkich dos... ...tkich dostępnych na rynku pomp i silników hydraulicznych. Serwis pomp i silników obejmuje di... ...y do kontaktu:  DZIAŁ SERWISU - elementy hydrauliczne tel. +48 33 488 25 56 | 33 488 26 00e...
PONAR razem z GIG dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa pracy w sektorze wydobywczym
We wrześniu zakończyliśmy projekt pt. „Określenie zasad ukierunkowanego hydroszczelinowania... ...liśmy wysokociśnieniowy agregat z napędem hydraulicznym o maksymalnej mocy 60 kW, który zasil... ...nar-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydrauliczne tel. +48 32 323 34 00e-mail: systemy@...
Rozdzielacz iskrobezpieczny – wyższe parametry elektryczne!
...mponentów po kompleksowe układy i systemy hydrauliczne, które są zaprojektowane i wykonane wg... ...cznie przeznaczone są do pracy w układach hydraulicznych wymagających zasilania obwodami iskr... ...nar-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Siłowniki hydrauliczne wykonane zgodnie z wymaganiami DNV
Produkty PONAR Wadowice S.A. są stosowane w wielu urządzeniach i aplikacjach związanych z... ...pierwszy, zostały wyprodukowane siłowniki hydrauliczne w wykonaniu morskim z certyfikatem odb... ...ielacze, siłowniki a także gotowe systemy hydrauliczne pracują m.in. w turbinach wiatrowych c... ...nar-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Kompendium Hydrauliki Siłowej - badania symulacyjne
..."Badania symulacyjne elementów i systemów hydraulicznych" Kamila Dworaka oraz Piotra Rosikows... ..."Badania symulacyjne elementów i systemów hydraulicznych" oraz pozostałe artykuły z serii "Ko...
Kompendium Hydrauliki Siłowej - zawory ciśnieniowe
...dyrektor działu badań i rozwoju elementów hydraulicznych prezentuje wiedzę dotyczącą zaworów ... ...m, realizujących różne funkcje w układzie hydraulicznym. Oferta obejmuje zawory: przelewowe, ...
Hydrof nowym dystrybutorem PONAR Wadowice S.A.
Firma Hydrof z siedzibą w Płocku została dystrybutorem naszej firmy.  Jej obszar... ...rodukcji oraz serwisu urządzeń i systemów hydraulicznych. Firma posiada również oddział w Cie... ...nar-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Industry 4.0 w PONAR Wadowice
Zapraszamy do obejrzenia programu "Business NOW. Cyfrowa odNOWa Twojej firmy" w którym Piotr... ...asze produkty, nasze zaawansowane systemy hydrauliczne, wysokociśnieniowe, które dostarczamy ...
Kompendium Hydrauliki Siłowej - zawory sterujące natężeniem przepływu
...struktor działu badań i rozwoju elementów hydraulicznych. ... Firma PONAR Wadowice jest nie tylko producentem ale również kompleksowym i wszechstronnym...
Firma DraCon została naszym dystrybutorem
...ię również przeprowadzaniem analiz olejów hydraulicznych i smarnych, która realizowana jest z... ...nar-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Kompendium Hydrauliki Siłowej
...ezentuje zastosowania elementów i układów hydraulicznych w przemyśle. Zapraszamy do kolejnego... ...tykułu poświęconego projektowaniu układów hydraulicznych, autorstwa Tobiasza Goli - inżyniera... ...nia, prezentuje elementy składowe układów hydraulicznych oraz metody doboru poszczególnych el... ...ykułami dotyczącymi projektowania układów hydraulicznych: Projektowanie układów hydrauliczny... ...ów hydraulicznych: Projektowanie układów hydraulicznych » Część 1 - Proces projektowania uk... ...» Część 1 - Proces projektowania układów hydraulicznych » Część 2 - Elementy składowe agreg... ... » Część 2 - Elementy składowe agregatów hydraulicznych » Część 3 - Obliczenia » ...
Jesteśmy dystrybutorem firmy Yeoshe
...cji i projektowaniu wysokiej jakości pomp hydraulicznych.... ...partner w projektowaniu i budowie układów hydraulicznych, w których stosowane są pompy tłoczk...
PONAR Wadowice S.A. dostawcą dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej
PONAR Wadowice S.A. został wpisany na listę kluczowych dostawców dla zachowania ciągłości... ...ar-wadowice.pl  DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydrauliczne tel. +48 32 323 34 00 | e-mail: syste...
Wspieram Polskę, wspieram przemysł
...onad 50-letnią tradycją, doświadczeniem w hydraulice siłowej!... ...jmujący się produkcją i dostawą elementów hydraulicznych oraz Zakład w Łaziskach Górnych, w k... ...y się projektowaniem i produkcją systemów hydraulicznych i wysokociśnieniowych znajdujących z... ...pecjalizującej się w produkcji siłowników hydraulicznych. Wierzymy, że firmę tworzą ludzie, ... ...nar-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydraulicznetel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy...
Komunikat
Szanowni Państwo, W związku z ogłoszeniem stanu epidemii (SARS-CoV-2) w Polsce, chcielibyśmy... ...nar-wadowice.pl DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydrauliczne tel. +48 32 323 34 00 | e-mail: syste...
HYDRO4.0s - agregat hydrauliczny do płukania, filtracji i testów ciśnieniowych
Pragnąc sprostać rosnącym wymaganiom naszych Klientów, opracowaliśmy projekt agregatu...Sercem agregatu hydraulicznego jest pompa wielotłoczkowa o maksymal... ...iśnieniu do 350 bar, płukanie instalacji hydraulicznych o średnicach przepływu do DN100. ... ...lające do sprawdzenia działania elementów hydraulicznych w danej instalacji umożliwia pracę b... ...ojektach offshore). Prezentowany agregat hydrauliczny znajduje zastosowanie w końcowych etap...
Stanowisko testowe do badania przekładni w przemyśle lotniczym
...otniczym i aerospace. Produkujemy systemy hydrauliczne dla największych producentów samolotów... PONAR Wadowice zrealizował projekt polegający na wykonaniu stanowiska testowego przekładni dla...
Rozdzielacze suwakowe w przemyśle budowlanym ZEA
...we typu WE zostały zastosowane w układach hydraulicznych pracujących w przemyśle budowalnym w... Każdy system hydrauliczny składa się z 10 rozdzielaczy suwakowyc... ...aworu przelewowego zamontowanych na bloku hydraulicznym. Zaprojektowane układy będą obsługiw... ...w i prefabrykatów betonowych. Każdy układ hydrauliczny będzie obsługiwał 20 siłowników zasila... ...iłowej jak i kompleksowe układy i systemy hydrauliczne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na...
Rozwój przyszłych inżynierów
PONAR Wadowice S.A. współpracuje z uczelniami technicznymi angażując się w edukację... ... w swojej pracy analizował przepływ oleju hydraulicznego przez rozdzielacz suwakowy WE6 produ... ...pracy magisterskiej zaprojektował agregat hydrauliczny, który został wykorzystywany do zasila... ...m czynnikiem wpływającym na rozwój branży hydraulicznej, dlatego PONAR Wadowice aktywnie wspi...
Zawory przelewowe w PONAR Wadowice
PONAR Wadowice posiada w swojej ofercie całą gamę elementów i komponentów hydrauliki siłowej,... ...ujące ciśnienie w układach i instalacjach hydraulicznych, jak również w poszczególnych ich cz... ...również na odciążaniu działającego obwodu hydraulicznego. Nasza Firma oferuje szeroką gamę za...
Rozszerzamy ofertę o silniki satelitowe
...pracy z Grupą SM HYDRO dotyczącą silników hydraulicznych satelitowych.... Silniki hydrauliczne są jednostkami napędowymi do bardzo wi... ...i urządzeń. Napędy wykorzystujące energię hydrauliczną zajmują istotne miejsce w wielu dziedz... ...ce w wielu dziedzinach przemysłu. Silniki hydrauliczne satelitowe znajdują zastosowanie m.in.... ...gicznych cieczy roboczych innych niż olej hydrauliczny, tj.: woda, emulsja wodno-olejowa, ole... ...ych obciążeniach. Już niedługo silniki hydrauliczne satelitowe zostaną wdrożone do naszej ...
Blok specjalny ZS 396/... do zastosowań w przemyśle maszyn mobilnych i budowlanych
Nasza oferta, poza standardowymi wyrobami katalogowymi, obejmuje produkty dedykowane do... ...do sterowania pracą siłowników i silników hydraulicznych maszyny wyposażony w układ płynnej r...
Chłodnice wodne i powietrzne
w promocyjnych cenach!
Zapraszamy do skorzystania z oferty na chłodnice wodne i powietrzne w promocyjnych cenach. PONAR... ...tałym lub zmiennym a także poprzez silnik hydrauliczny. W ofercie posiadamy również akcesoria...
Blok ZS-291 - rozwiązanie dla maszyn
mobilnych i budowlanych
...dzy dwoma odbiornikami lub dwoma obwodami hydraulicznymi, które nie są obsługiwane jednocześn... ...dzy dwoma odbiornikami lub dwoma obwodami hydraulicznymi, które nie są obsługiwane jednocześn... ...przełączanie między trybami pracy. prasy hydrauliczne – ZS-291 umożliwia tymczasowe przełącz...
Układ sterujący hamulcami górniczych maszyn wyciągowych
Zasilacz hydrauliczny stosowany w elektrohydraulicznych zesp... Zasilacz hydrauliczny stosowany w elektrohydraulicznych zespołach sterowania hamulców maszyn... ...e]Agregat przeznaczony jest do sterowania hydraulicznymi hamulcami górniczych maszyn wyciągow... ...eczeństwa i zatrzymującego. Budowa układu hydraulicznego oparta jest na elementach hydraulicz... ... hydraulicznego oparta jest na elementach hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych, gw... ...ie ruchu w wyciągu szybowym. W zasilaczu hydraulicznym wykorzystano m.in. zawór redukcyjny s... ... 5/3 kW rodzaj czynnika roboczego olej hydrauliczny typ pompy zębata napięcie zasi...
Układ sterujący zaworami dopływu pary w elektrowni
...cował i wykonał układ napędu i sterowania hydraulicznego zaworów regulacjii i odcinania dopły... Dostawa obejmowała zasilacz hydrauliczny, 2 szt. bloków sterowniczych z rozdzie... ...o awaryjnego zasilania bloków, akumulator hydrauliczny do awaryjnego zasilania układów steruj... ...AR Wadowice. Układ zasilania i sterowania hydraulicznego zapewnia ciągłą pracę zaworu regulac...
System hydrauliczny napędu układu zamykania wysypu zbiornika szybu
...AR Wadowice zaprojektował i wykonał układ hydrauliczny napędu zamykania wysypu zbiornika rete... ...st w klapę łupinową napędzaną siłownikami hydraulicznymi oraz klapę awaryjną dzieloną, z któr... ...da część napędzana jest dwoma siłownikami hydraulicznymi. Mechanizm klapy przestawnej zsuwni ... ...awnej zsuwni załadowczej napędza siłownik hydrauliczny. Maksymalna siła wywierana na tłoczys... ...-10 t. Układ wyposażony jest w 3 agregaty hydrauliczne, stację akumulatorów do zamykania klap...
Napęd hydrauliczny elementów śluzy
PONAR Wadowice opracował i wykonał napędy hydrauliczne wrót i zasuw modernizowanej komory pół... ...ckim. Dostawa obejmowała 4 szt. zasilaczy hydraulicznych, 4 szt. stacji akumulatorowych oraz ... ...i akumulatorowych oraz 12 szt. siłowników hydraulicznych. ... ...ożliwiające automatyzację pracy zasilacza hydraulicznego. W opracowanym rozwiązaniu do wykona... ...ych wrót i zasuw wykorzystano akumulatory hydrauliczne. Energia hydrauliczna zgromadzona w ak... ...zystano akumulatory hydrauliczne. Energia hydrauliczna zgromadzona w akumulatorach pozwala na... ... 2,2 kW rodziaj czynnika roboczego olej hydrauliczny 2,8÷160 mm2/s ...
Urządzenie do ładowania akumulatorów hydraulicznych z wysokim ciśnieniem
...dzenie do napełniania azotem akumulatorów hydraulicznych z wysokim ciśnieniem.... ...dzenie do napełniania azotem akumulatorów hydraulicznych z wysokim ciśnieniem.Urządzenie pobi... ...utli.  Parametry: ciśnienie zasilania hydraulicznego – 25 MPa ciśnienie azotu – do 35 MP...
Kompaktowe układy hydrauliczne (minizasilacze)
Kompaktowe układy hydrauliczne (minizasilacze) przeznaczone są do pra... Kompaktowe układy hydrauliczne (minizasilacze) przeznaczone są do pra... ... możliwość wersji specjalnych sterowania hydraulicznego wg wymagań Klienta Modułowa konst... ..., o takie układy jak: układ sterowania hydraulicznego według indywidualnego schematu, inn... ...nego schematu, inne aparaty i urządzenia hydrauliczne, układ sterowania elektrycznego. Z... ... Zobacz naszą ofertę kompaktowych układów hydraulicznych Zapraszamy do kontaktu z naszymi in...
Warsztaty praktyczne
... praktyczne z zakresu „Napędów i systemów hydraulicznych”.... ... praktyczne z zakresu „Napędów i systemów hydraulicznych”. Warsztaty zostały dostosowane do ... ...owego m.in. na hamowni napędów i systemów hydraulicznych, na stanowisku do badania siłowników...
Konferencja Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2018
...i Naukowo-Technicznej Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2018, która odbyła się ... ...i Naukowo-Technicznej Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2018, która odbyła się ... ...ziału Techniki, Badań i Rozwoju Elementów Hydraulicznych PONAR Wadowice przedstawił referat "...
Staże dla studentów Politechniki Śląskiej
PONAR Wadowice przeprowadził program stażów dla studentów Politechniki Śląskiej. Program... ...ć firmy oraz ciekawe zastosowania układów hydraulicznych” – mówi Kuba Rogacki. Tobiasz Gola,...
Centrum Badawczo-Rozwojowe PONAR Wadowice
PONAR Wadowice, największy polski producent elementów i układów hydrauliki siłowej, prowadzi... ...skach Górnych, przy wykorzystaniu hamowni hydraulicznej z odzyskiem energii oraz agregatu ciś... ...ywczym.   Badania gerotorowych silników hydraulicznych z wiertnic Ponar CBR, na zlecenie f... ...ych badań jest projekt ulepszonego układu hydraulicznego.   Badania elementów w komorze ter... ...70 °C.   Badanie sterowalności agregatu hydraulicznego zasilającego stanowisko do badania p... ...iczych PONAR Wadowice dostarczył agregat hydrauliczny o mocy przekraczającej 100 kW, służący... ...kociśnieniowej pompy napędzanej silnikiem hydraulicznym, pracującym w obiegu zamkniętym.   ... ...ożliwości testowania elementów i systemów hydraulicznych w PONAR CBR. Istotną cechą świadcząc...
Konferencja: Hydraulika siłowa dla przemysłu 2018
7-8 czerwca odbyła się konferencja „Hydraulika siłowa dla przemysłu 2018” zorganizowana... ...eń z zakresu filtracji, mobilnych układów hydraulicznych, nowości w ofercie, innowacyjnych ro... ... rozwiązań z zakresu elementów i systemów hydraulicznych oraz wykorzystania technologii wysok... ... systemem IO-Link oraz sterowanie układem hydraulicznym za pomocą urządzeń mobilnych. W czas...
Współpraca z AGH
PONAR Wadowice cyklicznie prowadzi na Akademii Górniczo-Hutnicznej na Wydziale Inżynierii... ... rozwiązań z zakresu elementów i systemów hydraulicznych". Efektem wieloletniej współpracy p...
PONAR uczestniczył w konferencji na targach AUTOSTRADA - MASZBUD
Na zaproszenie PIMB Sp. z o.o. uczestniczyliśmy w seminarium „Bezpieczeństwo Techniczne Maszyn... ... samopoziomowania na przykładzie systemów hydraulicznych PONAR w stacji radiolokacyjnej na po...
Rozwiązania dla żeglugi śródlądowej
...ulwarów wiślanych - dostarczyliśmy napędy hydrauliczne do cumowania barek wzdłuż brzegu Wisły... Zaprojektowaliśmy zasilacze hydrauliczne poruszające siłowniki oraz elementy hy... ...iczne poruszające siłowniki oraz elementy hydrauliczne żurawia. Zaprojektowane zasilacze typu... ...nik o mocy 6 kW. Głównym elementem układu hydraulicznego jest dwusekcyjny mobilny rozdzielacz... ...ali w dno rzeki przy zastosowaniu układów hydraulicznych składających się z siłowników oraz z... ...adających się z siłowników oraz zasilaczy hydraulicznych. Pale mają możliwość poruszania się ... ... składane do poziomu za pomocą siłowników hydraulicznych. Dodatkowo, wykorzystano napęd hydra... ...aulicznych. Dodatkowo, wykorzystano napęd hydrauliczny żurawia do rozkładania i składania tra...
Wodne systemy wysokociśnieniowe - PONAR Pressure
W związku z przejęciem przez PONAR Wadowice działalności PONAR Pressure Systems wprowadzamy do... ...jalistyczną odzież ochronną; ekstraktory hydrauliczne IDRO stacjonarne i mobilne; systemy s...
Układy hydrauliczne dla przemysłu hutniczego
...wykonanie, montaż i uruchomienie urządzeń hydraulicznych biorących udział w procesie technolo... ...u oraz powietrza. Zasila on dwa siłowniki hydrauliczne: jeden otwiera i zamyka zawory gazu, a... ...mie oprócz podstawowego układu sterowania hydraulicznego, zastosowano system awaryjny – układ... ...nego, zastosowano system awaryjny – układ hydrauliczny z napędem ręcznym, który zostaje uruch... ... koksu. Wóz przelotowy wykorzystuje układ hydrauliczny obsługujący cztery urządzenia: Odźw... ...biorników: cztery siłowniki i dwa silniki hydrauliczne sterowane za pomocą bloku zaworowego, ... ...ym zabudowane zostały elementy sterowania hydraulicznego: rozdzielacze, zawory ciśnieniowe, r... ...zaworu proporcjonalnego typ USAB silniki hydrauliczne do odryglowania śrub górnej i dolnej s... ...zdzielaczem 4WE10 i zabezpieczane zamkami hydraulicznymi, regulacja prędkości za pomocą Z2FS1... ...czą wykonują cztery odbiorniki: silnik hydrauliczny odpowiadający za napęd wózka czyszcząc... ...o dosuwane i odsuwane jest przez siłownik hydrauliczny sterowany zaworem proporcjonalnym. Wóz... .... Wózek czyszczący napędzany przez silnik hydrauliczny czyści ramę odrzwi. Wóz stropowy, p... ...oraz wsadnicą po stronie węglowej. Układ hydrauliczny wozu stropowego obsługuje trzy urządze... ...ie zabudowano 15 odbiorników - siłowników hydraulicznych: zespół rur przerzutowych wykonuj... ...przerzutowe składa się z dwóch siłowników hydraulicznych wykonujących obrót pokrywy oraz jej ... ...e sterujące zaworami rur odciągowych oraz hydraulicznym czyszczeniem odbieralnika - urządzeni... ...lnika - urządzenie to obsługują siłowniki hydrauliczne. ...
Układ hydrauliczny do maszyny wulkanizującej dywaniki samochodowe
...cyjnej PONAR Wadowice zaprojektował układ hydrauliczny do maszyny wulkanizującej dywaniki sam... ...ępuje ściśnięcie formy za pomocą cylindra hydraulicznego i zamocowanego do niego stołu dolneg... ...anizacji materiału. Zaprojektowany układ hydrauliczny pracuje w cyklu automatycznym: zaciśni... ...ok sterujący, który zasilany jest z pompy hydraulicznej. Blok sterujący oparto na zaworach: ... ...S6 i dławiący VRFB 90. Chłodzenie układu hydraulicznego realizowane jest za pomocą chłodnicy...
Samobieżny, przeciwlotniczy zestaw rakietowy
Hydrauliczny napęd podniesienia i ryglowania zespoł... ...składa się z jednostki napędowej/agregatu hydraulicznego, bloku rozdzielaczy suwakowych oraz ... ...czy suwakowych oraz siłowników i silników hydraulicznych jako odbiorników.... .cert-table{ width:100%; font-size:18px; line-height:1.2; } .cert-table td{...
Stanowisko do testów elementów przeznaczonych dla przemysłu lotniczego
Realizacja projektów dla branży lotniczej wymaga wieloletniego doświadczenia, kompleksowego... ...- zabezpieczenie obsługi przed uderzeniem hydraulicznym przy uszkodzeniu lub zniszczeniu elem...
Układ do spawania dennic z walczakami zbiorników hydroforowych
Zaprojektowany układ hydrauliczny służy do spawania dennic z walczakami ... Opis pracy urządzenia: operator urządzenia wkłada do urządzenia dennice i walczak następuje...
Układ do montażu zbiorników hydroforowych
Układ hydrauliczny jest częścią urządzenia służącego do m... Zasilacz hydrauliczny steruje pracą sześciu siłowników hydra... ...auliczny steruje pracą sześciu siłowników hydraulicznych w cyklu dwuetapowym. W pierwszym eta... ...unkiem przepływu oleju. Praca odbiorników hydraulicznych wspomagana jest akumulatorem pęcherz...
PONAR członkiem Komitetu Technicznego przy PKN
...u Technicznego 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjn... ...u Technicznego 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjn... ...czeństwa eksploatacji układów i elementów hydraulicznych. "Bardzo się cieszę, że 50-letnie d... ...ziału Techniki, Badań i Rozwoju Elementów Hydraulicznych, reprezentantant PONAR Wadowice S.A.... ...itecie Technicznym 160 Napędów i Sterowań Hydraulicznych.  ...
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017 dla PONAR
PONAR Wadowice SA laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017. ...Badawczo-Rozwojowego systemów i elementów hydraulicznych oraz systemów wysokociśnieniowych fi...
Dołącz do nas! Zatrudnimy operatorów obrabiarek CNC
... w Łaziskach Górnych, produkujący systemy hydrauliczne.... Doświadczeni inżynierowie i technicy stanowią fundament, na którym opiera się renoma...
Rozdzielacz 4-drogowy sekcyjny proporcjonalny load sensing LSB nowością na targach MSPO
Na naszym stoisku G-24 podczas targów MSPO Kielce zaprezentujemy rozdzielacz 4-drogowy sekcyjny... ...płyt górnych, możliwe jest konfigurowanie hydraulicznych bloków sterujących o praktycznie dow...
Modernizacja układu hydraulicznego ładowarko-zwałowarki
...ONAR Wadowice wykonał modernizację układu hydraulicznego ładowarko-zwałowarki typu ŁZKS-500 w... ...pu ŁZKS-500 w zakresie sterowania układem hydraulicznym koła czerpakowego.... ...h realizacji zadania dostarczyliśmy pompę hydrauliczną wielotłoczkową typu HPV280 wraz z ospr...
Specjalistyczne szkolenia techniczne
...wej? Interesuje cię projektowanie układów hydraulicznych i filtracja oleju?... Zapraszamy na specjalistyczne szkolenia techniczne prowadzone przez osoby z wieloletnim stażem,...
Układ hydrauliczny do kokilarek MDC
PONAR Wadowice oferuje pełen zakres usług od projektowania, wykonania zaprojektowanego wyrobu lub... ...ve) zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy układ hydrauliczny zasilający hydraulikę do kokilarek MDC... ...p. na wypadek awarii. Do budowy układu hydraulicznego wykorzystano aparaturę hydrauliczną ... ...adu hydraulicznego wykorzystano aparaturę hydrauliczną ze standardowej oferty PONAR Wadowice....
Nowy model pompy łopatkowej PHP
Wprowadziliśmy do oferty najnowszy model pompy łopatkowej produkcji Berarma – seria PHP.łówne zalety pompy PHP: Ciśnienie pracy do 250 bar Cicha praca Wysoka sprawność...
Układ smarowania łożysk oraz sterowania łopatkami wentylatora spalin
W ostatnim czasie PONAR Wadowice wykonał układ smarowania łożysk oraz sterowania łopatkami... ...d smarowniczy i układ napędu i sterowania hydraulicznego łopatek. Układ smarowniczy zapewnia ...
Stanowisko testowe - przemysł lotniczy
Stanowisko testowe MGB & AGB Test Rig przeznaczone jest do sprawdzania przepływu i szczelności... ...ntów: szczelna komora testowa agregat hydrauliczny pulpit sterowniczy Stanowisko zost... ... odpływie z przekładni. Parametry układu hydraulicznego: Wydajność pompy głównej 2,2÷29l/...
Stanowisko do testowania odbiorników hydraulicznych
... i następnie wykonał przewoźne stanowisko hydrauliczne do testowania odbiorników hydrauliczny... ...ko hydrauliczne do testowania odbiorników hydraulicznych, takich jak: siłowniki, silniki hydr... ...ulicznych, takich jak: siłowniki, silniki hydrauliczne, zawory, pompy.... ...awdzania, np. 5 siłowników lub 5 silników hydraulicznych lub 10 innych odbiorników. Do zmiany...
Modernizacja układu sterowania elektrodami piecokadzi
...iecokadzi. Zmodyfikowano układ sterowania hydraulicznego poprzez zastosowanie rozdzielaczy pr... ...6 z uwagi na mały zakres ruchu siłowników hydraulicznych oraz możliwość precyzyjnej kontroli ... Każda z elektrod sterowana jest indywidualnie zaworem proporcjonalnym, pozwalającym na utrzymanie...
Nowe pompy ręczne w naszej ofercie
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku,... ... zasilanie awaryjne wszelkich urządzeń hydraulicznych dźwigi hydrauliczne prasy hydr... ...zelkich urządzeń hydraulicznych dźwigi hydrauliczne prasy hydrauliczne samochody spe... ...ulicznych dźwigi hydrauliczne prasy hydrauliczne samochody specjalne maszyny roln...
PONAR podpisał umowę z Ministerstwem Rozwoju
...Badawczo-Rozwojowego systemów i elementów hydraulicznych oraz systemów wysokociśnieniowych fi... ...badania w dziedzinie elementów i systemów hydraulicznych oraz systemów wysokociśnieniowych. ... ...ego projektu powstanie m.in.: hamownia hydrauliczna z odzyskiem energii umożliwiająca test... ... energii umożliwiająca testowania napędów hydraulicznych i kompletnych agregatów dużych mocy ... ... komora klimatyczna do testowania zaworów hydraulicznych stanowisko do symulowania drgań la...
Stanowisko do płukania FLUSH-RIG
Stanowisko hydrauliczne do płukania FLUSH-RIG, przeznaczone je... ...jest blok zaworowy składający się z płyty hydraulicznej, rozdzielacza elektrycznego, czterech... ...: 5,5 kW rodzaj czynnika roboczego: olej hydrauliczny mineralny MIL-PRF-5606 ...
Linia do profilowania blach
PONAR Wadowice uczestniczył w projekcie budowy szybkiej linii do profilowania blach wraz z firmą...Dzięki kompleksowemu podejściu, wieloletniemu doświadczaniu oraz wszechstronnej wiedzy...
Komunikat Zarządu (9 stycznia 2017)
Pragniemy poinformować, że 9 stycznia 2017 roku nastąpiło połączenie spółek PONAR Silesia... ...ukcji i serwisowania elementów i systemów hydraulicznych.   ...
Nowe typy pomp TPV w ofercie
Poszerzyliśmy ofertę o nowe typy pomp tłoczkowych TPV do obiegu zamkniętego. ...konstrukcyjne: ◾ sterowanie mechaniczne, hydrauliczne oraz elektro-hydrauliczne◾ zintegrowan... ...ie mechaniczne, hydrauliczne oraz elektro-hydrauliczne◾ zintegrowane wysokociśnieniowe zawory... ...jezior oraz rzek)Zobacz pełną ofertę pomp hydraulicznych...
Propozycja na miarę potrzeb
Zapraszamy do obejrzenia naszego najnowszego filmu „Hydraulika proporcjonalna”, w którym... ... Jak znacząco uprościć konstrukcję układu hydraulicznego? Co zrobić, by zredukować ilość k... ...tym samym niezawodność rozwiązania napędu hydraulicznego? Jak zapewnić precyzyjne i płynne...
PONAR na Akademii Marynarki Wojennej
Serdecznie zapraszamy na wykłady przygotowane przez specjalistów PONAR, które odbędą się 24... ...ycznych wykładów o tematyce: • Systemy hydrauliczne w aplikacjach morskich - wybrane rozwi... ... Proces projektowo konstrukcyjny urządzeń hydraulicznych na przykładzie wybranych systemów hy... ...icznych na przykładzie wybranych systemów hydraulicznych (Mariusz Galiński - Konstruktor) ... ...ski - Konstruktor) • Elementy i układy hydrauliczne oraz pneumatyczne Grupy PONAR w przemy...
PONAR na Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej
...dczas sesji „PROBLEMY ELEMENTÓW I UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH” nasi specjaliści wygłoszą wykłady:... - Projekt a wykonanie –przekrój przez realizacje grupy PONAR - Tomasz Cieślik, dyrektor ds....
Samobieżna haubica 155 mm
...Wadowice zaprojektował i wykonał siłownik hydrauliczno-pneumatyczny oraz agregat hydrauliczny... ...ik hydrauliczno-pneumatyczny oraz agregat hydrauliczny haubicy 155 mm.... ...ywołanego ciężarem zespołu lufy, hamulca hydraulicznego, wykorzystywanego w powiązaniu z mec... ...władności zespołu wahadłowego. Agregat hydrauliczny zwany „hydraulicznym zespołem mocy" za... ...hadłowego. Agregat hydrauliczny zwany „hydraulicznym zespołem mocy" zapewnia zasilanie ukł... ...em mocy" zapewnia zasilanie układu w olej hydrauliczny pod odpowiednim ciśnieniem, z odpowied...
Zasilacze PONAR w podnośnikach garażowych
Nietypowe aplikacje Grupy PONAR znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Ułatwiają... ...eweloperzy instalują podnośniki napędzane hydraulicznie. Umożliwia to pełne wykorzystanie pow... ...stanowisk postojowych napędzają zasilacze hydrauliczne. Jeden zasilacz, w zależności od potrz... ...wisk. PONAR wykonał kilkanaście zasilaczy hydraulicznych do podnośników garażowych, które pra... ..., VRFU 90-02. Niestandardowe aplikacje hydrauliczne coraz częściej goszczą w nowoczesnych,...
Grupa PONAR na Balt-Military-Expo 2016
Balt-Military-Expo to targi skupiające się na tematyce bezpieczeństwa morskiego, najnowszych... ...si specjaliści wygłosili wykład: „Systemy hydrauliczne dla uniwersalnych armat morskich wybra...
Oferta specjalna: 2 lata gwarancji!
2 lata gwarancji na pompę, silnik i filtr hydrauliczny! Przy zakupie kompletu podzespołów ... ... kompletu podzespołów do mobilnego układu hydraulicznego, otrzymujecie Państwo dwuletnią gwar... Pompa hydrauliczna Silnik hydrauliczny Filtr hydrau... Pompa hydrauliczna Silnik hydrauliczny Filtr hydrauliczny Oferowane pro... ...rauliczna Silnik hydrauliczny Filtr hydrauliczny Oferowane produkty znajdują zastoso...
PONAR Wadowice wyłącznym dystrybutorem Yeoshe
Zostaliśmy oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem, uprawnionym do sprzedaży i serwisu produktów... ...nar-wadowice.pl   Pełną ofertę pomp hydraulicznych znajdziecie Państwo tutaj....
Koncesja dla PONAR Silesia
...zdzielacze, zawory, siłowniki i zasilacze hydrauliczne.... Firma PONAR Silesia uzyskała koncesję nr B-030/2016 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i...
Za nami konferencja „Elementy i układy hydrauliki siłowej”
7-8.04 w Rzeszowie odbyła się konferencja „Elementy i układy hydrauliki siłowej dla... ...adowe aplikacje PONAR Nowe rozwiązania hydraulicznej aparatury sterującej, z uwzględnienie... ...przykładowych aplikacji Mobilne układy hydrauliczne w oparciu o elementy Grupy PONAR – roz... ...yjnej PONAR Wadowice stosowane w układach hydraulicznych Hydraulika proporcjonalna jako k... ...onnego Brudny olej a sprawność układu hydraulicznego. Regeneracja elementów hydrauliki si... ...Wpływ czystości oleju na żywotność układu hydraulicznego Wszystkim naszym Gościom ser...
Grupa PONAR w przemyśle kolejowym
Grupa PONAR to polska, silna marka, oferująca polskie rozwiązania dla przemysłu. Wdrażany przez... ...stanowisko odbiorcze do testowania elektrohydraulicznego napędu przestawiania zwrotnic. St... ...ania. Testowane urządzenie jest elektrohydraulicznym napędem, w którym siła nastawcza osią... ...ła nastawcza osiągana jest poprzez zespół hydrauliczny. Siła trzymania osiągana jest na drodz... ...bazą do mocowania testowanego modułu oraz hydraulicznego modułu obciążającego. Oddzielnym ele... ...y stanowiska zbudowano na bazie elementów hydraulicznych produkowanych przez PONAR Wadowice. ... ...ć testowej siły jest ustawiana w układzie hydraulicznym obciążenia, poprzez odpowiednie stero...
Nowości w grupie elementów proporcjonalnych!
...aawansowanych układów sterowania urządzeń hydraulicznych, wymagających o wiele większej precy... PONAR Wadowice poszerza asortyment elementów proporcjonalnych o:    zawory...
Nasze rozwiązania dla hutnictwa
.... Są to m.in. układy smarownicze, systemy hydrauliczne wentylatorów spalin czy komponenty pod... ...układ sterowania mechaniczno-pneumatyczno-hydraulicznego. Zmiana podyktowana została brakiem ... ... przy tak małym zakresie ruchu siłowników hydraulicznych, których zadaniem jest stałe utrzyma...
PONAR na Politechnice Łódzkiej - dziękujemy!
...m czynnikiem wpływającym na rozwój branży hydraulicznej, dlatego Grupa PONAR, jako producent ... 15.01.2016 r. w ramach Dnia Otwartego z hydrauliką siłową, po raz kolejny odwiedziliśmy...
Kolejny Dzień Otwarty z PONARem i Politechniką Łódzką
Serdecznie zapraszamy na kolejny Dzień Otwarty z hydrauliką siłową, zorganizowany we... ...tematyce:  Projektowanie aparatury hydraulicznej z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi... ... Proces projektowo konstrukcyjny urządzeń hydraulicznych na przykładzie wybranych agregatów h... ...cznych na przykładzie wybranych agregatów hydraulicznych (Mariusz Galiński - Konstruktor PONA... ...tor PONAR Silesia)  Monitoring układów hydraulicznych jako profilaktyka zabezpieczenia awa...
U nas hydroakumulatory dostępne od ręki!
... z naszej aktualnej oferty na akumulatory hydrauliczne. Tylko u nas dostępne od ręki:... - wszystkie wielkości hydroakumulatorów pęcherzowych, od 0,2 l do 55 l. -...
Rozwijamy współpracę z Politechniką Warszawską
Nasi przedstawiciele z Oddziału Warszawa nawiązali współpracę z dwoma ważnymi instytutami... ...ka oraz jego żywotności. Zestaw elementów hydraulicznych jest wykorzystany do zastosowań, tak...
PONAR wyłącznym dystrybutorem firmy O&K
Od lipca br. jesteśmy wyłącznym dystrybutorem produktów firmy O&K Antriebstechnik na terenie... ...bilnych przekładni planetarnych z napędem hydraulicznym.  Wyroby tej firmy są przez nas z pow...
PONAR Silesia pracuje zgodnie z AQAP:2110
...anie, produkcja, montaż i serwis systemów hydraulicznych i smarnych”. Uzyskanie certyfikatu t... Czym jest  AQAP: AQAP czyli Allied Quality Assurance Publication- to system określający...
Nowości w naszej ofercie produktowej
...Silesia pojawiła się nowa grupa zasilaczy hydraulicznych zbudowanych na bazie aluminiowego zb... ...silaczy wykorzystano standardowe elementy hydrauliczne (pompy zębate, łączniki, sprzęgła filt... ...e w ofercie PONAR Wadowice oraz aparaturę hydrauliczną (rozdzielacze, zawory ) produkowane pr... ...PONAR Wadowice. Do  zabudowy aparatury hydraulicznej wykorzystano, zaprojektowany specjaln... ... tego rozwiązania, modułowy system bloków hydraulicznych. Rozwiązanie to podnosi również este... ...ONAR Silesia. Szczegóły oferty układów hydraulicznych standardowych.  Pozostałe nowości...
BGŻ BNP Paribas inwestuje w PONAR
Intensywny rozwój firmy PONAR Silesia S.A. zaowocował pozyskaniem mniejszościowego inwestora... ...polskim producentem komponentów i układów hydraulicznych, z imponującym portfolio światowych ... ...sowania systemów olejowych, w tym układów hydraulicznego napędu i sterowania, systemów filtra...
Grupa PONAR wspiera kształcenie przyszłych inżynierów
Współpracujemy z szeregiem polskich uczelni wyższych, m.in. z Politechniką Gdańską,... ...? Możemy być spokojni o przyszłość branży hydraulicznej! Młodzi inżynierowie z ogromnym zaint... ...z zgłębiali mechanizmy działania agregatu hydraulicznego, przygotowanego przez firmę PONAR pr...
Konferencja branżowa: Hydraulika siłowa w maszynach górniczych
Hydraulika siłowa w maszynach górniczych – pod tym tytułem dniach 14-15 maja odbyła się...Nowe rozwiązania i aplikacje hydraulicznej aparatury sterującej PONAR Wadowice w... ...a branży górniczej. Monitoring układów hydraulicznych jako profilaktyka zabezpieczenia awa... ...ntów filtracyjnych i złącznych w układach hydraulicznych. Przekładnie planetarne – alterna... ...adnie planetarne – alternatywa w napędach hydraulicznych. Zasilacze hydrauliczne systemów ... ...a w napędach hydraulicznych. Zasilacze hydrauliczne systemów hamulcowych przenośników taśm...
PONAR Wadowice na Konferencji Naukowej w Skandynawii
...The use of logic valve in construction of hydraulic subplate mounted four-port directional co... ...ych w świecie z branży napędów i sterowań hydraulicznych. Tematyka artykułu obejmuje metod...
Nasze rozwiązania dla górnictwa
...ów, rozdzielaczy, po skomplikowane układy hydrauliczne, przystosowane do pracy w każdych waru... ...ch działań Biur Konstrukcyjnych, powstają hydrauliczne układy zasilania, oparte na indywidual...
PONAR Wadowice wyróżniony na konferencji
... Naukowo-Techniczna - Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2015.... ...a stanowiskowe innowacyjnego rozdzielacza hydraulicznego sterowanego elektromagnetycznie typu...
Zawory przelewowe DBD z certyfikatem CE
Zawory bezpieczeństwatypu DBD z certyfikatem CE to istotny element oferty PONAR Wadowice. ...nionym układzie (najczęściej akumulatorze hydraulicznym). Docelowo firma PONAR Wadowice plan...
50 lat napędzamy przemysł
ONAR Wadowice S.A. - napędza przemysł od 50 lat! PONAR Wadowice S.A. w roku 2015 obchodzi... ...sowania systemów olejowych, w tym układów hydraulicznego napędu i sterowania, systemów filtra... ...rta z zakresu hydrauliki siłowej to pompy hydrauliczne, rozdzielacze suwakowe, iskrobezpieczn... ...elacze suwakowe, iskrobezpieczne, silniki hydrauliczne gerotorowe, zawory ciśnieniowe, hydrau... ...obilna, elementy proporcjonalne, cylindry hydrauliczne, filtry, chłodnice, osprzęt pomocniczy... ..., chłodnice, osprzęt pomocniczy, armatura hydrauliczna, układy hydrauliczne – projektowanie, ... ...pomocniczy, armatura hydrauliczna, układy hydrauliczne – projektowanie, wykonawstwo, systemy ...
2014 rokiem produktów PONARu
W naszej firmie stawiamy na rozwój. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z prac Działu Badań i... ...wano nowe wersje rozdzielaczy sterowanych hydraulicznie WHG6 (przyłącza X,Y gwintowe) i WHP6 ... ...ndardowej jak i proporcjonalnej aparatury hydraulicznej jest uruchomienie produkcji nowego ro...
Najwięksi na Targach HaPeS
Międzynarodowe Targi HaPeS to najważniejsza dla hydrauliki siłowej branżowa impreza w kraju. W... ...nia procesami z udziałem pneumatycznych i hydraulicznych elementów wykonawczych....
Komunikat Zarządu PONAR Wadowice
Zarząd Spółki PONAR Wadowice S.A. z siedzibą w Wadowicach, w związku z pojawiającymi się... ...j części przedsiębiorstwa (zakładu, całej hydraulicznej działalności łącznie z logo Ponar Wad...
Studenci Politechniki praktykują
Studenci Politechniki Krakowskiej praktykowali w maju w firmach Grupy. Słuchacze kierunku Napędy... ...zaznajomili się z zasadami budowy układów hydraulicznych oraz metodyką przeprowadzania próby ... ... metodyką przeprowadzania próby zasilaczy hydraulicznych. Mieli również okazję zobaczyć na cz... ...li jakości czy prób odbiorczych zasilaczy hydraulicznych, podczas których prowadzący zajęcia ... ...loatacji, diagnostyki elementów i układów hydraulicznych. Serdecznie dziękujemy Kierownictwu ...
Nasz nowy zawór - Twoje możliwości. Zawory przelewowe typu DBD
...onym układzie (najczęściej w akumulatorze hydraulicznym).... ...na zasadzie odprowadzenia nadmiaru cieczy hydraulicznej. Zawór DBD20 spełnia wymogi DYREKTYWY... ...ia zbiorników ciśnieniowych (akumulatorów hydraulicznych) przed nadmiernym wzrostem ciśnienia... ... służy do ustawiania ciśnienia w układzie hydraulicznym, tylko czuwa, aby nie zostało przekro... ... dopuszczalne ciśnienie pracy akumulatora hydraulicznego. Spływ z zaworu bezpieczeństwa musi ... ...osowania zaworu bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym. W praktyce połączenie akumulatora h... ...cznym. W praktyce połączenie akumulatora hydraulicznego zaworu bezpieczeństwa oraz zaworu sp... ...kładzie pomp oddziałujących na akumulator hydrauliczny musi mieć wydajność mniejszą od 180 dm...
6/2 UREM6 Produktem Roku 2014
Miło nam poinformować, że rozdzielacz 6/2 UREM6 PONAR Wadowice S.A. zdobył tytuł PRODUKT ROKU... ...ne 6/2UREM6 przeznaczone są do sterowania hydraulicznego wymiennym osprzętem przyłączanym do ...
Nowe certyfikaty dla PONAR Wadowice
Nowe zawory przelewowe Poszerzamy grupę certyfikowanych produktów. PONAR Wadowice uzyskał... ...nionym układzie (najczęściej akumulatorze hydraulicznym). Uzyskaliśmy certyfikaty MakNII (ob...
Nasz układ w elektrowni wiatrowej
Ponar Silesia przygotował 2 zasilacze, które będą pracowały w elektrowni wiatrowej w okolicach...Zastosowano w nim zasilacz hydrauliczny typu UHKG zawierający m.in. zbiornik n... ...apięciu 24V. Do sterowania siłownikami hydraulicznymi typu UCJ2-MZ-20-05-25/18-86 PONAR Wa... ...go głowicy. Zastosowano w nim zasilacz hydrauliczny typu UHKG zawierający m.in. zbiornik n... ...4V. Do sterowania siła docisku siłowników hydraulicznych hamulca zastosowano zawór przelewowy...
Wspieramy kształcenie inżynierów
Grupa PONAR Silesia S.A. wspiera Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie. Jest to jedna z... ...dydaktyczne w postaci przekrojów aparatów hydraulicznych, katalogi produktów czy broszury, kt...
CAME 2013 z udziałem PONAR
W dniach 11-12 października 2013 r. odbyła się II Konferencja Naukowa Komputerowe wspomaganie... ...zepływającej strugi na suwak rozdzielacza hydraulicznego dotyczą modelowania matematycznego i...
Ponar na YouTube
Grupa PONAR Silesia zaprasza na YouTube. Do oglądnięcia najnowszy film przygotowany wspólnie... ...stwu działanie demonstracyjnego zasilacza hydraulicznego PONAR Silesia UHMZ40-7, 4-0,55-6R...
Konferencja CYLINDER 2013
...UKCJA, WYTWARZANIE I EKSPLOATACJA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH.... ...omputerowych przy projektowaniu aparatury hydraulicznej, który spotkał się z dużym zaintereso...
Nowość: rozdzielacze 6/2UREM6
...M6 przeznaczone są do napędu i sterowania hydraulicznego dodatkowym osprzętem wymiennym przył... Rozdzielacze można stosować jako pojedyncze lub w systemie wielosekcyjnym. Przewidziano kilka...
Wyroby iskrobezpieczne z szerszą możliwością zastosowań
PONAR WADOWICE S.A. uzyskał certyfikaty II 2G Ex ia IIB T4 Gb dla wyrobów iskrobezpiecznych:... ...do sterowania kierunkiem przepływu cieczy hydraulicznej (oleju) w układach hydraulicznych wym... ...u cieczy hydraulicznej (oleju) w układach hydraulicznych wymagających zasilania obwodami iskr... ...Dla odróżnienia od standardowej aparatury hydraulicznej w oznaczeniu na pierwszym miejscu wpr... ...przeznaczone są m.in. do pracy w układach hydraulicznych wymagających zasilania obwodami iskr...
Nasze ciekawe rozwiązania
W ramach cyklu „Nasze ciekawe rozwiązania” prezentujemy wykonane w PONAR Silesia S.A. agregaty...Dostarczono 7 układów hydraulicznych. Największe z nich, o pojemności 400...
Nasze ciekawe rozwiązania
...kcji odlewniczych stopów aluminium, napęd hydrauliczny prasy do złomu aluminiowego.... ...ementami wykonawczymi są cztery siłowniki hydrauliczne wyposażone w przetworniki do ciągłego ...
Nowość w ofercie PONAR Wadowice!
...e S1 i S2) przeznaczony jest do aplikacji hydraulicznych, w których wymaga się potwierdzenia ... Sygnał elektryczny z czujnika, może być użyty w algorytmie sterowania dla poprawy...
Nowa hala produkcyjna
...ntach, dla których produkowane są systemy hydrauliczne o dużych gabarytach, powstała w PONAR ... Obecnie hala jest oddana do użytku, dzięki czemu nasza firma może realizować wiele zleceń dla...
Zawór redukcyjno - przelewowy WZRS6
... jest do redukowania ciśnienia w układzie hydraulicznym od strony zasilania.... ...jest do montażu nabojowego (np. w blokach hydraulicznych) w dowolnej pozycji pracy....
Produkt Roku 2011 w naszych rękach
Statuetka i dyplom za Produkt Roku 2011 są już w naszych rękach. Ponar Wadowice S.A. otrzymał...Konkurs dla branży hydraulicznej od 5 lat ogłasza Redakcja miesięcznik...
ISO 9001:2008 dla PONARu
W wyniku przeprowadzonych w ostatnich tygodniach przez Bureau Veritas Certification audytów... ...anie, produkcja, montaż i serwis systemów hydraulicznych i smarnych. Ponar Wadowice S.A. -... ... - projektowanie, produkcja i serwis pomp hydraulicznych, aparatów sterowania hydraulicznego,... ... pomp hydraulicznych, aparatów sterowania hydraulicznego, cylindrów i zasilaczy hydraulicznyc... ...nia hydraulicznego, cylindrów i zasilaczy hydraulicznych w tym do zastosowań specjalnych w ob...
Nasz sukces na Targach HPS
Jury w składzie dr inż. Henryk Chrostowski, Jan Musiał, Jan Rupik, Andrzej Gałecki oraz Ryszard... ...nia oferty z dziedziny systemów i napędów hydraulicznych i pneumatycznych, technik pomiarowyc...

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera