Ikonka nawigacji

Układ hydrauliczny do maszyny wulkanizującej dywaniki samochodowe Data publikacji: 22 lutego 2018

Dla branży motoryzacyjnej  PONAR Wadowice zaprojektował układ hydrauliczny do maszyny wulkanizującej dywaniki samochodowe.

Proces wulkanizacji dywanika odbywa się przez podgrzanie  dywanika, a następnie zaciśnięcie i wulkanizację. W urządzeniu wykorzystano nowatorski sposób wytworzenia temperatury za pomocą wysokich częstotliwości, a nie za pomocą grzałek elektrycznych czy płaszcza wodnego. 

Opis pracy urządzenia: operator urządzenia wkłada do maszyny dywanik, następuje ściśnięcie formy za pomocą cylindra hydraulicznego i zamocowanego do niego stołu dolnego po czym rozpoczyna się proces wulkanizacji materiału.

Zaprojektowany układ hydrauliczny pracuje w cyklu automatycznym: zaciśnięcie i utrzymanie ścisku oraz opuszczenie stołu, usunięcie zwulkanizowanego dywanika i cały cykl się powtarza.

Podstawowe parametry techniczne zasilacza:

- pojemność zbiornika                                                                  - 100 dm3

- wydajność pompy zębatej                                                       - 19 cm3/obr.

- moc silnika pompy (głównej)                                                 - 7,5 kW

Na zasilaczu zabudowano blok sterujący, który zasilany jest z pompy hydraulicznej. Blok sterujący oparto na zaworach:

- rozdzielacza typ 4WE6,

- rozdzielacz 2URES10,

- zawory przelewowe DBD6 i UZPS6,

- zawór zwrotno - dławiący typ Z2FS6 i dławiący VRFB 90.

Chłodzenie układu hydraulicznego realizowane jest za pomocą chłodnicy powietrznej  MG AIR 2015K, zabudowanej  na linii zlewowej oleju,  przed filtrem powrotnym MPT104.  • automotive
  • przemysł motoryzacyjny
  • motoryzacja
  • przemysł samochodowy