Ikonka nawigacji

Układ sterujący zaworami dopływu pary w elektrowni Data publikacji: 15 maja 2019

PONAR Wadowice opracował i wykonał układ napędu i sterowania hydraulicznego zaworów regulacjii i odcinania dopływu pary na rurociągach w elektrowni.

Dostawa obejmowała zasilacz hydrauliczny, 2 szt. bloków sterowniczych z rozdzielaczami proporcjonalnymi oraz 2 szt. siłowników z ciągłym pomiarem położenia. Na zasilaczu zabudowano zespół pompowy napędzany elektrycznie, pompę ręczną do awaryjnego zasilania bloków, akumulator hydrauliczny do awaryjnego zasilania układów sterujących oraz osprzęt (filtry, czujniki ciśnienia itp.).

Do sterowania układem zaworu regulacyjnego wykorzystano rozdzielacze proporcjonalne typu USEB6 produkcji PONAR Wadowice. Układ zasilania i sterowania hydraulicznego zapewnia ciągłą pracę zaworu regulacyjnego oraz awaryjne zamknięcie zaworu w przypadku zaniku zasilania.  • przemysł energetyczny
  • energetyka