CBR in Łaziska Górne

Centrum Badań i Rozwoju PONAR Wadowice w Łaziskach Górnych zajmuje się opracowywaniem i badaniem technologii znajdujących zastosowanie w systemach i instalacjach hydrauliki siłowej.

CBR posiada doskonale wyposażone, nowoczesne zaplecze techniczne, umożliwiające prowadzenie testów, analiz i pomiarów parametrów pracy poszczególnych komponentów i urządzeń. W Centrum znajduje się m.in. stanowisko do badań siłowników oraz hamownia systemów hydraulicznych, umożliwiająca odzysk energii pobieranej do badań.

W Centrum prowadzi się również badania dotyczące parametrów pracy różnych rodzajów siłowników hydraulicznych. Możliwości technologiczne stanowiska testowego pozwalają na prowadzenie badań pod obciążeniem sięgającym 70 ton.

Zakład posiada również specjalistyczne laboratorium badania czystości oleju, gdzie przeprowadza się dokładne analizy skuteczności filtracji oraz testy działania poszczególnych elementów filtracyjnych w układach hydraulicznych. Badany jest m.in. stopień zanieczyszczenia oleju substancjami stałymi, wodnymi, a także działanie wkładów i stacji filtracyjnych.

Wysokociśnieniowe systemy wodne

Osobnym obszarem działalności CBR w Łaziskach Górnych jest rozwój technologii wodnych systemów wysokociśnieniowych UHP. W zakładzie przeprowadza się testy wydajnościowe takich systemów i agregatów. Prowadzone są również badania dotyczące możliwości czyszczenia lub cięcia (w tym czyszczenia skrajnie twardych osadów) przy użyciu strugi wysokociśnieniowej. W Centrum testuje się również możliwości zastosowania technologii UHP do hydrodynamicznego kucia betonu przy pomocy lancy oraz możliwości hydrourabiania węgla brunatnego. PONAR Wadowice współpracuje w tym zakresie z wiodącymi firmami sektora wydobywczego, w ramach programu HydroCoal Plus.

Robotyzacja i automatyzacja procesów

W Centrum opracowywane są technologie sterujące pracą agregatów i systemów hydraulicznych, umożliwiające efektywne sterowanie działaniem urządzenia, gromadzenie danych dot. parametrów roboczych i umożliwiające zdalne lub automatyczne sterowanie urządzeniem. W ramach działalności CBR tworzone są wyspecjalizowane sterowniki, programy komputerowe, interfejsy i bazy danych. Całość prowadzonych prac w tym zakresie ma zapewnić łatwą, wydajną i bezawaryjną pracę urządzenia.

 

Gallery