CBR in Wadowice

Wadowicki oddział Centrum Badań i Rozwoju zajmuje się w głównej mierze elementami hydrauliki siłowej, koncentrując swoje zadania wokół produktów PONAR Wadowice, ze szczególnym uwzględnieniem rozdzielaczy i zaworów hydraulicznych. W poszczególnych działach DBR opracowywane i badane są nowe odmiany funkcjonalne, pozwalające na poprawę parametrów pracy urządzenia, takich jak maksymalne ciśnienie robocze, przepływ, czy możliwość pracy w ekstremalnych warunkach środowiska (takich jak skrajne temperatury, wilgotność, zapylenie).

Zaplecze techniczne

Zakład posiada nowoczesny, stale modernizowany park maszynowy, którego uzupełnienie stanowi zaplecze techniczne, wykorzystywane do przeprowadzania prób i do testowania elementów hydraulicznych.

CBR posiada m.in. stanowisko do testowania pomp hydraulicznych, specjalną komorę do testowania elementów w wysokich temperaturach oraz sprzęt umożliwiający badanie wpływu drgań i wibracji.

Zaawansowane symulacje przepływu

PONAR Wadowice wykorzystuje w swojej pracy najnowsze oprogramowanie, w tym takie, które umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych symulacji przepływu w elementach hydraulicznych.

W pracy CBR wykorzystywane jest m.in.oprogramowanie: ANSYS/Fluent/CFX (do symulacji przepływów), Matlab/SIMULINK, INVENTOR ULTIMATE (do obliczeń wytrzymałościowych MES), ALTIUM DESIGN (do projektowania obwodów elektronicznych i PCB), Data Acquisition

Badania w ekstremalnych warunkach temperaturowych

Nasze produkty przechodzą testy w specjalnych komorach symulujących warunki panujące w ekstremalnych temperaturach. Stanowiska te umożliwiają odtworzenie realnych warunków pracy danego urządzenia oraz pozwalają na dokonywanie precyzyjnych pomiarów wszystkich parametrów pracy urządzenia. Najczęściej takim testom poddawane są rozdzielacze i zawory hydrauliczne.

Gallery

 
 
 
 
 

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter