systemy wodne


PONAR Wadowice - Partnerem Technologicznym w projekcie HydroCoal Plus

Pod koniec roku 2019 odbył się kolejny, trzeci etap prac badawczych projektu HydroCoal Plus, który polegał na opracowaniu i demonstracji technologii hydro-otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko.

PONAR Wadowice - Partnerem Technologicznym w projekcie HydroCoal Plus

Do współpracy przy tak ważnym dla nas Projekcie Hydrocoal Plus zaprosiliśmy PONAR, ze względu na wysokie kompetencje, kreatywność i otwarte głowy inżynierów Centrum Badań i Rozwoju PONAR, o czym mieliśmy okazję przekonać się już wielokrotnie przy współpracy w innych projektach”. – powiedział dr hab. inż. Janusz Makówka, prof. GIG.

Inżynierowie Centrum Badań i Rozwoju i Działu Wysokich Ciśnień PONAR Wadowice oraz pracownicy naukowi Głównego Instytutu Górniczego przeprowadzili testy w warunkach rzeczywistych w kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie.

Testy zostały wykonane przy użyciu zdalnie sterowanego robota Aquacutter.

Przy zastosowaniu poniższych parametrów osiągnęliśmy zasięg hydrourabiania do 5 m:

  • natężenie przepływu wody 500 l/min
  • ciśnienie wody 300 bar
  • moc agregatu pompowego 500 kW.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który został zrealizowany podczas prac badawczych w KWB Bełchatów.

 „Niezmiernie cieszy nas fakt, że nasza współpraca z Głównym Instytutem Górnictwa, znajduje coraz szersze zastosowanie w różnych obszarach szeroko rozumianego górnictwa. Nasze pierwsze wspólne projekty dotyczące górnictwa podziemnego pozwoliły nam z powodzeniem rozpocząć realizacje innowacyjnych projektów również w obszarze górnictwa odkrywkowego. Wszystkie te prace wpisują się w obszar agendy badawczej Centrum Badawczo-Rozwojowego PONAR Wadowice, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.” – powiedział dr inż. Piotr Rosikowski, Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju PONAR.

See similar

back to the list

Other solutions

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter