aktualności


Kilkaset kontaktów dzięki 6.5.2

Dobiegł końca realizowany w naszej firmie dwuletni projekt "Ponar Wadowice na rynkach międzynarodowych - wsparcie eksportu”. W ramach działania 6.5.2 Branżowego Programu Promocji Maszyn i Urządzeń Górniczych pozyskaliśmy ponad 430 tysięcy złotych dofinansowania z unijnych pieniędzy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kilkaset kontaktów dzięki 6.5.2

Co zyskaliśmy dzięki temu wsparciu?

Mogliśmy prezentować nasze produkty oraz szukać nowych Klientów i rynków zbytu w wielu zakątkach świata. Uczestniczyliśmy w targach i misjach w Indiach, Argentynie, Rosji, Chinach, Chile, Kazachstanie, Wietnamie i Polsce. Dzięki projektowi nawiązaliśmy kilkaset kontaktów z partnerami zagranicznymi. Przygotowane zostały certyfikacje naszych produktów na rynki zagraniczne. Wykonaliśmy wiele materiałów informacyjnych, broszur, folderów w wydaniach obcojęzycznych, zrealizowaliśmy wspólnie film reklamowy.

Elżbieta Rajda zastępca dyrektora ds. eksportu rynków wschodnich tak ocenia nasz udział w projekcie:

Czasy, gdy można było wszystko sprzedać ''od ręki'' dawno minęły. Takie programy jak ''Promocja Maszyn i Urządzeń Górniczych'', gdzie wiodącym przekazem jest polska jakość, tradycja i nowe technologie, bardzo pomagają firmom w promocji i nawiązywaniu kontaktów na rynkach międzynarodowych

Robert Szczepaniak zastępca dyrektora ds. eksportu rynków zachodnich dodaje: 

Mimo postępującej globalizacji  nadal mamy do czynienia z różnicami między poszczególnymi krajami w zakresie  systemów handlowych, społecznych, kulturowych i prawnych. Dlatego uczestnictwo w tego typu projektach oprócz promocji naszych wyrobów i spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi, to  nieodzowna okazja do poznania zwyczajów i reguł panujących w różnych zakątkach świata. Bazując na naszych doświadczeniach, targi to najefektywniejsza forma promocji naszej oferty produktowej, czego dowodem są odbyte liczne rozmowy handlowe oraz pozyskane kontakty biznesowe.

Projekt napisały i koordynowały Iwona Semeniuk i Aleksandra Cieślik.

back to the list

The other news

The other news

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter