aktualności


Nominacja do tytułu EuroSymbol Innowacji 2020

PONAR Wadowice został nominowany do tytułu EuroSymbol Innowacji 2020. Nominacja została przyzna za otrzymanie dofinansowania oraz realizację projektu "Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, wysokowydajnym i proekologicznym systemem do czyszczenia kadłubów jednostek pływających".

Nominacja do tytułu EuroSymbol Innowacji 2020

Uzyskanie nominacji do tytułu EuroSymbol Innowacji 2020 to duże wyróżnienie, dziękujemy za uznanie zwłaszcza, że w tym roku odbędzie się X Jubileuszowa Edycja Programu. Symbol to ogólnopolski program medialny, w którym wyróżniane są firmy, które w swojej branży funkcjonują najlepiej, znacząco przyczyniając się do rozwoju Polski, a ich funkcjonowanie staje się wzorem do naśladowania – Symbolem.

Projekt "Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, wysokowydajnym i proekologicznym systemem do czyszczenia kadłubów jednostek pływających" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOship-II.

Gallery

 

back to the list

The other news

The other news

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter