aktualności


Wspieramy kształcenie przyszłych inżynierów

Rozwój przyszłych inżynierów jest dla nas ważny, dlatego cieszymy się, że mieliśmy możliwość przekazania na Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy elementów hydrauliki siłowej, które posłużą studentom jako pomoce dydaktyczne podczas zajęć praktycznych.

Wspieramy kształcenie przyszłych inżynierów

PONAR Wadowice od wielu lat współpracuje z uczelniami technicznymi organizując m.in. wykłady czy spotkania na uczelniach.

Kolejne nasze spotkanie ze światem nauki odbędzie się 10 maja na Politechnice Warszawskiej podczas Dnia Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych.

Zapraszamy.

back to the list

The other news

The other news

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter