aktualności


Zawór redukcyjno - przelewowy WZRS6

Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany elektrycznie proporcjonalnie - typu WZRS6 - przeznaczony jest do redukowania ciśnienia w układzie hydraulicznym od strony zasilania.

Zawór redukcyjno - przelewowy WZRS6

Jednocześnie ogranicza on wartość ciśnienia od strony odbiornika (funkcja przelewowa).

Nastawa zaworu może być realizowana w sposób ciągły, jako funkcja prądu cewki elektromagnesu zasilanego. Cewka elektromagnesu musi być zasilana z odpowiedniego sterownika elektronicznego.

Zawór WZRS6 może być stosowany w układach sterowania pomp, sprzęgieł, hamulców oraz jako zawór wstępny (pilotujący), np. w układach mobilnych.

Przewidziany jest do montażu nabojowego (np. w blokach hydraulicznych) w dowolnej pozycji pracy.

back to the list

The other news

The other news

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter