pl | en

struktura CBR

Struktura Centrum Badań i Rozwoju

Centrum tworzą Działy Badań i Rozwoju (DBR) zlokalizowane w poszczególnych zakładach, zajmujące się projektowaniem elementów i układów hydrauliki siłowej oraz wysokociśnieniowych systemów wodnych.

Cztery główne obszary B+R

Najważniejsze obszary w zakresie badań i rozwoju w PONAR Wadowice koncentrują się wokół trzech głównych grup produktów: elementów i komponentów hydrauliki siłowej, systemów, układów hydraulicznych oraz wysokociśnieniowych systemów wodnych. Prace badawcze dotyczą głównie opracowania nowego produktu lub pozyskania wiedzy która doprowadzi do powstania innowacji lub opracowaniu ulepszonego produktu. Ponieważ innowacje te często są odpowiedzią na potrzeby Klientów, firma prowadzi również usługi badawcze dla Klientów zewnętrznych. Poszczególne etapy prac badawczo-rozwojowych realizowane są na specjalnych stanowiskach, zlokalizowanych w poszczególnych zakładach firmy.

DBR elementów hydraulicznych

Zakład w Wadowicach specjalizuje się w produkcji i projektowaniu elementów hydrauliki siłowej - prace badawcze w zakładzie dotyczą głównie opracowania nowych odmian funkcjonalnych, poprawy parametrów pracy urządzeń, zwiększenia ich niezawodności i wytrzymałości w trudnych warunkach środowiska. Do tego celu, oprócz najnowszych technologii, wykorzystuje się zaawansowane oprogramowanie umożliwiające projektowanie przepływu wewnątrz urządzenia.

W zakładzie w Wadowicach znajdują się również stanowiska do testowania pomp hydraulicznych, bloków i sekcji rozdzielaczy, a także specjalne komory badające wpływ temperatury na pracę urządzeń.

DBR systemów hydraulicznych

W Łaziskach Górnych znajduje się zakład specjalizujący się w produkcji systemów hydraulicznych o różnym stopniu skomplikowania i różnym zakresie parametrów pracy. W Łaziskach Górnych przeprowadza się badania dotyczące napędów i systemów hydrostatycznych, pracy siłowników, nowych technologii UHP. Centrum Badań i Rozwoju wyposażone jest w hamownię hydrauliczną oraz stanowiska do testowania siłowników, zespołów zaworowych oraz do badania czystości oleju i skuteczności filtracji.

Centrum zajmuje się również automatyzacją i robotyzacją procesów dotyczących pracy układów hydraulicznych, opracowuje nowoczesne technologie, znajdujące zastosowanie m.in. w górnictwie, przemyśle stoczniowym, lotnictwie czy przemyśle offshore.

DBR wysokociśnieniowych systemów wodnych

Nasza firma, poza standardowymi systemami hydraulicznymi, oferuje modułowe, wyspecjalizowane rozwiązania z zakresu technologii wody pod wysokim ciśnieniem (ultra high pressure). Odpowiedni Dział Badań i Rozwoju zajmuje się opracowaniem i rozwojem tych technologii dla różnych gałęzi przemysłu.

DBR napędów hydraulicznych

Dział napędów hydraulicznych przy Centrum Badań i Rozwoju PONAR Wadowice zajmuje się prowadzeniem prac B+R ukierunkowanych na opracowywanie innowacyjnych produktów takich jak: silniki, pompy, siłowniki wielkogabarytowe oraz siłowniki obrotowe.