projekty unijne zrealizowane

PONAR Wadowice S.A. zrealizował projekt "Rozwój działalności B+R poprzez budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego systemów i elementów hydraulicznych oraz systemów wysokociśnieniowych firmy PONAR Wadowice S.A." w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu był rozwój działalności badawczo-rozwojowej, polegający na budowie Centrum B+R oraz zakupie aparatury badawczej, umożliwiającej prowadzenie innowacyjnych badań w zakresie elementów i systemów hydraulicznych a także systemów wysokociśniowych. 

Efektem realizacji projektu jest możliwość prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, których celem będzie wytworzenie nowych innowacyjnych projektów.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 1 072 106,50 zł

Całkowity koszt realizacji: 4 288 426,00 zł


Rozbudowa Centrum B+R PONAR poprzez utworzenie Działu Badań i Rozwoju Napędów Hydraulicznych

PONAR Wadowice S.A. realizuje projekt "Rozbudowa Centrum B+R PONAR poprzez utworzenie Działu Badań i Rozwoju Napędów Hydraulicznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Za pozyskane środki Centrum Badawczo-Rozwojowe zostanie wyposażone w niezbędne urządzenia i aparaturę badawczą. Inwestycja pozwoli nam na prowadzenie badań badawczo-rozwojowych nad napędami hydraulicznymi oraz na opracowanie innowacyjnych silników, pomp, siłowników wielkogabarytowych oraz siłowników obrotowych.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 1 090 477,79 zł

Całkowity koszt realizacji: 3 820 060,53 zł

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera