projekty unijne zrealizowane

PONAR Wadowice S.A. zrealizował projekt "Rozwój działalności B+R poprzez budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego systemów i elementów hydraulicznych oraz systemów wysokociśnieniowych firmy PONAR Wadowice S.A." w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu był rozwój działalności badawczo-rozwojowej, polegający na budowie Centrum B+R oraz zakupie aparatury badawczej, umożliwiającej prowadzenie innowacyjnych badań w zakresie elementów i systemów hydraulicznych a także systemów wysokociśniowych. 

Efektem realizacji projektu jest możliwość prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, których celem będzie wytworzenie nowych innowacyjnych projektów.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 1 072 106,50 zł

Całkowity koszt realizacji: 4 288 426,00 zł

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera