pl | en

projekty unijne zrealizowane

PONAR Wadowice S.A. zrealizował projekt "Rozwój działalności B+R poprzez budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego systemów i elementów hydraulicznych oraz systemów wysokociśnieniowych firmy PONAR Wadowice S.A." w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu był rozwój działalności badawczo-rozwojowej, polegający na budowie Centrum B+R oraz zakupie aparatury badawczej, umożliwiającej prowadzenie innowacyjnych badań w zakresie elementów i systemów hydraulicznych a także systemów wysokociśniowych. 

Efektem realizacji projektu jest możliwość prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, których celem będzie wytworzenie nowych innowacyjnych projektów.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 1 072 106,50 zł

Całkowity koszt realizacji: 4 288 426,00 zł


Rozbudowa Centrum B+R PONAR poprzez utworzenie Działu Badań i Rozwoju Napędów Hydraulicznych

PONAR Wadowice S.A. zrealizował projekt "Rozbudowa Centrum B+R PONAR poprzez utworzenie Działu Badań i Rozwoju Napędów Hydraulicznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Za pozyskane środki Centrum Badawczo-Rozwojowe zostanie wyposażone w niezbędne urządzenia i aparaturę badawczą. Inwestycja pozwoli nam na prowadzenie badań badawczo-rozwojowych nad napędami hydraulicznymi oraz na opracowanie innowacyjnych silników, pomp, siłowników wielkogabarytowych oraz siłowników obrotowych.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 1 090 477,79 zł

Całkowity koszt realizacji: 3 820 060,53 zł


Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnego systemu wciągarek okrętowych przeznaczonego do pracy w warunkach arktycznych

PONAR Wadowice S.A. w konsorcjum z firmą TOWIMOR S.A. z Torunia zrealizował projekt "Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnego systemu wciągarek okrętowych przeznaczonego do pracy w warunkach arktycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka.

W ramach projektu opracowane zostały systemy cumowniczo-kotwiczne z napędem hydraulicznym dostosowanym do zakresu temperatur od -52 do +45°C. Urządzenia, będące rezultatem projektu B+R znajdują zastosowanie m.in. na jednostkach pływających, których głównym miejscem załadunku LNG jest obszar arktyczny (północno-wschodnia Syberia) i przemieszczających się podbiegunowymi szlakami morskimi, w tym Arktycznym Szlakiem Morskim.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich PONAR Wadowice S.A: 1 129 151,01 zł

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich TOWIMOR S.A: 1 975 996,89 zł

Całkowity koszt realizacji: 7 363 072,43 zł


Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, wysokowydajnym i proekologicznym systemem do czyszczenia kadłubów jednostek pływających

PONAR Wadowice S.A. zrealizował projekt "Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, wysokowydajnym i proekologicznym systemem do czyszczenia kadłubów jednostek pływających" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOship-II.

Celem projektu są prace B+R w celu stworzenia innowacyjnego zintegrowanego zespołu urządzeń do zrobotyzowanego i proekologicznego czyszczenia kadłubów jednostek pływających.

Planujemy opracowanie innowacyjnego produktu charakteryzującego się przede wszystkim:

  • wyższą wydajnością procesu czyszczenia,
  • modułową budową ułatwiającą montaż/demontaż kolejnych podzespołów
  • możliwością obsługi urządzenia z odległości nawet 100 metrów od czyszczonej powierzchni
  • adaptacją urządzenia do danego zadania.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 1 596 988,98 zł

Całkowity koszt realizacji: 3 470 496,05 zł

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera