pl | en

informacje ogólne

Centrum Badawczo-Rozwojowe PONAR Wadowice zajmuje się udoskonalaniem istniejących produktów i poszukiwaniem nowych rozwiązań z zakresu hydrauliki siłowej oraz wysokociśnieniowych systemów wodnych.

Dzięki temu nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów i o innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów, a dotychczasowe komponenty hydrauliki siłowej są rozwijane o nowe odmiany funkcjonalne.

Centrum odpowiada za prowadzenie prac B+R nad elementami hydrauliki siłowej oraz kompletnymi systemami hydraulicznymi odznaczającymi się innowacyjnym i zoptymalizowanym podejściem do pracy maszyn i urządzeń a także pracuje nad innowacyjnymi produktami z zakresu UHP (ultra high pressure). 

Nowoczesne zaplecze techniczne

Dynamiczny rozwój produktów i usług możliwy jest dzięki zaawansowanemu zapleczu technicznemu, które wyposażone jest m.in. w:

 • hamownię hydrauliczną z odzyskiem energii do testowania napędów i systemów hydraulicznych dużych mocy
 • stanowisko do testowania siłowników z zewnętrznym obciążeniem od strony tłoka
 • stanowisko do testowania zaworów
 • stanowisko do rozwoju systemów load sensing
 • stanowisko do badania przekładni planetarnych z napędem hydraulicznym
 • komorę klimatyczną do testowania zaworów
 • stanowisko do symulacji drgań na potrzeby badania zaworów dedykowanych do aplikacji mobilnych
 • stanowisko do badania pomp
 • laboratorium oleju.
Centrum Badawczo-Rozwojowe to:
 • możliwość testowania siłowników pod obciążeniem do 70 ton
 • możliwość utrzymywania stałego momentu w zakresie od 0 do 3.000 obr/min.
 • odzysk energii -> zmniejszenie zużycia pobieranej do badań mocy o 85%
 • testy przekładni planetarnych napędzanych silnikiem hydraulicznych pod pełnym 130 kNm obciążeniem
 • długotrwałe testy pomp i systemów pod ciągłym obciążeniem do mocy 200 kW
 • badania zaworów przy natężeniu przepływu do 700 l/min i ciśnieniu 400 bar
 • badania elementów hydraulicznych w ekstremalnych warunkach -70 / +800 C
 • badania odporności elementów hydraulicznych na drgania do 100 Hz


Centrum Badawczo-Rozwojowe dysponuje oprogramowaniem obliczeniowym i symulacyjnym: ANSYS/Fluent/CFX (do symulacji przepływów), Matlab/SIMULINK, INVENTOR ULTIMATE (do obliczeń wytrzymałościowych MES), ALTIUM DESIGN (do projektowania obwodów elektronicznych i PCB), Data Acquisition.

Badania i Rozwój w PONAR Wadowice S.A. to:
 • możliwość odwzorowania warunków obciążenia bliskich realiom pracy elementu lub systemu hydraulicznego
 • możliwość testów długotrwałych
 • oszczędność energii podczas testów dzięki odzyskowi energii
 • minimalizacja „poligonu doświadczalnego” u Klienta
 • możliwość rzetelnego zweryfikowania z Klientem założeń lub możliwych wariantów projektu w jego wczesnej fazie (preseed)
 • możliwość nagrywania lub udostępniania obrazu „on-line” Klientom podczas testów jego systemu – zdalny udział Klienta w testach w Zakładzie w Łaziskach Górnych
 • rozszerzone portfolio oferowanych przez PONAR Wadowice SA usług o szeroko rozumiane prace B+R
 • optymalizacja kosztów dzięki 100% uldze podatkowej dla projektów B+R
 • oferowanie technologii, wiedzy, know-how i doświadczenia
Technologie chronione patentem:

PONAR Wadowice wraz z rozwojem możliwości badawczych opracowuje nowoczesne technologie, znajdujące szeroki zakres zastosowań w branży przemysłowej. Nasza firma, jako największy polski producent hydrauliki siłowej oraz zatrudniający ponad 130 inżynierów stara się chronić posiadane rozwiązania, stosując odpowiednie regulacje prawne. Aktualnie posiadamy ważne patenty z zakresu elementów hydrauliki siłowej i systemów wysokociśnieniowych, a do Urzędu Patentowego zgłosiliśmy kolejne, które czekają na rozpatrzenie. Zależy nam na tym, aby opracowywane przez nas rozwiązania znajdowały zastosowanie w wielu branżach, przyczyniając się do poprawy jakości i wydajności pracy urządzeń, poprawiały bezpieczeństwo i pomagały jeszcze lepiej chronić środowisko naturalne.

Projekty unijne:

PONAR Wadowice S.A. zrealizował projekt "Rozbudowa Centrum B+R PONAR poprzez utworzenie Działu Badań i Rozwoju Napędów Hydraulicznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.


Zrealizowany projekt "Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, wysokowydajnym i proekologicznym systemem do czyszczenia kadłubów jednostek pływających" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków .
Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOship-II.


W naszej firmie został również zrealizowany projekt "Rozwój działalności B+R poprzez budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego systemów i elementów hydraulicznych oraz systemów wysokociśnieniowych firmy PONAR Wadowice S.A." w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


PONAR Wadowice S.A. w konsorcjum z firmą TOWIMOR S.A. z Torunia zrealizował projekt "Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnego systemu wciągarek okrętowych przeznaczonego do pracy w warunkach arktycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka.

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera