pl | en

Zarząd i Rada Nadzorcza

Marek Warzecha - Prezes Zarządu

Marek Warzecha od 2009 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego spółki PONAR Wadowice S.A. oraz Prezesa Zarządu przejętej w 4 kwartale 2016 r. spółki PONAR Lubań sp. z. o.o..

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunku politologia na Wydziale Nauk Społecznych, oraz licznych szkoleń z zakresu zarządzania i finansów.

W trakcie kariery zawodowej wielokrotnie zasiadał w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek. Przed 2007 rokiem Marek Warzecha pełnił funkcje w Radach Nadzorczych spółek m.in. Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. oraz Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. oraz zasiadał w Zarządzie Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” S.A..

W ostatnich latach Pan Marek Warzecha pełnił między innymi funkcje: w okresie 2009 – 2016 członka Rady Nadzorczej spółki Voxel S.A., w tym w latach 2011-2016 Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w 2016 roku delegowanego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu; w latach 2012 – 2013 członka Rady Nadzorczej spółki Fugo S.A., w latach 2013 – 2015 funkcję członka Zarządu spółki Famur Famak S.A., w roku 2014 funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Fugo-Odlew sp. z o.o., w latach 2014-6.2019 pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej PZ Cormay: od 2016 r. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w latach 2014-2016 Przewodniczącego Rady Nadzorczej tej Spółki. Aktualnie Pan Marek Warzecha pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Ferrum SA, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Konstrukcji Spawnych Ferrum SA, a także funkcję członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. Ponadto Pan Marek Warzecha zasiada i zasiadał w Radach Nadzorczych czy też Zarządach podmiotów powiązanych kapitałowo oraz w spółkach celowych tworzonych przez wskazane wyżej Grupy Kapitałowe.

Rafał Worek - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, Specjalność - Inżynieria przemysłowa.

W latach 1997-2015 związany z branżą automotive - firma Proseat sp. z o.o., zakład produkcyjny (elementy samochodowe), gdzie pełnił kolejno funkcje: Pracownika produkcji, Asystenta kierownika Tłoczni i Spawalni, Mistrza produkcji, Kierownika działu, Managera ds. produkcji działów: Wtryskarek, Tłoczni i Spawalni, Spieniania, Szycia i Krojenia, Spieniania, Montażu.

Jako Managera ds. produkcji zarządzał zespołem blisko 600 osób, realizując podstawowe obowiązki takie jak: zarządzanie produkcją, usprawnianie i optymalizacja procesów, planowanie i zwiększanie wydajności oraz wdrażanie nowych technologii.

Od dwóch lat współpracuje jako wykładowca z Politechniką Śląską, również prowadzi wykłady na studiach MBA w Zabrzu (na temat m. in. Kaizen, 5S).

Z PONAR Wadowice S.A. związany od lutego 2015 r. pełnił kolejno następujące funkcje: Z-ca Dyrektora Operacyjnego, Dyrektor Operacyjny, od lipca 2018 r. Dyrektor Generalny Zakładu Wadowice.

Rada Nadzorcza

Maciej Kaliski

Piotr Kwaśniewski

Maciej Węgorkiewicz

Andrzej Szumański

Edward Lisowski