Zarząd i Rada Nadzorcza

Marek Warzecha - Prezes Zarządu

Marek Warzecha od 2009 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego spółki PONAR Wadowice S.A. oraz Prezesa Zarządu przejętej w 4 kwartale 2016 r. spółki PONAR Lubań sp. z. o.o..

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunku politologia na Wydziale Nauk Społecznych, oraz licznych szkoleń z zakresu zarządzania i finansów.

W trakcie kariery zawodowej wielokrotnie zasiadał w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek. Przed 2007 rokiem Marek Warzecha pełnił funkcje w Radach Nadzorczych spółek m.in. Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. oraz Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. oraz zasiadał w Zarządzie Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” S.A..

W ostatnich latach Pan Marek Warzecha pełnił między innymi funkcje: w okresie 2009 – 2016 członka Rady Nadzorczej spółki Voxel S.A., w tym w latach 2011-2016 Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w 2016 roku delegowanego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu; w latach 2012 – 2013 członka Rady Nadzorczej spółki Fugo S.A., w latach 2013 – 2015 funkcję członka Zarządu spółki Famur Famak S.A., w roku 2014 funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Fugo-Odlew sp. z o.o., w latach 2014-6.2019 pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej PZ Cormay: od 2016 r. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w latach 2014-2016 Przewodniczącego Rady Nadzorczej tej Spółki. Aktualnie Pan Marek Warzecha pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Ferrum SA, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Konstrukcji Spawnych Ferrum SA, a także funkcję członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. Ponadto Pan Marek Warzecha zasiada i zasiadał w Radach Nadzorczych czy też Zarządach podmiotów powiązanych kapitałowo oraz w spółkach celowych tworzonych przez wskazane wyżej Grupy Kapitałowe.

Michał Błach - Wiceprezes Zarządu

Michał Błach od 2016 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, Zastępcy Dyrektora Generalnego PONAR Wadowice SA, Członka Rady Nadzorczej PONAR Lubań sp. z o.o.

Absolwent Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach, specjalizacji bankowość. W 1998 roku uzyskał stopień Mastere Specialise en Banque et Ingenierie Financiere nadany przez Wyższą Szkołę Handlową w Tuluzie i dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Inżynieria Finansowa i Bankowość w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej w Katowicach.

Karierę zawodową zaczynał w instytucjach finansowych m.in. w Gliwickim Banku Handlowym, w latach 1998 – 2000 związany z Departamentem Bankowości Inwestycyjnej Kredyt Banku SA. Następnie w latach 2000 – 2002 był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Bankowości Inwestycyjnej w Domu Maklerskim Elimar S.A. W latach 2003 – 2004 r. związany z Grupą Swarzędz, m.in. jako Dyrektor Finansowy, członek Zarządu Swarzędz Meble S.A. Kolejno w latach 2004 – 2008 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Optopol Technology S.A., a następnie w latach 2008 – 2015 był zatrudniony w Ipopema TFI S.A. na stanowisku Zarządzającego Funduszami.

Zasiadał w Radzie Nadzorczej m.in spółki Gardens-Software sp. z o.o., w latach 2011 – 2014 w Radzie Nadzorczej Voxel S.A., w latach 2015 – 2016 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej spółki PONAR Wadowice S.A., w okresie 2016 – 6.2019 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Alta S.A. Ponadto Pan Michał Błach zasiadał w Radach Nadzorczych czy też Zarządach podmiotów powiązanych kapitałowo oraz w spółkach celowych tworzonych przez wskazane wyżej Grupy Kapitałowej.

Rafał Worek - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, Specjalność - Inżynieria przemysłowa.

W latach 1997-2015 związany z branżą automotive - firma Proseat sp. z o.o., zakład produkcyjny (elementy samochodowe), gdzie pełnił kolejno funkcje: Pracownika produkcji, Asystenta kierownika Tłoczni i Spawalni, Mistrza produkcji, Kierownika działu, Managera ds. produkcji działów: Wtryskarek, Tłoczni i Spawalni, Spieniania, Szycia i Krojenia, Spieniania, Montażu.

Jako Managera ds. produkcji zarządzał zespołem blisko 600 osób, realizując podstawowe obowiązki takie jak: zarządzanie produkcją, usprawnianie i optymalizacja procesów, planowanie i zwiększanie wydajności oraz wdrażanie nowych technologii.

Od dwóch lat współpracuje jako wykładowca z Politechniką Śląską, również prowadzi wykłady na studiach MBA w Zabrzu (na temat m. in. Kaizen, 5S).

Z PONAR Wadowice S.A. związany od lutego 2015 r. pełnił kolejno następujące funkcje: Z-ca Dyrektora Operacyjnego, Dyrektor Operacyjny, od lipca 2018 r. Dyrektor Generalny Zakładu Wadowice.

Rada Nadzorcza

Paweł Jacel

Edward Lisowski

Jakub Musiał

Adam Roślewski

Andrzej Szumański

Krzysztof Wilgus

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera