pl | en

projekty unijne w realizacji

PONAR Wadowice S.A. realizuje projekt „Termomodernizacja budynków spółki PONAR Wadowice S.A. (hala produkcyjna, hala magazynowa, budynek biurowo-socjalny) w celu ograniczenia zużycia energii pierwotnej” z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 w ramach konkursu Kredyt Ekologiczny.

Celem projektu jest osiągnięcie oszczędności energii pierwotnej na poziomie min. 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

Inwestycja obejmować będzie trzy budynki: budynek biurowo-socjalny, halę magazynową oraz halę produkcyjną i dotyczy:

  • termomodernizacji przegród budowlanych zewnętrznych – ściany zewnętrzne (budynek biurowo-socjalny),
  • termomodernizacji okien (budynek biurowo-socjalny),
  • termomodernizacji przegród budowlanych zewnętrznych – ściany zewnętrzne (hala),
  • termomodernizacji przegród budowlanych zewnętrznych – ściany zewnętrzne (magazyn stali),
  • termomodernizacji okien (magazyn stali),
  • montażu instalacji fotowoltaicznej 550 kWp (dach hali),
  • modernizacji odzysku ciepła z instalacji sprężarki na cele CWU,
  • demontażu instalacji odciągowej i montażu instalacji wentylacji mechanicznej odciągowej wraz z odzyskiem ciepła (hala).


Całkowity koszt realizacji projektu (bez uwzględnienia podatku VAT) wynosi 3 736 903,41 PLN.

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich wynosi 1 241 868,32 PLN.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera