projekty unijne w realizacji

Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, wysokowydajnym i proekologicznym systemem do czyszczenia kadłubów jednostek pływających

PONAR Wadowice S.A. realizuje projekt "Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, wysokowydajnym i proekologicznym systemem do czyszczenia kadłubów jednostek pływających" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOship-II.

Celem projektu są prace B+R w celu stworzenia innowacyjnego zintegrowanego zespołu urządzeń do zrobotyzowanego i proekologicznego czyszczenia kadłubów jednostek pływających.

Planujemy opracowanie innowacyjnego produktu charakteryzującego się przede wszystkim:

  • wyższą wydajnością procesu czyszczenia,
  • modułową budową ułatwiającą montaż/demontaż kolejnych podzespołów
  • możliwością obsługi urządzenia z odległości nawet 100 metrów od czyszczonej powierzchni
  • adaptacją urządzenia do danego zadania.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 1 596 988,98 zł

Całkowity koszt realizacji: 3 470 496,05 zł


Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnego systemu wciągarek okrętowych przeznaczonego do pracy w warunkach arktycznych

PONAR Wadowice S.A. w konsorcjum z firmą TOWIMOR S.A. z Torunia realizuje projekt "Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnego systemu wciągarek okrętowych przeznaczonego do pracy w warunkach arktycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka.

W ramach projektu zostaną opracowane systemy cumowniczo-kotwiczne z napędem hydraulicznym dostosowanego do zakresu temperatur od -52 do +45°C. Urządzenia, będące rezultatem projektu B+R znajdą zatem zastosowanie m.in. na jednostkach pływających, których głównym miejscem załadunku LNG jest obszar arktyczny (północno-wschodnia Syberia) i przemieszczających się podbiegunowymi szlakami morskimi, w tym Arktycznym Szlakiem Morskim.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich PONAR Wadowice S.A: 1 129 151,01 zł

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich TOWIMOR S.A: 1 975 996,89 zł

Całkowity koszt realizacji: 7 363 072,43 zł

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera