Kontakt - PONAR Wadowice

PONAR Wadowice S.A.
Centrala i zakład w Wadowicach
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice

tel. +48 33 488 21 00
fax +48 33 488 21 03
e-mail: ponar@ponar-wadowice.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
KRS - 0000279758,
NIP: 551-248-66-69,
REGON: 120453770,
kapitał zakładowy i kapitał wpłacony:
25 749 000 ZŁ
konto nr  PL 64 1050 1399 1000 0023 4885 4999 

Kontakt

SEKRETARIAT ZARZĄDU
tel. +48 33 488 21 00
fax +48 33 488 21 03
e-mail: sekretariat@ponar-wadowice.pl

BIURO ZARZĄDU
tel. +48 33 488 21 20-21
fax +48 33 488 21 03
e-mail: biuro.zarzadu@ponar-wadowice.pl

   

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. +48 33 488 26 00
fax +48 33 488 26 01
e-mail: dok@ponar-wadowice.pl

DZIAŁ HANDLOWO-IMPORTOWY
tel. +48 33 488 28 01
fax +48 33 488 26 01
e-mail: import@ponar-wadowice.pl

   

DZIAŁ EKSPORTU
tel. +48 33 488 28 20-25
fax +48 33 488 26 01
e-mail: eksport@ponar-wadowice.pl

DZIAŁ SERWISU
tel. +48 33 488 27 51
fax +48 33 488 27 01
e-mail: serwis@ponar-wadowice.pl

   

DZIAŁ LOGISTYKI
tel. +48 33 488 28 50-54
fax +48 33 488 26 01
e-mail: zakupy@ponar-wadowice.pl

DZIAŁ JAKOŚCI
tel. +48 33 488 25 60-63
fax +48 33 488 21 03
e-mail: serwis@ponar-wadowice.pl

   

DZIAŁ MARKETINGU i PR
tel. +48 33 488 26 70-72
fax +48 33 488 21 03
e-mail: marketing@ponar-wadowice.pl

 

 

Oddziały

Oddział Wrocław - PONAR Wadowice S.A.
ul. Grabiszyńska 241F
53-234 Wrocław
tel. +48 71 339 06 63-65
fax +48 71 332 90 95
e-mail: oddzial.wroclaw@ponar-wadowice.pl

Oddział Warszawa - PONAR Wadowice S.A.
Ul. Puławska 405
02-801 Warszawa
tel. +48 604 281 984
oddzial.warszawa@ponar-wadowice.pl

Oddział Łódź - PONAR Wadowice S.A.
ul. Pabianicka 119/131
93-490 Łódź
tel. +48 668 008 647
fax +48 42 209 27 07
e-mail: oddzial.lodz@ponar-wadowice.pl

Oddział Rzeszów - PONAR Wadowice S.A.
ul. E. Plater 7
35-079 Rzeszów
tel. +48 728 952 484
e-mail: oddzial.rzeszow@ponar-wadowice.pl