pl | en
hutnictwo


Układy hydrauliczne dla przemysłu hutniczego

Realizacja projektu dla Zakładów Koksowniczych obejmowała zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie urządzeń hydraulicznych biorących udział w procesie technologicznym produkcji koksu.

Układy hydrauliczne dla przemysłu hutniczego

Pierwszym urządzeniem w procesie produkcji koksu jest przestawnica gazu, dla której wykonaliśmy układ służący do regulacji ilości gazu oraz powietrza. Zasila on dwa siłowniki hydrauliczne: jeden otwiera i zamyka zawory gazu, a drugi odpowiedzialny jest za regulację zaworów dopływu powietrza. Urządzenie to stanowi bardzo ważny element w produkcji koksu, ponieważ jest dozownikiem odpowiedniej mieszanki powietrza i gazu wypalającej koks w komorach pieca koksowniczego.

W systemie oprócz podstawowego układu sterowania hydraulicznego, zastosowano system awaryjny – układ hydrauliczny z napędem ręcznym, który zostaje uruchomiony w przypadku zaniku napięcia lub uszkodzenia podstawowego zasilacza.

Drugim urządzeniem w tym procesie jest tzw. wóz przelotowy służący do odbioru wypalonego koksu. Wóz przelotowy wykorzystuje układ hydrauliczny obsługujący cztery urządzenia:

 1. Odźwiernik – otwiera komorę pieca a po jej rozładowaniu zamyka drzwi. Do tego celu użyto 6 odbiorników: cztery siłowniki i dwa silniki hydrauliczne sterowane za pomocą bloku zaworowego, na którym zabudowane zostały elementy sterowania hydraulicznego: rozdzielacze, zawory ciśnieniowe, rozdzielacze proporcjonalne.
  • zawór proporcjonalny USAB odpowiada za przesuw siłownika do drzwi i odsunięcie
  • siłownik umożliwający obroturządzenia sterowany jest również za pomocą zaworu proporcjonalnego typ USAB
  • silniki hydrauliczne do odryglowania śrub górnej i dolnej sterowane są za pomocą rozdzielaczy 4WE10
  • siłowniki obrotu rygli oraz podnoszenia drzwi są sterowane rozdzielaczem 4WE10 i zabezpieczane zamkami hydraulicznymi, regulacja prędkości za pomocą Z2FS10.

 2. Urządzenie czyszczące drzwi to urządzenie, w którym funkcję roboczą wykonują cztery odbiorniki:
  • silnik hydrauliczny odpowiadający za napęd wózka czyszczącego drzwi, sterowany rozdzielaczem 4WE10, gdzie regulacje prędkości wykonuje się zaworem Z2FS.
  • siłowniki czyszczące dolną i górną cześć drzwi sterowane rozdzielaczem 4WE10
  • siłownik przesuwu urządzenia, sterowany za pomocą zaworu proporcjonalnego USAB.

 3. Prowadnica koksu to tzw. kosz, który odbiera koks z komory - w tym urządzeniu pracę wykonują dwa siłowniki sterowane zaworem proporcjonalnym USAB.

 4. Czyszczak ramy drzwiowej w komorze - urządzenie to dosuwane i odsuwane jest przez siłownik hydrauliczny sterowany zaworem proporcjonalnym. Wózek czyszczący napędzany przez silnik hydrauliczny czyści ramę odrzwi.

Wóz stropowy, poruszający się po stropie pieca, to urządzenie którego zadaniem jest regulacja i odgazowanie komory podczas jej opróżniania. Wóz stropowy pracuje równolegle z wozem przelotowym oraz wsadnicą po stronie węglowej.

Układ hydrauliczny wozu stropowego obsługuje trzy urządzenia na których łącznie zabudowano 15 odbiorników - siłowników hydraulicznych:

 • zespół rur przerzutowych wykonujących otwieranie pokryw przy odgazowaniu komory - pracę tą wykonuje 5 siłowników sterowanych rozdzielaczami typu 4WE10
 • urządzenie czyszczące rury przerzutowe składa się z dwóch siłowników hydraulicznych wykonujących obrót pokrywy oraz jej podniesienie sterowananie obywa się przy pomocy rozdzielacza 4WE10
 • urządzenie sterujące zaworami rur odciągowych oraz hydraulicznym czyszczeniem odbieralnika - urządzenie to obsługują siłowniki hydrauliczne.

Galeria

 
 
 
 
 
 

powrót do listy

Pozostałe rozwiązania

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera