pl | en
hutnictwo


Urządzenia hydrauliczne stosowane przy produkcji koksu

PONAR Wadowice S.A. wykonał urządzenia hydrauliczne sterujące wsadnicą i wozem przelotowym, które stosowane są przy produkcji koksu.

Urządzenia hydrauliczne stosowane przy produkcji koksu

Stacja hydrauliczna wraz z zespołami sterującymi służy do sterowania wozem przelotowym odpowiedzialnym za odbiór wypalonego koksu.

Zasilacz hydrauliczny zbudowany jest ze zbiornika oleju oraz zespołów pompowych, zaworów oraz dodatkowego osprzętu. Posiada dwa identyczne zespoły napędowe: pompę zębatą o wydajności 65 dm3/min. i silnik elektryczny 22 kW. Jeden z zespołów stanowi układ rezerwowy i uruchamiany jest w przypadku awarii zespołu głównego.

Zespoły sterujące wykonane zostały w postaci stołów z umieszczonymi na nich płytami z rozdzielaczami suwakowymi typu WE, umożliwiającymi sterowanie kierunkiem oraz w przypadku rozdzielaczy proporcjonalnych prędkością ruchu odbiorników hydraulicznych.

Na płytach, zabudowano także zawory pomocnicze tj. zawory zwrotne sterowane, zwrotno-dławiące, redukcyjne i przelewowe.

Istotny udział w procesie produkcji koksu posiada wsadnica, dla której wykonaliśmy system hydrauliczny składający się z:

 • zasilacza hydraulicznego
 • zespołu akumulatorów
 • zespołów sterujących.

Zadaniem zasilacza hydraulicznego jest dostarczenie oleju o odpowiednich parametrach ciśnienia i natężenia przepływu do pozostałych urządzeń układu hydraulicznego i odbiorników (siłowników hydraulicznych). Zasilacz odpowiada również za utrzymanie wymaganego stanu naładowania akumulatorów hydraulicznych oraz zasilanie ruchów manewrowych odbiorników.

Zasilacz ze zbiornikiem oleju oraz podzespołami został zabudowany bezpośrednio w kontenerze. Przy zbiorniku zasilacza umieszczono dwa zespoły pompowe z pompami wielotłoczkowymi, które napędzane są silnikami elektrycznymi.

Stacja akumulatorowa składa się z 4 akumulatorów pęcherzowych o pojemności 55 dm3 wyposażonych w bloki zabezpieczenia. Akumulatory spełniają w układzie funkcję magazynu oleju pod ciśnieniem. Natomiast bloki zabezpieczenia umożliwiają odcięcie pojedynczego akumulatora od układu oraz rozładowanie akumulatorów.

Zespoły sterowania, zabudowane na ramie nośnej, składają się m.in. z:

 • bloków hydraulicznych
 • zaworów zwrotnych – umożliwiających przepływ czynnika roboczego tylko w jednym kierunku,
 • rozdzielaczy – sterujących kierunkiem przepływu oleju (kierunkiem ruchu elementu wykonawczego),
 • zaworów zwrotnych, sterowanych – umożliwiających swobodny przepływ oleju w jednym kierunku i samoczynne zamknięcie w kierunku przeciwnym, z możliwością otwarcia tego przepływu ciśnieniem sterującym,
 • zaworów zwrotno-dławiących – umożliwiających nastawę wielkości strumienia w jednym kierunku i swobodny przepływ w kierunku przeciwnym,
 • zaworów redukcyjnych – służących do redukcji ciśnienia do ustawionej wartości w linii przepływowej,
 • zaworów odcinających - przeznaczonych do otwierania lub zamykania przepływu cieczy roboczej w układzie hydraulicznym,
 • zaworów przelewowych – służących do ograniczania maksymalnego ciśnienia.

 

Obie stacje hydrauliczne sterują pracą odbiorników – siłowników oraz silników hydraulicznych, które funkcjonalnie odpowiadają za ruchy:

 • w przypadku wsadnicy: odźwiernika, uszczelnienia naboju komory nabojowej przepadów węgla, mechanizmów jazdy przepadów koksu dna komory nabojowej, ubijarek, mechanizmu czyszczenia ram, kozła oporowego, mostka, frezarki czoła naboju czyszczenia pomostu bocznego, mechanizmu czyszczenia drzwi, instalacji odpylania
 • w przypadku wozu przelotowego: odźwiernika, urządzenia czyszczącego drzwi, prowadnicy koksu, urządzenia czyszczącego ramy i mechanizmu kaptura.

Zobacz inne ciekawe aplikacje dla każdej branży. 


BĄDŹMY W KONTAKCIE!


DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydrauliczne
tel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy@ponar-wadowice.pl

Galeria

 
 
 
 

powrót do listy

Pozostałe rozwiązania

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera