pl | en
aktualności


Recertyfikacja produktów

Wyroby iskrobezpieczne PONAR Wadowice S.A poddane zostały audytowi kontrolnemu na zgodność z Dyrektywą 94/9/WE oraz normą PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011.

Recertyfikacja produktów

Wizyta kontrolna przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną FTZU z siedzibą w Ostrawie zakończyła się wynikiem pozytywnym, potwierdzając zarówno jakość naszych wyrobów iskrobezpiecznych, jak i procesów ich wytwarzania.

Pozytywna weryfikacja pozwala nam w dalszym ciągu na wytwarzanie ww. grupy wyrobów, przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, takich jak podziemia kopalń, części ich instalacji powierzchniowych, urządzenia pracujące w pobliżu substancji łatwopalnych w postaci gazu, pary lub mgły. Fundusze na recertyfikację uzyskaliśmy ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu „Innowacyjna Gospodarka”.

Warto dodać, ze w ostatnich dniach PONAR Wadowice S.A. przeszedł pozytywnie audyt kontrolny na zgodność z wymaganiami normy ISO 14001:2004 oraz pozytywną weryfikację deklaracji środowiskowej, która jest podstawą do uzyskania recertyfikacji EMAS.

powrót do listy

Pozostałe aktualności

aktualności
Ponar na YouTube

» czytaj dalej

Pozostałe aktualności

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera