pl | en
aktualności


Stanowisko testowe do prób ciśnieniowych

Zajmujemy się zarówno produkcją zasilaczy hydraulicznych, jak i produkcją specjalistycznych stanowisk testowych.

Stanowisko testowe do prób ciśnieniowych

Oferowane rozwiązania projektowane są przy współpracy z Klientem, zgodnie z wymaganiami i dostosowane do potrzeb inwestycji.

Zaprojektowane stanowisko umożliwia przeprowadzanie prób ciśnieniowych oraz szczelności przewodów rurowych.

Stanowisko testowe składa się z: komory testowej, układu hydraulicznego olejowego, układu wodnego, układu pneumatycznego oraz układu sterowania elektrycznego.

Zadaniem układu olejowego jest otwieranie i zamykanie pokrywy komory testowej za pomocą siłowników hydraulicznych oraz podawanie oleju pod odpowiednim ciśnieniem do komór multiplikatora. Ciśnienie na multiplikatorze regulowane jest za pomocą zaworu proporcjonalnego.
Ciśnienie na pompach oleju ograniczane jest na zaworach przelewowych typu UZPD6 i UZPS6

Układ wodny służy do zasilania przyłączy testowych wodą pod wymaganym ciśnieniem. Zespół pompowy napełnia wstępnie multiplikator oraz element testowany, a następnie ciśnienie zwiększane jest za pomocą multiplikatora. Zawory dwudrogowe z napędem pneumatycznym pozwalają na zasilanie odpowiednich przyłączy w komorze testowej oraz załączenie układów pomiarowych.

Elementy testowane łączy się z szybkozłączami na kolektorach wodnych.

Woda wykorzystywana jest również do napełniania zbiornika komory testowej, w którym przeprowadzane są testy szczelności elementów z wykorzystaniem sprężonego powietrza.

W zbiorniku zamontowano ruchomą platformę, na której umieszcza się testowane zespoły, w celu ich zanurzenia w wodzie.
Platforma ruchoma jest podnoszona i opuszczana za pomocą podnośnika śrubowego z napędem elektrycznym. 

Woda w stanowisku podlega filtracji oraz sterylizacji lampą UV.

Układ pneumatyczny ma za zadanie zasilanie przyłączy testowych powietrzem pod odpowiednim ciśnieniem oraz utrzymywania ciśnienia sterowania wymaganego dla zaworów sterowanych pneumatycznie.

Kolektor sprężonego powietrza zanurzany jest w wodzie wraz z elementem testowanym. 

Zbiorniki oleju i wody wyposażone są w wyłączniki elektryczne minimalnego poziomu cieczy, które zabezpieczają przed suchobiegiem pomp. 

 

dane techniczne 

pojemność nominalna zbiornika oleju 60 dm3 max. ciśnienie oleju w układzie olejowym 300 bar rodzaj czynnika roboczego w układzie olejowym  olej mineralny
pojemność nominalna zbiornika wody 436 dm3 max. ciśnienie wody w układzie testowym 630 bar rodzaj czynnika roboczego w układzie testowym woda demineralizowana
napięcie zasilania elementów sterowniczych 24 V DC max. ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym 6 bar maksymalny poziom głośności 85 dB(A)
optymalny zakres temperatury oleju 40÷55 °C dopuszczalny zakres temperatury oleju 20÷70 °C dopuszczalny zakres temperatury wody 10÷30 °C

 

Zobacz inne ciekawe aplikacje dla każdej branży. 

BĄDŹMY W KONTAKCIE!

DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydrauliczne
tel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy@ponar-wadowice.pl

 

Galeria

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

powrót do listy

Pozostałe aktualności

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera